ทางหลวงชนบท อย.3006

ถนนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทางหลวงชนบท อย.3006 สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 (กม.ที่ 55+900) - บ้านไม้ตรา หรือ ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา เป็นทางหลวงชนบทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขนาด 2-8 ช่องจราจร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอบางไทร เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลียบไปตามคลองพระยาบันลือฝั่งเหนือ ผ่านตำบลหลักชัย, ตำบลลาดบัวหลวง, ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง และตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร สิ้นสุดสายทางบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ระยะทางประมาณ 21.479 กม. โดยทางหลวงชนบทสายนี้ มีถนนบางส่วนในอดีตเคยเป็นทางหลวงเดิม นั่นคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3425 ก่อนที่กรมทางหลวงจะโอนให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแลในปัจจุบัน

ทางหลวงชนบท อย.3006
ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว21.479 กิโลเมตร (13.346 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก ทล.340 ใน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ถึง ทล.3111 ใน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง