อำเภอบางเลน

อำเภอในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

บางเลน เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดนครปฐม

อำเภอบางเลน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bang Len
คำขวัญ: 
แหล่งข้าวอุดมดี มากมีเป็ดปลา
วัฒนธรรมล้ำค่า งามตาท่าจีน
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอบางเลน
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอบางเลน
พิกัด: 14°1′18″N 100°9′56″E / 14.02167°N 100.16556°E / 14.02167; 100.16556
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครปฐม
พื้นที่
 • ทั้งหมด588.836 ตร.กม. (227.351 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด94,617 คน
 • ความหนาแน่น160.69 คน/ตร.กม. (416.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 73130, 73190
(เฉพาะตำบลบางหลวงและหินมูล)
รหัสภูมิศาสตร์7305
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบางเลน เลขที่ 1/1
หมู่ที่ 8 ถนนพลดำริห์ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
คลองทวีวัฒนา ไหลผ่านอำเภอบางเลนของจังหวัดนครปฐม ไปสิ้นสุดที่แม่น้ำท่าจีนในเขตอำเภอบางเลน ช่วงจังหวัดนนทบุรีและนครปฐม นิยมเรียกว่า "คลองนราภิรมย์" ตามชื่อวัดนราภิรมย์ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองในจังหวัดนครปฐม

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

อำเภอบางเลนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ แก้ไข

อำเภอบางเลนตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2439 แต่ดั้งเดิมนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน ที่ว่าการอำเภอเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางไผ่นารถ ใกล้บริเวณวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า อำเภอบางไผ่นาท[1] ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปลา ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า อำเภอบางปลา ภายหลังอำเภอบางปลาแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบางปลาและตำบลบางเลน

ในปี พ.ศ. 2479 ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอมาที่ตำบลบางเลน (อยู่บริเวณตลาดเก่าในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 2482 จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอบางปลาเป็น อำเภอบางเลน[2] ครั้นถึง พ.ศ. 2521 หลวงพ่อกิติวุฒโทแห่งจิตตภาวันวิทยาลัยซื่งเป็นชาวบางเลน ได้มอบที่ดินมรดกของท่านไห้ทางราชการและได้บริจาคเงินก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน มาตั้งอยู่ริมถนนพลดำริห์ ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน จนกระทั่งปัจจุบัน

 • วันที่ 11 ตุลาคม 2446 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอบางไผ่นาท จังหวัดนครปฐม เป็น อำเภอบางปลา[3][4]
 • วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลบางนุง อำเภอบางปลา เป็น ตำบลบางเลน และเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอบางปลา จังหวัดนครปฐม เป็น อำเภอบางเลน[2]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลขุนศรี แยกออกจากตำบลบางภาษี และตำบลลำพญา ตั้งตำบลดอนตูม แยกออกจากตำบลบางเลน และตำบลบางปลา ตั้งตำบลหินมูล แยกออกจากตำบลบางไทรป่า ตำบลดอนข่อย ตำบลบางเลน และตำบลบางหลวง ตั้งตำบลนราภิรมย์ แยกออกจากตำบลลำพญา และตำบลบางระกำ[5]
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางหลวงและตำบลหินมูล[6]
 • วันที่ 7 เมษายน 2502 จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางเลนและตำบลบางไทรป่า[7]
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2502 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมกับจังหวัดนนทบุรี โดยโอนพื้นที่ตำบลขุนศรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปขึ้นกับอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี[8]
 • วันที่ 9 กันยายน 2502 โอนพื้นที่ตำบลสระสี่มุม ตำบลกระตีบ และพื้นที่หมู่ 1-4, 6-10 (ในขณะนั้น) ของตำบลดอนข่อย อำเภอบางเลน ไปขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน[9]
 • วันที่ 29 ธันวาคม 2502 โอนพื้นที่หมู่ 5 (ในขณะนั้น) ของตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน มาตั้งเป็นหมู่ 15 ของตำบลหินมูล อำเภอบางเลน[10]
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลรางกระทุ่ม ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางภาษี[11] และจัดตั้งสุขาภิบาลลำพญา ในท้องที่บางส่วนของตำบลลำพญา[12]
 • วันที่ 23 มกราคม 2506 ตั้งตำบลไทรงาม แยกออกจากตำบลบางไทรป่า[13]
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2507 ตั้งตำบลนิลเพชร แยกออกจากตำบลบัวปากท่า และตั้งตำบลคลองนกกระทุง แยกออกจากตำบลบางภาษี[14]
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2520 ตั้งตำบลไผ่หูช้าง แยกออกจากตำบลหินมูล[15]
 • วันที่ 7 มิถุนายน 2526 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางเลน[16] เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางหลวง สุขาภิบาลบางเลน สุขาภิบาลรางกระทุ่ม และสุขาภิบาลลำพญา เป็น เทศบาลตำบลบางหลวง เทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และเทศบาลตำบลลำพญา ตามลำดับ[17] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ได้แยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 4, 5, 12 ตำบลบางภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ไปรวมกับท้องที่เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6, 12 ตำบลบางภาษี ในเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม ไปรวมกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี[18] และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม[19]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้ไข

อำเภอบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 180 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[20]
1. บางเลน Bang Len
12
12,561
2. บางปลา Bang Pla
13
7,327
3. บางหลวง Bang Luang
21
9,396
4. บางภาษี Bang Phasi
13
9,900
5. บางระกำ Bang Rakam
15
5,253
6. บางไทรป่า Bang Sai Pa
10
6,048
7. หินมูล Hin Mun
11
5,982
8. ไทรงาม Sai Ngam
11
5,156
9. ดอนตูม Don Tum
9
5,141
10. นิลเพชร Ninlaphet
10
5,130
11. บัวปากท่า Bua Pak Tha
10
4,385
12. คลองนกกระทุง Khlong Nok Krathung
11
3,569
13. นราภิรมย์ Naraphirom
11
5,665
14. ลำพญา Lam Phaya
11
4,460
15. ไผ่หูช้าง Phai Hu Chang
7
4,621

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข

ท้องที่อำเภอบางเลนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1–3 และบางส่วนของหมู่ที่ 6, 13 ตำบลบางหลวง และบางส่วนของหมู่ที่ 6 ตำบลหินมูล
 • เทศบาลตำบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 9 และบางส่วนของหมู่ที่ 6–8, 10 ตำบลบางเลน และบางส่วนของหมู่ที่ 2–3, 10 ตำบลบางไทรป่า
 • เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4–5 และบางส่วนของหมู่ที่ 6, 12 ตำบลบางภาษี
 • เทศบาลตำบลลำพญา ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 4–9 ตำบลลำพญา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1–5, 11–12 และบางส่วนของหมู่ที่ 6–8, 10 ตำบลบางเลน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4–5, 7–12, 14–21 และบางส่วนของหมู่ที่ 6, 13 ตำบลบางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1–3, 7–11, 13 และบางส่วนของหมู่ที่ 6, 12 ตำบลบางภาษี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระกำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 4–9 และบางส่วนของหมู่ที่ 2–3, 10 ตำบลบางไทรป่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1–5, 7–12 และบางส่วนของหมู่ที่ 6 ตำบลหินมูล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิลเพชรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวปากท่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนราภิรมย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 10–11 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 4–9 ตำบลลำพญา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่หูช้างทั้งตำบล

อ้างอิง แก้ไข

 1. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนนามอำเภอไผ่นาท แขวงเมืองนครไชยศรี เป็นอำเภอบางปลา อำเภอนาถอำนวย หรืออำเภอสามแก้วสามแก้ว เป็นอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางโทรัดเป็นอำเภอบ้านบ่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 20 (28): 459. วันที่ 11 ตุลาคม 2446
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ก): 354–364. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-19. สืบค้นเมื่อ 2010-08-15. วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482
 3. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนนามอำเภอไผ่นาท แขวงเมืองนครไชยศรี เป็นอำเภอบางปลา อำเภอนาถอำนวย หรืออำเภอสามแก้วสามแก้ว เป็นอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางโทรัดเป็นอำเภอบ้านบ่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 20 (28): 459. วันที่ 11 ตุลาคม 2446
 4. "แก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๐ ตอนที่ ๒๘ แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนนามอำเภอไผ่นาท แขวงเมืองนครไชยศรี เป็นอำเภอบางปลา อำเภอสามแก้ว เป้นอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางโทรัดเป็นอำเภอบ้านบ่อ หน้า ๔๕๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 20 (29): 490. วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2446
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2019-09-15. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (60 ง): (ฉบับพิเศษ) 89-90. วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2499
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (42 ง): 1004–1006. วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2502
 8. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (49 ก พิเศษ): 1–3. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2013-08-19. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
 9. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (87 ก): 389–391. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2502
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (120 ง): 2753–2755. วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2502
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (69 ง): 1663–1664. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (69 ง): 1665–1666. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (2 ง): (ฉบับพิเศษ) 6-8. วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2506
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (116 ง): 2930–2934. วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2507
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (76 ง): (ฉบับพิเศษ) 14-18. วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2520
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (92 ง): 1804–1807. วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2526
 17. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2022-02-28. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
 18. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแยกและรับรวมพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 134 ง): 35. วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 19. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 134 ง): 36. วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 20. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข