เทศบาลเมืองผักไห่

เทศบาลเมืองในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เทศบาลเมืองผักไห่ เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลผักไห่ ตำบลตาลาน ตำบลลาดชิด และตำบลหน้าโคก และพื้นที่ทั้งหมดของตำบลบ้านใหญ่และตำบลอมฤต ในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลผักไห่ที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2499[2] ต่อมาใน พ.ศ. 2542 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล[3] และยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2555[4] ในปี พ.ศ. 2564 เขตเทศบาลเมืองผักไห่มีประชากร 9,441 คน

เทศบาลเมืองผักไห่
วัดย่านอ่างทอง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองผักไห่
วัดย่านอ่างทอง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองผักไห่
ทม.ผักไห่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทม.ผักไห่
ทม.ผักไห่
พิกัด: 14°27′47.1″N 100°21′59.8″E / 14.463083°N 100.366611°E / 14.463083; 100.366611
ประเทศ ไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำเภอผักไห่
จัดตั้ง • 30 พฤษภาคม 2499 (สุขาภิบาลผักไห่)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.ผักไห่)
 • 26 เมษายน 2555 (ทต.ผักไห่)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสินชัย ขวัญเขียว
พื้นที่
 • ทั้งหมด11.28 ตร.กม. (4.36 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด9,905 คน
 • ความหนาแน่น878.10 คน/ตร.กม. (2,274.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04140801
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เว็บไซต์phakhai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองผักไห่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปประมาณ 30 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อยและคลองสาขาอีก 9 สายไหลผ่าน[5] มีพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 20 ของทั้งหมด[6] ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 7 แห่ง และมัสยิดหนึ่งแห่ง ได้แก่ มัสยิดยะมาอะตุ้ลมุสลิม การศึกษามีโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ ทั้งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 แห่ง, สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดเทศบาลเมืองผักไห่ อย่างละ 1 แห่ง[7] การขนส่งมีทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3412 เชื่อมต่อกับอำเภอพระนครศรีอยุธยา และหมายเลข 3454 เชื่อมต่อกับอำเภอเสนาและจังหวัดชัยนาท[8]

อ้างอิง แก้

  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลเมืองผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (45): (ฉบับพิเศษ) 7–8. 30 พฤษภาคม 2499.
  3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2022-01-31.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองผักไห่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (ตอนพิเศษ 70 ง): 19. 26 เมษายน 2555.
  5. สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลเมืองผักไห่
  6. ลักษณะเศรษฐกิจเทศบาลเมืองผักไห่
  7. ลักษณะสังคมเทศบาลเมืองผักไห่
  8. โครงสร้างพื้นฐานเทศบาลเมืองผักไห่

แหล่งข้อมูลอื่น แก้