อำเภอลาดบัวหลวง

อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ลาดบัวหลวง เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอลาดบัวหลวง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Lat Bua Luang
คำขวัญ: 
เมืองเกษตรปลอดภัย ให้อาหารข้าวทางใบเลื่องชื่อ โอท็อปขึ้นชั้นบรรลือ เขตร์นี้คือเมืองคนดีศรีอยุธยา
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอลาดบัวหลวง
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอลาดบัวหลวง
ประเทศ ไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด199.9 ตร.กม. (77.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด39,859 คน
 • ความหนาแน่น199.40 คน/ตร.กม. (516.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 13230
รหัสภูมิศาสตร์1410
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอลาดบัวหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

รหัส อักษรไทย อักษรโรมัน ประชากร
(ธันวาคม 2561)
    
141001 ลาดบัวหลวง Lat Bua Luang 7,883
141002 หลักชัย Lak Chai 5,491
141003 สามเมือง Sam Mueang 7,279
141004 พระยาบันลือ Phraya Banlue 6,314
141005 สิงหนาท Singhanat 3,318
141006 คู้สลอด Khu Salot 5,074
141007 คลองพระยาบันลือ Khlong Phraya Banlue 4,271

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ภายในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวงประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดบัวหลวง
 • เทศบาลตำบลสามเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระยาบันลือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงหนาททั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคู้สลอดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพระยาบันลือทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
 • โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • วัดสุทธาวาส วิปัสสนา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๔๔ ไร่ โดยมีหลวงพ่อคล้าย เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เดิมเรียกว่าวัดตะพังโคลน ตั้งอยู่ที่บ้านตะพังโคลน หมู่ ๔ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๔๙๒

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๓ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยสอนปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยจะมีการจัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปูชนียวัตถุสำคัญของวัดได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๙ องค์ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆปรินายก ทรงประธานให้กับวัดเมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข