อำเภอผักไห่

อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

อำเภอผักไห่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอเสนาใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1]

อำเภอผักไห่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phak Hai
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอผักไห่
คำขวัญ: 
วัตถุมงคลล้ำค่า วังมัจฉามากมี
ของดีทำจากปลา ในนามีข้าว
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°27′30″N 100°22′12″E / 14.45833°N 100.37000°E / 14.45833; 100.37000
ประเทศ ไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด189 ตร.กม. (73 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด39,610 คน
 • ความหนาแน่น209.58 คน/ตร.กม. (542.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 13120
รหัสภูมิศาสตร์1408
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอผักไห่ หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอผักไห่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอผักไห่แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 128 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ผักไห่ (Phak Hai) 9. กุฎี (Kudi)
2. อมฤต (Ammarit) 10. ลำตะเคียน (Lam Takhian)
3. บ้านแค (Ban Khae) 11. โคกช้าง (Khok Chang)
4. ลาดน้ำเค็ม (Lat Nam Khem) 12. จักราช (Chakkarat)
5. ตาลาน (Ta Lan) 13. หนองน้ำใหญ่ (Nong Nam Yai)
6. ท่าดินแดง (Tha Din Daeng) 14. ลาดชิด (Lat Chit)
7. ดอนลาน (Don Lan) 15. หน้าโคก (Na Khok)
8. นาคู (Na Khu) 16. บ้านใหญ่ (Ban Yai)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอผักไห่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองผักไห่ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลอมฤตและตำบลบ้านใหญ่ทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลผักไห่ ตำบลตาลาน ตำบลลาดชิด และตำบลหน้าโคก
 • เทศบาลตำบลลาดชะโด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจักราชและตำบลหนองน้ำใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผักไห่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่) ตำบลลาดน้ำเค็มทั้งตำบล และตำบลโคกช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าดินแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนลานและตำบลลำตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุฎีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลานและตำบลลาดชิด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าโคก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองผักไห่)

สถานศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอผักไห่
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
 • โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา
 • โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
 • โรงเรียนวัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์)
 • โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
 • โรงเรียนวัดคงษาสุทธาราม
 • โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดลาดชิด
 • โรงเรียนวัดตาลานเหนือ
 • โรงเรียนวัดตาลานใต้
 • โรงเรียนวัดท่าดินแดง
 • โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
 • โรงเรียนวัดฤๅไชย
 • โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)

สถานบริการทางสาธารณสุขแก้ไข

ศาสนสถานแก้ไข

 • วัดย่านอ่างทอง หรือวัดจุฬาโลก
 • วัดชีโพน
 • วัดโพธิ์ผักไห่
 • วัดตึกคชหิรัญ
 • วัดบ้านอ้อ
 • มัสยิดยะมาอะตุ้ลมุสลิม
 • วัดอมฤตสิทธิทราราม
 • วัดไผ่ล้อม
 • วัดตึกสุทธาประมุข
 • วัดคงษาสุทธาราม
 • วัดตาลานเหนือ
 • วัดตาลานใต้
 • วัดท่าดินแดง (วัดจันทาราม)
 • วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์
 • วัดดอนลาน
 • วัดลาดชิด
 • วัดลาดชะโด
 • วัดฤๅไชย

ชาวอำเภอผักไห่ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 ตอนที่ ๐ก วันที่ 29 เมษายน 2460

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข