อำเภอบางเลน

อำเภอในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

บางเลน เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดนครปฐม

อำเภอบางเลน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bang Len
คำขวัญ: 
แหล่งข้าวอุดมดี มากมีเป็ดปลา
วัฒนธรรมล้ำค่า งามตาท่าจีน
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอบางเลน
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอบางเลน
พิกัด: 14°1′18″N 100°9′56″E / 14.02167°N 100.16556°E / 14.02167; 100.16556
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครปฐม
พื้นที่
 • ทั้งหมด588.836 ตร.กม. (227.351 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด94,136 คน
 • ความหนาแน่น159.87 คน/ตร.กม. (414.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 73130, 73190
(เฉพาะตำบลบางหลวงและหินมูล)
รหัสภูมิศาสตร์7305
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบางเลน เลขที่ 1/1
หมู่ที่ 8 ถนนพลดำริห์ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบางเลนเป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุด โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอบางเลนตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2439 แต่ดั้งเดิมนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน ที่ว่าการอำเภอเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางไผ่นารถ ใกล้บริเวณวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า อำเภอบางไผ่นารถ ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปลา ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า อำเภอบางปลา ภายหลังอำเภอบางปลาแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบางปลาและตำบลบางเลน

ในปี พ.ศ. 2479 ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอมาที่ตำบลบางเลน (อยู่บริเวณตลาดเก่าในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 2482 จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอบางปลาเป็น อำเภอบางเลน[1] ครั้นถึง พ.ศ. 2521 หลวงพ่อกิติวุฒโทแห่งจิตตภาวันวิทยาลัยซื่งเป็นชาวบางเลน ได้มอบที่ดินมรดกของท่านไห้ทางราชการและได้บริจาคเงินก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน มาตั้งอยู่ริมถนนพลดำริห์ ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน จนกระทั่งปัจจุบัน

ส่วนนี้หลังตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (รายปี)

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลขุนศรี แยกออกจากตำบลบางภาษี และตำบลลำพญา ตั้งตำบลดอนตูม แยกออกจากตำบลบางเลน และตำบลบางปลา ตั้งตำบลหินมูล แยกออกจากตำบลบางไทรป่า ตำบลดอนข่อย ตำบลบางเลน และตำบลบางหลวง ตั้งตำบลนราภิรมย์ แยกออกจากตำบลลำพญา และตำบลบางระกำ[2]
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางหลวง[3]
 • วันที่ 17 มีนาคม 2502 จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางเลนและตำบลบางไทรป่า[4]
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2502 ได้โอนพื้นที่ตำบลขุนศรี อำเภอบางเลน ไปขึ้นกับอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี[5]
 • วันที่ 9 กันยายน 2502 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ตำบลสระสี่มุม ตำบลกระตีบ และบางส่วนของตำบลดอนข่อย (หมู่ 1-4, 6-10 ในขณะนั้น) ของอำเภอบางเลน ไปขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน[6]
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2502 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ตำบลดอนข่อย โดยท้องที่หมู่ 5 (ในขณะนั้น) ของอำเภอกำแพงแสน มาขึ้นกับตำบลหินมูล อำเภอบางเลน[7]
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลรางกระทุ่ม ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางภาษี[8]
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลลำพญา ในท้องที่บางส่วนของตำบลลำพญา[9]
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2505 ตั้งตำบลไทรงาม แยกออกจากตำบลบางไทรป่า[10]
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2507 ตั้งตำบลนิลเพชร แยกออกจากตำบลบัวปากท่า และ ตั้งตำบลคลองนกกระทุง แยกออกจากตำบลบางภาษี[11]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2520 ตั้งตำบลไผ่หูช้าง แยกออกจากตำบลหินมูล[12]
 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2526 ขยายเขตสุขาภิบาลบางเลนให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น[13]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางเลน สุขาภิบาลบางหลวง สุขาภิบาลรางกระทุ่ม และสุขาภิบาลลำพญา เป็นเทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางหลวง เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และเทศบาลตำบลลำพญาตามลำดับ
 • วันที่ 15 กันยายน 2554 ได้แยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 4, 5, 12 ตำบลบางภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ไปรวมกับท้องที่เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6, 12 ตำบลบางภาษี ในเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม ไปรวมกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี[14] และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม[15]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 180 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางเลน (Bang Len) 12 หมู่บ้าน 9. ดอนตูม (Don Tum) 9 หมู่บ้าน
2. บางปลา (Bang Pla) 13 หมู่บ้าน 10. นิลเพชร (Ninlaphet) 10 หมู่บ้าน
3. บางหลวง (Bang Luang) 21 หมู่บ้าน 11. บัวปากท่า (Bua Pak Tha) 10 หมู่บ้าน
4. บางภาษี (Bang Phasi) 13 หมู่บ้าน 12. คลองนกกระทุง (Khlong Nok Krathung) 11 หมู่บ้าน
5. บางระกำ (Bang Rakam) 15 หมู่บ้าน 13. นราภิรมย์ (Naraphirom) 11 หมู่บ้าน
6. บางไทรป่า (Bang Sai Pa) 10 หมู่บ้าน 14. ลำพญา (Lam Phaya) 11 หมู่บ้าน
7. หินมูล (Hin Mun) 11 หมู่บ้าน 15. ไผ่หูช้าง (Phai Hu Chang) 7 หมู่บ้าน
8. ไทรงาม (Sai Ngam) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบางเลนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางเลน และบางส่วนของตำบลบางไทรป่า
 • เทศบาลตำบลบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางหลวง และบางส่วนของตำบลหินมูล
 • เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางภาษี
 • เทศบาลตำบลลำพญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลลำพญา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเลน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลบางหลวง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางภาษี (นอกเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระกำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทรป่า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินมูล (นอกเขตเทศบาลตำบลบางหลวง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิลเพชรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวปากท่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนราภิรมย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพญา (นอกเขตเทศบาลตำบลลำพญา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่หูช้างทั้งตำบล

โรงเรียนในอำเภอแก้ไข

 • โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
  • โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
  • โรงเรียนบ้านบางเลน
  • โรงเรียนวัดผาสุการาม
  • โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
  • โรงเรียนวัดบัวปากท่า
  • โรงเรียตลาดเจริญสุข
  • โรงเรียนวัดบอนใหญ่
  • โรงเรียนวัดบัวหวั่น
  • โรงเรียนวัดนราภิรมย์
  • โรงเรียนวัดนิลเพชร
  • โรงเรียนหนองปรงกาญจนา
  • โรงเรียนวัดลานคา
  • โรงเรียนวัดเกาะแรต
  • โรงเรียนตลาดเกาะแรต
  • โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
  • โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล
  • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (โรงเรียนปัญญาถาปนกิจอุปถัมป์)
  • โรงเรียนวัดโพธิ์
  • โรงเรียนวัดไผ่จระเข้
  • โรงเรียนวัดเกษตรตราราม
  • โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา
  • โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง
  • โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
  • โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
  • โรงเรียนวัดดอนยอ
  • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
  • โรงเรียนวัดศิลามูล
  • โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
  • โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ
  • โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
 • โรงเรียนโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
  • โรงเรียนเจี้ยนหัว
  • โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
  • โรงเรียนเซนต์แอนด์รูว์

วัดราษฏร์ในอำเภอบางเลนแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ศาสนสถานในศาสนาคริสตแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

 1. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). Royal Gazette. 56 (0 ก): 354–364. April 17, 1939.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (60 ง): (ฉบับพิเศษ) 89-90. 3 สิงหาคม 2499. Check date values in: |date= (help)
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (42 ง): 1004–1006. 7 เมษายน 2502. Check date values in: |date= (help)
 5. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (49 ก พิเศษ): 1–3. 1 พฤษภาคม 2502. Check date values in: |date= (help)
 6. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (87 ก): 389–391. 8 กันยายน 2502. Check date values in: |date= (help)
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (120 ง): 2753–2755. 29 ธันวาคม 2502. Check date values in: |date= (help)
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (69 ง): 1663–1664. 31 กรกฎาคม 2505. Check date values in: |date= (help)
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (69 ง): 1665–1666. 31 กรกฎาคม 2505. Check date values in: |date= (help)
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (2 ง): (ฉบับพิเศษ) 6-8. 3 มกราคม 2506. Check date values in: |date= (help)
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (116 ง): 2930–2934. 8 ธันวาคม 2507. Check date values in: |date= (help)
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (76 ง): (ฉบับพิเศษ) 14-18. 17 สิงหาคม 2520. Check date values in: |date= (help)
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (92 ง): 1804–1807. 7 มิถุนายน 2526. Check date values in: |date= (help)
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแยกและรับรวมพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 134 ง): 35. 10 พฤศจิกายน 2554. Check date values in: |date= (help)
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 134 ง): 36. 10 พฤศจิกายน 2554. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข