ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 สายพระราม 7–บางพูน เป็นทางหลวงแผ่นดินที่ก่อสร้างเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันออก โดยเริ่มต้นตั้งแต่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเขตจังหวัดนนทบุรี ผ่านท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ด เข้าสู่เขตจังหวัดปทุมธานี มีขนาด 6 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง

Thai Highway-306.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306
ถนนพิบูลสงคราม
ถนนประชาราษฎร์
ถนนติวานนท์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:26.424 กิโลเมตร (16.419 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2474 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-346.svg ถนนรังสิต-ปทุมธานี ใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ระบบทางหลวง

ถนนพิบูลสงครามแก้ไข

ถนนพิบูลสงคราม (อังกฤษ: Thanon Phibun Songkhram; Thanon Pibulsonggram) เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กับเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีระยะทางรวมประมาณ 3.8 กิโลเมตร เริ่มต้นจากแยกพิบูลสงคราม (ถนนวงศ์สว่างตัดกับถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ใกล้ทางขึ้น-ลงสะพานพระราม 7) ในแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ ไปทางทิศตะวันตก ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ข้ามคลองบางเขนเข้าเขตตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ข้ามแนวคลองวัดเขมา จากนั้นโค้งและมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามคลองบางบุนนาค คลองบางขุนเทียน ตัดกับถนนนครอินทร์ (แยกพระราม 5) ข้ามคลองบางตะนาวศรี ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี (แยกพิบูลสงคราม-เลี่ยงเมือง) และข้ามแนวคลองบางขวาง ก่อนบรรจบกับถนนประชาราษฎร์ที่แยกศรีพรสวรรค์

ถนนพิบูลสงครามเป็นถนนที่สร้างขึ้นเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา และสร้างขึ้นเป็นสายแรก ๆ ของจังหวัดนนทบุรี ชื่อถนนตั้งตามนามสกุลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งเกิดที่เรือนแพปากคลองบางเขน และเคยศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยทั้งสองแห่งเป็นสถานที่ที่ถนนสายนี้ตัดผ่าน

ถนนประชาราษฎร์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ถนนประชาราษฎร์

ถนนติวานนท์แก้ไข

ถนนติวานนท์ (อังกฤษ: Thanon Tiwanon) เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี เดิมถนนนี้เรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายนนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี" ต่อมารัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตั้งชื่อว่า "ถนนติวานนท์" ตามประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 เพื่อเป็นเกียรติแก่ขุนชิตชาญตรวจ (เชี่ยวชาญ ช. ติวานนท์) อดีตนายช่างกำกับการเขตการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง ช่วงที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีเป็นเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนนทบุรี แขวงทางหลวงนนทบุรี ส่วนช่วงที่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นเขตควบคุมของหมวดทางหลวงปทุมธานี แขวงทางหลวงปทุมธานี

เขตอำเภอเมืองนนทบุรีแก้ไข

มีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกติวานนท์ (จุดตัดระหว่างถนนประชาราษฎร์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี และถนนนครอินทร์) ในท้องที่ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับซอยติวานนท์ 4 (แยกโรงพยาบาลศรีธัญญา) ตัดผ่านถนนเรวดี ข้ามคลองบางซื่อเข้าเขตตำบลบางกระสอ ตัดกับถนนงามวงศ์วานและถนนรัตนาธิเบศร์ที่แยกแคราย ก่อนโค้งและตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงปากซอยติวานนท์ 27 (แผ่นดินทอง) เป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบางกระสอกับตำบลท่าทราย จนถึงปากซอยติวานนท์ 38 (ทานสัมฤทธิ์พัฒนา) จึงเข้าเขตตำบลท่าทราย จากนั้นตัดกับถนนสนามบินน้ำ (แยกสนามบินน้ำ) และถนนสามัคคี (แยกสามัคคี) ข้ามคลองบางตลาดเข้าเขตอำเภอปากเกร็ด

เขตอำเภอปากเกร็ดแก้ไข

บางครั้งเรียกว่า "ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด" เริ่มจากสะพานข้ามคลองบางตลาด ยังมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในท้องที่ตำบลบางตลาด ตัดกับถนนเข้ากรมชลประทาน ผ่านวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ข้ามคลองกลางเกร็ดเข้าเขตตำบลปากเกร็ด จากนั้นเริ่มโค้งขึ้นเหนือก่อนตัดกับถนนแจ้งวัฒนะที่แยกปากเกร็ด และโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งหนึ่ง ข้ามคลองบางพูดเข้าเขตตำบลบางพูด ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดและตัดผ่านถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ข้ามคลองบางพังเข้าเขตตำบลบ้านใหม่ ตัดผ่านซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 36 (ถนนบอนด์สตรีทหมู่บ้านเมืองทองธานี) ก่อนตัดกับถนนศรีสมานและถนนนนทบุรี-ปทุมธานี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307) ที่แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตัดผ่านซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 56 (พระแม่มหาการุณย์) และซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 39 (วัดโพธิ์ทองบน) ก่อนข้ามคลองบ้านใหม่เข้าเขตจังหวัดปทุมธานี

เขตอำเภอเมืองปทุมธานีแก้ไข

บางครั้งเรียกว่า "ถนนติวานนท์-ปทุมธานี" เริ่มจากสะพานข้ามคลองบ้านใหม่ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและวกขึ้นไปทางทิศเหนือในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์และตัดกับถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345) ตรงไปทางทิศเดิม เมื่อถึงบริเวณใกล้ทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดปทุมธานี เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านใหม่กับตำบลบางกะดี จนกระทั่งถึงคันดินแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีจึงเข้าเขตตำบลบางกะดี ตัดผ่านซอยวัดบางกุฎีทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี เมื่อผ่านซอยวัดบางกะดีและถนนประตูน้ำเชียงรากจึงโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามคลองบางหลวงเชียงรากเข้าเขตตำบลบ้านกลาง โค้งไปทางทิศเหนืออีกครั้ง ก่อนไปบรรจบกับถนนรังสิต-ปทุมธานี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346) ที่แยกบ้านกลาง เป็นการสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 306 แต่ "ถนนติวานนท์" ยังคงมีระยะทางตรงต่อไปอีก (กลายเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346) ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี สามแยกเทคโน (ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347) แล้วโค้งซ้าย ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือหัวถนนติวานนท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3186 เดิม) โดยที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 จะตรงเบี่ยงขวาขึ้นสะพานปทุมธานีไป

รายชื่อทางแยกแก้ไข

แยกบ้านกลาง ซ้าย ทางหลวงหมายเลข 346 ไปสะพานปทุมธานี ขวา ทางหลวงหมายเลข 346 ไปรังสิต

แยกปู่โพธิ์ ซ้าย ทางหลวงหมายเลข 345 ไปสะพานปทุมธานี 2 ขวา ทางหลวงหมายเลข 345 ไปรังสิต

แยกสวนสมเด็จฯ ซ้าย ทางหลวงหมายเลข 307 ไปสะพานนนทบุรี ขวา ถนนศรีสมาน ไปดอนเมือง

แยกปากเกร็ด ซ้าย ถนนแจ้งวัฒนะ ไปสะพานพระราม 4 ขวา ถนนแจ้งวัฒนะ ไปหลักสี่

แยกสามัคคี ซ้าย ไม่มี ขวา ถนน สามัคคี ไปประชานิเวศน์ 3

แยกสนามบินน้ำ ซ้าย ทางหลวงหมายเลข 3110 ไปกระทรวงพาณิชย์ ขวา ไม่มี

แยกแคราย ซ้าย ทางหลวงหมายเลข 302 ไปสะพานพระนั่งเกล้า ขวา ทางหลวงหมายเลข 302 ไปพงษ์เพชร

แยกติวานนท์ ซ้าย ถนนประชาราษฎร์ ไปท่าน้ำนนทบุรี ขวา ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ไปเตาปูน

แยกสะพานพระราม 5 ซ้าย ถนนนครอินทร์ ไปสะพานพระราม 5 ขวา ถนนพิบูลสงคราม ไปท่าน้ำนนทบุรี

แยกพิบูลสงคราม ซ้าย ถนนวงศ์สว่าง ไปสะพานพระราม 7 ขวา ถนนวงศ์สว่าง ไป รัรัชวิภา

สถานที่สำคัญแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′47″N 100°30′18″E / 13.829641°N 100.505087°E / 13.829641; 100.505087