ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 สายเทคโนปทุมธานี–เจ้าปลุก เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะทาง 66.246 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ปลายทางทิศใต้บนทางแยกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ใน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มุ่งหน้าสู่ทิศเหนือ จนสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267 ใน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 เป็นทางหลวงสายสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เพื่อมุ่งหน้าไปยังภาคเหนือของประเทศไทย

Thai Highway-347.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347
ถนนปทุมธานี–ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร,
ถนนปทุมธานี–บางปะหัน,
ถนนบางปะหัน–ลพบุรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ช่วงบางปะอิน - บางปะหัน)
ความยาว:66.246 กิโลเมตร (41.163 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-346.svg ทล.346 ใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-3196.svg Thai Highway-3267.svg ทล.3196 / ทล.3267 ใน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 เริ่มต้นที่ทางแยกบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางพูน) บริเวณแยกเทคโนปทุมธานี จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตัดกับถนนคลองหลวงที่แยกเชียงรากใหญ่ ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ที่ทางแยกต่างระดับเชียงรากน้อย แล้วมาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ที่ทางแยกต่างระดับบางปะหัน เรียกถนนช่วงนี้ว่า ถนนปทุมธานี–บางปะหัน จากนั้นใช้เขตทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เป็นระยะสั้น ๆ แล้วแยกออกไปทางทิศตะวันออก ไปตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ในเขตเทศบาลตำบลบางปะหัน จากนั้นเส้นทางจะขนานคลอง และลัดเลาะไปตามแม่น้ำลพบุรี จนสิ้นสุดทางหลวงบริเวณแยกเจ้าปลุก ซึ่งเป็นจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267 ใน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสามารถเดินทางต่อไปยังตัวเมืองลพบุรีได้ โดยตรงไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 โดยเรียกถนนช่วงนี้ว่า ถนนบางปะหัน–ลพบุรี

สภาพถนนตั้งแต่ปทุมธานีถึงถนนเชียงราก เป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจร ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 กระทั่งผ่านลดหลั่นลงเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรมีเกาะกลางจนถึงอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนหน้านี้เป็นถนนคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ภายหลังมีการขยายเป็น 4 ช่องจราจรเพื่อแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 2 แห่ง คือที่ อำเภอบางไทร และอำเภอพระนครศรีอยุธยา สำหรับช่วงตั้งแต่อำเภอบางปะหันถึงสี่แยกเจ้าปลุก อำเภอมหาราช เป็นถนนแอสฟัลต์ขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง

ประวัติแก้ไข

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2536 มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 สามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ลพบุรี) ตอนอำเภอบางปะอิน - อำเภอบางปะหัน และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 สายบางปะอิน-พยุหะคีรี ตอนบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 พ.ศ. 2536 โดยจากแผนที่แนบท้ายจะเห็นว่าแนวเส้นทางเริ่มต้นตั้งแต่ ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางปะอิน จนถึงถนนสายเอเชีย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 แยกทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี) - บรรจบทางของเทศบาลเมืองลพบุรีควบคุม ตอนบ้านปากอาด-บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางบัวทอง-บางปะอิน-บางพลี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางบัวทอง-บางปะอิน-บางพลี ที่บ้านคลองเปรม พ.ศ. 2536 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2536

ก่อนหน้านี้ถนนเส้นดังกล่าวเรียกว่า ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สันนิษฐานว่าถนนสายนี้เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยก่อนหน้านี้ทางหลวงแผ่นดินเส้นดังกล่าว จากแยกเทคโนปทุมธานี ถึงบริเวณบ้านปากอาด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก่อนจะมีทางแยกซ้ายไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3309 ไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ทิศทาง: เทคโนปทุมธานี–เจ้าปลุก
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ปทุมธานี - บางปะหัน
ปทุมธานี 0+000 แยกเทคโน   ทล.346 ไป รังสิต   ทล.346 ไป ปทุมธานี
6+631 แยกเชียงรากใหญ่ ไม่มี   ถ.เชียงราก ไป อ.คลองหลวง
12+033 แยกเชียงรากน้อย   ทล.3591 ไป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ไม่มี
พระนครศรีอยุธยา ~15+700 ไม่มี   ทางหลวงชนบท อย.3048 ไป สะพานข้ามทางรถไฟ ถนนกาญจนาภิเษก
16+291 ต่างระดับเชียงรากน้อย     ถนนกาญจนาภิเษก ไป อ.บางบัวทอง     ถนนกาญจนาภิเษก ไป ถนนพหลโยธิน
~17+300   ทางหลวงชนบท อย.3048 ไป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   ทางหลวงชนบท อย.3048 ไป สะพานข้ามทางรถไฟ ถนนกาญจนาภิเษก
20+620   ทล.3309 ไป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   ทล.3309 ไป อ.บางปะอิน
20+966 สะพานเกาะเกิด ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ทางเชื่อมต่อ   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53 (โครงการในอนาคต) ไป อ.บางปะหัน, แจ้งวัฒนะ, ดินแดง, พระราม 9 ไม่มี
33+649 แยกเลี่ยงเมือง ทางเชื่อมต่อ   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53 (โครงการในอนาคต) ไป อ.บางปะหัน, แจ้งวัฒนะ, ดินแดง, พระราม 9   ถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา ไปบรรจบ   ถนนสายเอเชีย
38+614 แยกวรเชษฐ์   ทล.3263 ไป อ.เสนา, สุพรรณบุรี   ทล.3263 ไป อยุธยา
40+174   ทล.3412 ไป อ.บางบาล   ทล.3412 ไป อยุธยา
40+754 สะพานอยุธยา-ภูเขาทอง ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
44+014 แยกทุ่งมะขามหย่อง   ทล.309 ไป อ่างทอง   ทล.309 ไป อยุธยา
49+141 ทางแยกต่างระดับบางปะหัน (1)       ถนนสายเอเชีย ไป นครสวรรค์       ถนนสายเอเชีย ไป อ.บางปะอิน
  บางปะหัน - เจ้าปลุก
พระนครศรีอยุธยา 49+141 ทางแยกต่างระดับบางปะหัน (2)       ถนนสายเอเชีย ไป นครสวรรค์       ถนนสายเอเชีย ไป อ.บางปะอิน
49+935 สะพานบางปะหัน ข้ามแม่น้ำลพบุรี
50+016 แยกบางปะหัน   ทล.347 ไป ลพบุรี, อ่างทอง, อ.ท่าเรือ อย.3032 ทางหลวงชนบท อย.3032 ไป บ.บางเดื่อ
ตรงไป:   ทล.3298 ไป บ.หินกอง, นครนายก
50+804 แยกวัดนาค   ทล.33 ไป สุพรรณบุรี   ทล.33 ไป บ.หินกอง, นครนายก
66+246 แยกเจ้าปลุก   ถนนอ่างทอง-ท่าเรือ ไป อ่างทอง   ถนนอ่างทอง-ท่าเรือ ไป อ.ท่าเรือ
ตรงไป:   ทล.3196 ไป ลพบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข