ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 สายปทุมธานี-เสนา เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ขนาด 4-6 ช่องจราจร เริ่มต้นจากสี่แยกปทุมวิไล ต่อเนื่องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ตัดกับทางหวงแผ่นดินหมายเลข 3035 ที่สี่แยกปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ที่สี่แยกสันติสุข ข้ามคลองบางโพธิ์เหนือ เข้าเขตอำเภอสามโคก ข้ามคลองบางเตย จากนั้นลดเหลือเป็น 4 ช่องจราจร ข้ามถนนกาญจนาภิเษก บริเวณทางแยกต่างระดับสามโคก เข้าเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางเข้าอำเภอบางไทร ผ่านสวนอุตสาหกรรมบ้านแพน เข้าเขตอำเภอเสนา ก่อนสิ้นสุดทางหลวงที่สี่แยกอำเภอเสนา ตัดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 รวมระยะทางทั้งสิ้น 35.6 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111
ถนนปทุมธานี-สามโคก, ถนนสามโคก-เสนา
3111-pathum.jpg
บริเวณสะพานข้ามคลองบางหลวง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว35.485 กิโลเมตร (22.049 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2506[1][2][3]–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.ปทุมสัมพันธ์ / ทล.307 ใน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 
ปลายทางทิศเหนือ ทล.3263 / ทล.3454 ใน อ.เสนา จ.อยุธยา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ทิศทาง: ปทุมธานี–เสนา
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ปทุมธานี–สามโคก
ปทุมธานี 0+000 แยกปทุมวิไล เชื่อมต่อจาก:   ทล.307 ไปบรรจบ   ถ.ติวานนท์
  ถ.ปทุมสัมพันธ์ ไป อ.ลาดหลุมแก้ว   ถ.ปทุมสัมพันธ์ เข้าเมือง ปทุมธานี
1+050 แยกสันติสุข   ทล.346 ไป อ.ลาดหลุมแก้ว   ทล.346 ไป รังสิต
8+050 ต่างระดับสามโคก     ถนนกาญจนาภิเษก ไป อ.บางบัวทอง     ถนนกาญจนาภิเษก ไป อ.บางปะอิน
ตรงไป:   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ไปอำเภอเสนา
  สามโคก-เสนา
ปทุมธานี 8+050 ต่างระดับสามโคก เชื่อมต่อจาก:   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111จาก อำเภอสามโคก
  ถนนปทุมสัมพันธ์ เข้าเมืองปทุมธานี   ทางหลวงหมายเลข 346 ไปอำเภอลาดหลุมแก้ว

}}

พระนครศรีอยุธยา 15+800 - ไม่มี อย.ถ 1-0044 ถนนทางเข้าบางไทร ไป อ.บางไทร
15+975 แยกไม้ตรา   ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ไป อ.ลาดบัวหลวง, บรรจบ   ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ไม่มี
35+485 แยกเสนา   ทล.3263 ไป สุพรรณบุรี   ทล.3263 ไป อยุธยา
ตรงไป:   ทล.3454 ไป อ.ผักไห่
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงแผ่นดินแห่งประเทศไทย. พ.ศ. ๒๕๐๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1963-06-04.
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1966-05-06.
  3. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางเตย ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และตำบลโคกช้าง ตำบลบ้านม้า ตำบลไม้ตรา ตำบลบางไทร ตำบลบางพลี ตำบลห่อหมก ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๑ สายปทุมธานี - เสนา ตอนอำเภอสามโคก - อำเภอเสนา พ.ศ. ๒๕๓๗

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้