อำเภอลาดบัวหลวง

อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ลาดบัวหลวง เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอลาดบัวหลวง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Lat Bua Luang
คำขวัญ: 
ลาดบัวหลวงสวยแสน แดนปฏิรูปที่ดิน ถิ่นเกษตรกรรม สายน้ำพระยาบันลือ เลื่องชื่อสองศาสนา ชาวประชาพอเพียง
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอลาดบัวหลวง
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอลาดบัวหลวง
ประเทศ ไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด199.928 ตร.กม. (77.193 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด39,742 คน
 • ความหนาแน่น198.78 คน/ตร.กม. (514.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 13230
รหัสภูมิศาสตร์1410
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอลาดบัวหลวงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ลาดบัวหลวง (Lat Bua Luang) 09 หมู่บ้าน
2. หลักชัย (Lak Chai) 10 หมู่บ้าน
3. สามเมือง (Sam Mueang) 08 หมู่บ้าน
4. พระยาบันลือ (Phraya Banlue) 07 หมู่บ้าน
5. สิงหนาท (Singhanat) 07 หมู่บ้าน
6. คู้สลอด (Khu Salot) 10 หมู่บ้าน
7. คลองพระยาบันลือ (Khlong Phraya Banlue) 07 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ภายในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวหลวง
  • เทศบาลตำบลสามเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเมืองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักชัยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระยาบันลือทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงหนาททั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคู้สลอดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระยาบันลือทั้งตำบล