เปิดเมนูหลัก

อำเภอบางซ้าย

อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

บางซ้าย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 ได้แยกการปกครองออกจากอำเภอเสนา เป็นกิ่งอำเภอบางซ้าย และได้มีการราชยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางซ้าย เป็นอำเภอบางซ้าย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2500 พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบางซ้ายเป็นทุ่งนา อาชีพส่วนใหญ่ของคนอำเภอบางซ้าย คือเกษตรกรรม

อำเภอบางซ้าย
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอบางซ้าย
บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง เรืองรองพันธุ์ไม้ผล
ชีวิตริมสายชล มากล้นแหล่งพันธุ์ปลา
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอบางซ้าย
อักษรโรมันAmphoe Bang Sai
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่150.7 ตร.กม.
ประชากร19,366 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น128.50 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์1413
รหัสไปรษณีย์13270
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางซ้าย เลขที่ 72
หมู่ที่ 1 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
พิกัด14°20′5″N 100°51′3″E / 14.33472°N 100.85083°E / 14.33472; 100.85083
โทรศัพท์0 3537 5101
โทรสาร0 3537 5101
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบางซ้ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

พื้นที่อำเภอบางซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน

1. บางซ้าย (Bang Sai)
2. แก้วฟ้า (Kaeo Fa)
3. เต่าเล่า (Tao Lao)
4. ปลายกลัด (Plai Klat)
5. เทพมงคล (Thep Mongkhon)
6. วังพัฒนา (Wang Phatthana)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบางซ้าย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางซ้าย บางส่วนของตำบลแก้วฟ้า และบางส่วนของตำบลเต่าเล่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางซ้ายและตำบลแก้วฟ้า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเต่าเล่า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย) และตำบลปลายกลัดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพมงคลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพัฒนาทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
 • โรงเรียนคชเวกวิทยา
 • โรงเรียนคอตัน
 • โรงเรียนโคกตาพรหม
 • โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม
 • โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)
 • โรงเรียนวัดเทพมงคล
 • โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก
 • โรงเรียนวัดบางซ้ายใน
 • โรงเรียนวัดมฤคทายวัน
 • โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี
 • โรงเรียนวัดวังชะโด
 • โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
 • โรงเรียนวัดสามเพลง
 • โรงเรียนวัดสุคนธาราม
 • โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน
 • โรงเรียนวัดใหม่หนองคต(ราษฎร์แต่งตั้ง)

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • วัดบางซ้ายใน ตั้งอยู่ที่ ม.4 บ้านบางซ้าย ตำบลเต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่อดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่ยวงเทพเจ้าแห่งความแคล้วคลาด หลวงพ่อไวย์เทพเจ้าแห่งความเมตตา และหลวงปู่หริง เทพเจ้าแห่งความเอื้อเฟือ มีคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หนไหลผ่านหน้าวัด มีประเพณีก่อเจดีย์ทราย กีฬาพื้นบ้านในวันสงกรานต์ ภูมิภาพสวยงาม น่าเดินทางมาพักผ่อนและสักการะเกจิอาจารย์ดังในอดีต
 • วัดบางซ้ายนอก ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านเต่าเล่า หมู่ที่ 8 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินเนื้อที่ตั้งวัด 11 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวาพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน วัดบางซ้ายนอก สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2425 ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดมีนามว่า"ฉิม"ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า"วัดตาฉิม"บางคนเรียก"วัดปลายบาง"เพราะวัดนี้ตั้งอยู่สุดเขต ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถัดเข้ามาจะเป็นวัดบางซ้ายใน วัดนี้อยู่ด้านนอกไกลออกไปจึงได้นามว่า"วัดบางซ้ายนอก" ปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระประธานในอุโบสถ เจดีย์บรรจุพระธรรม รูปปั้นหลวงปู่รอด (พระครูอดุลวุฒิกร)
 • ตลาดบางซ้าย ตลาดใหญ่ประจำอำเภอบางซ้าย มีอาหาร สินค้า มากมาย พร้อมร้านค้าสะดวกซื้อ

สถาบันการเงินแก้ไข

 • ธนาคารธนชาติ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)

ห้างสรรพสินค้าแก้ไข

 • เซเว่นอีเลฟเว่น
 • โลตัส เอ็กเพลส

ส่วนงานราชการแก้ไข

 • สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย
 • สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางซ้าย
 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางซ้าย
 • ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางซ้าย
 • ไปรษณีย์อำเภอบางซ้าย
 • โรงพยาบาลบางซ้าย

ชาวอำเภอบางซ้ายที่มีชื่อเสียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข