ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 สายปทุมธานี-เสนา เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ขนาด 2-6 ช่องจราจร เริ่มต้นจากสี่แยกปทุมวิไล ต่อเนื่องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ตัดกับทางหวงแผ่นดินหมายเลข 3035 ที่สี่แยกปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ที่สี่แยกสันติสุข ข้ามคลองบางโพธิ์เหนือ เข้าเขตอำเภอสามโคก ข้ามคลองบางเตย จากนั้นลดเหลือเป็น 4 ช่องจราจร ข้ามถนนกาญจนาภิเษก บริเวณทางแยกต่างระดับสามโคก เข้าเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านทางเข้าอำเภอบางไทร จากนั้นลดเหลือ 2 ช่องจราจรสวนทาง ผ่านสวนอุตสาหกรรมบ้านแพน เข้าเขตอำเภอเสนา ก่อนสิ้นสุดทางหลวงที่สี่แยกอำเภอเสนา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 รวมระยะทางทั้งสิ้น 35.6 กิโลเมตร

Thai Highway-3111.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111
ถนนปทุมธานี-สามโคก, ถนนสามโคก-เสนา
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:35.485 กิโลเมตร (22.049 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2537[1] – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-307.svg ทล.307 ใน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-3263.svg ทล.3263 Thai Highway-3454.svg ทล.3454 ใน อ.เสนา จ.อยุธยา
ระบบทางหลวง

อ้างอิงแก้ไข