อำเภอบางไทร

อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

บางไทร เป็นอำเภอหนึ่งในสิบหกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอบางไทร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bang Sai
คำขวัญ: 
ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง
มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอยคอยที่ลานเท
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอบางไทร
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอบางไทร
พิกัด: 14°12′46″N 100°29′54″E / 14.21278°N 100.49833°E / 14.21278; 100.49833
ประเทศ ไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด219.679 ตร.กม. (84.819 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด47,755 คน
 • ความหนาแน่น217.39 คน/ตร.กม. (563.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 13190
รหัสภูมิศาสตร์1404
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบางไทร หมู่ที่ 4
ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอบางไทรตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ค่อนไปทางตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์

แก้

อำเภอบางไทร เดิมชื่อ อำเภอเสนาน้อย ต่อมาเปลี่ยนเป็น อำเภอราชคราม ในปี 2460 ต่อมาเปลี่ยนเป็น อำเภอบางไทร ในปี 2482

ส่วนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน

  • วันที่ 29 กรกฎาคม 2490 ตั้งตำบลช้างใหญ่ แยกออกจากตำบลราชคราม ตั้งตำบลโพแตง แยกออกจากตำบลเชียงรากน้อย ตั้งตำบลโคกช้าง แยกออกจากตำบลบ้านม้า ตั้งตำบลบางพลี แยกออกจากตำบลบ้านเกาะ ตั้งตำบลแคตก แยกออกจากตำบลห่อหมก และตำบลช่างเหล็ก ตั้งตำบลบางยี่โท แยกออกจากตำบลช่างเหล็ก ตั้งตำบลแคออก แยกออกจากตำบลบ้านกลึง ตั้งตำบลช้างน้อย แยกออกจากตำบลบ้านแป้ง ตั้งตำบลหน้าไม้ แยกออกจากตำบลบ้านกลึง[1]
  • วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางไทร ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางไทร [2]
  • วันที่ 2 มกราคม 2507 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางไทร ให้ครอบคลุมตำบลบางไทร ตำบลบางพลี ทั้งตำบล และ บางส่วนของตำบลไม้ตรา บางส่วนของตำบลบ้านเกาะ [3]
  • วันที่ 10 มกราคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลราชคราม ในท้องที่ตำบลราชคราม และ ตำบลช้างใหญ่ [4]
  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางไทร และ สุขาภิบาลราชคราม เป็น เทศบาลตำบลบางไทร และ เทศบาลตำบลราชคราม

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอบางไทรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 23 ตำบล 136 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางไทร (Bang Sai) 13. ห่อหมก (Homok)
2. บางพลี (Bang Phli) 14. ไผ่พระ (Phai Phra)
3. สนามชัย (Sanam Chai) 15. กกแก้วบูรพา (Kok Kaeo Burapha)
4. บ้านแป้ง (Ban Paeng) 16. ไม้ตรา (Mai Tra)
5. หน้าไม้ (Namai) 17. บ้านม้า (Ban Ma)
6. บางยี่โท (Bang Yi Tho) 18. บ้านเกาะ (Ban Ko)
7. แคออก (Khae Ok) 19. ราชคราม (Ratchakhram)
8. แคตก (Khae Tok) 20. ช้างใหญ่ (Chang Yai)
9. ช่างเหล็ก (Chang Lek) 21. โพแตง (Pho Taeng)
10. กระแชง (Krachaeng) 22. เชียงรากน้อย (Chiang Rak Noi)
11. บ้านกลึง (Ban Klueng) 23. โคกช้าง (Khok Chang)
12. ช้างน้อย (Chang Noi)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอบางไทรประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

ศาสนสถาน

แก้

ชาวอำเภอบางไทรที่มีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (75 ง): (ฉบับพิเศษ) 12-13. 20 กันยายน 2499.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (2 ง): 26–27. 7 มกราคม 2507.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (36 ง): 14–15. 5 พฤษภาคม 2537.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้