วัดนราภิรมย์

วัดในจังหวัดนครปฐม

วัดนราภิรมย์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน มีที่ธรณีสงฆ์ 20 ไร่[1] ปัจจุบันมีพระครูพิศาลบุญญากร (เฟื่อง กตปุญฺโญ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[2]

วัดนราภิรมย์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดนราภิรมย์, วัดนราภิรมณ์
ที่ตั้งตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูพิศาลบุญญากร (เฟื่อง กตปุญฺโญ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดนราภิรมย์ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2469 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2474 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2544[3] ภายในวัดยังมีศูนย์ศึกษาและพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนราภิรมย์ เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548[4] และเป็นที่ตั้งของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาระดับอำเภอ ของอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม[5]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
 • พระอธิการแป๊ะ
 • พระอธิการฟัก
 • พระอธิการสงวน
 • พระอธิการบัว
 • พระครูวิสุทธาภิรม (ปริสุทฺโธ) พ.ศ. 2488–2535
 • พระครูพิศาลบุญญากร (เฟื่อง กตปุญฺโญ) พ.ศ. 2536–

อ้างอิง

แก้
 1. "วัดนราภิรมย์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
 2. "วัดนราภิรมย์". พระสังฆาธิการ.
 3. "วัดนราภิรมย์". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 4. "ศูนย์ศึกษาและพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนราภิรมย์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
 5. "ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาโรงเรียนวัดนราภิรมย์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.