อำเภอลาดหลุมแก้ว

อำเภอในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

ลาดหลุมแก้ว เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

อำเภอลาดหลุมแก้ว
แผนที่จังหวัดปทุมธานี เน้นอำเภอลาดหลุมแก้ว
คำขวัญ: 
ไข่เป็ดแดงดี มีนกให้ดู
ริมคูบัวบาน สุสานแห่งหอย
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°2′14″N 100°24′17″E / 14.03722°N 100.40472°E / 14.03722; 100.40472
อักษรไทยอำเภอลาดหลุมแก้ว
อักษรโรมันAmphoe Lat Lum Kaeo
จังหวัดปทุมธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด183.12 ตร.กม. (70.70 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด67,674 คน
 • ความหนาแน่น369.56 คน/ตร.กม. (957.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์12140
รหัสภูมิศาสตร์1305
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอลาดหลุมแก้วเดิมชื่อ อำเภอเชียงราก ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

พื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 7 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม 67 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ระแหง (Rahaeng) 12 หมู่บ้าน 5. คลองพระอุดม (Khlong Phra Udom) 7 หมู่บ้าน
2. ลาดหลุมแก้ว (Lat Lum Kaeo) 7 หมู่บ้าน 6. บ่อเงิน (Bo Ngoen) 7 หมู่บ้าน
3. คูบางหลวง (Khu Bang Luang) 12 หมู่บ้าน 7. หน้าไม้ (Namai) 11 หมู่บ้าน
4. คูขวาง (Khu Khwang) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

อำเภอลาดหลุมแก้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลระแหง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลระแหง
 • เทศบาลตำบลคลองพระอุดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระอุดมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคูขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูขวางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระแหง (นอกเขตเทศบาลตำบลระแหง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดหลุมแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูบางหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อเงินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าไม้ทั้งตำบล

การคมนาคมแก้ไข

เส้นทางสายหลักของอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้แก่

 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี)
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ถนนปทุมธานี-บางเลน)

เส้นทางสายรองของอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้แก่ ถนนเลียบคลองพระอุดม

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • วัดบัวขวัญ

เป็นวัดที่อยู่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว ในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระผอม เป็นพระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมกับพระพุทธรูปตามระเบียงวัดเบญจมบพิตร นอกจากนี้ยังมีพลับพลาที่ประทับแรกนาขวัญ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่เรียกว่า "ศาลาแดง" เดิมตั้งอยู่ที่วังพญาไท ในกรุงเทพฯ สร้างเป็นพลับพลาไม้สักทั้งหลังแม้แต่หลังคา นับเป็นพลับพลาที่สวยงามและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมชิ้นหนึ่ง

 • วัดเจดีย์หอย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางเลน) ถึงหลักกม.ที่ 21-22 แล้วแยกเข้าวัดไปอีก 10 กม. วัดนี้เป็นแหล่งเก่าแก่ของหอยนางรมยักษ์ มีอายุกว่า 1,000 ปี มีเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นจากการนำเอาหอยนางรมมาสร้างเป็นรูปเจดีย์ จึงเรียกว่า "เจดีย์หอย" มีอยู่ด้วยกัน 2 องค์ องค์แรกอยู่ปากทางเข้าวัด องค์ที่สองอยู่ในบริเวณวัด ในบริเวณวัดมีบึงน้ำขนาดใหญ่มีปลาสวายที่ทางวัดเลี้ยงอยู่เป็นจำนวนมาก และบ่อเต่าอยู่ข้างๆบึง นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาและเต่าได้

 • วัดลำมหาเมฆ

ตั้งอยู่ที่ บ้านลำมหาเมฆ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ห่างจากจังหวัดตามเส้นทางถนนปทุมธานี-บางเลน ประมาณ 14 กม. อยู่ระหว่างทางไปวัดเจดีย์หอย จะพบทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าวัด ระยะทางจากทางแยกนี้ประมาณ 1 กม. สิ่งที่น่าสนใจคือ บริเวณบึงน้ำไหลของวัดมีนก หลากหลายชนิดอาศัยสร้างรัง ฟักไข่ตามธรรมชาติจำนวนมาก ได้แก่ นกกระยางขาว นกกระสา นกกาน้ำ และนกชนิดอื่นๆ [2]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 ตอนที่ ๐ก วันที่ 29 เมษายน 2460
 2. อำเภอลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี