อำเภอดอนตูม

อำเภอในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

ดอนตูม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

อำเภอดอนตูม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Don Tum
คำขวัญ: 
บารมีหลวงพ่อเต๋ เสน่ห์ไทยทรงดำ ตำนานเมืองโบราณ ธงสงกรานต์ประเพณี หลามยอรสดี เกษตรอินทรีย์กสิกรรม
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอดอนตูม
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอดอนตูม
พิกัด: 13°57′38″N 100°4′53″E / 13.96056°N 100.08139°E / 13.96056; 100.08139
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครปฐม
พื้นที่
 • ทั้งหมด171.354 ตร.กม. (66.160 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด49,133 คน
 • ความหนาแน่น286.73 คน/ตร.กม. (742.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 73150
รหัสภูมิศาสตร์7304
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอดอนตูม หมู่ที่ 1
ถนนเศรษฐวิถี ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอดอนตูมตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์

แก้

เดิมขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน ต่อมาได้รับการแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอดอนตูม และตั้งเป็นอำเภอดอนตูมในปัจจุบัน คำว่า "ดอน" มาจากทำเลที่ตั้งมีพื้นที่อยู่ในที่สูงไม่เคยมีประวัติถูกน้ำท่วมใหญ่เลย ซึ่งอดีตเรียกบริเวณนี้ว่า "เมืองตูม" สันนิษฐานว่าเป็นชื่อเมืองเก่าแก่ในสมัยโบราณ ต่อมาทางราชการจึงจัดตั้งอำเภอชื่อแรก คือ อำเภอสามแก้ว ต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอกำแพงแสน ทำให้ในสมัยนั้นอำเภอดอนตูมขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน

ส่วนนี้เริ่มตั้งแต่ตั้งอำเภอดอนตูมถึงปัจจุบัน (รายปี)

 • วันที่ 1 มกราคม 2509 จัดตั้ง กิ่งอำเภอดอนตูม โดยแยกพื้นที่ตำบลสามง่าม ตำบลห้วยพระ ตำบลลำเหย ตำบลดอนพุทรา ตำบลบ้านหลวง ตำบลดอนรวก และตำบลห้วยด้วนจากอำเภอกำแพงแสน[1]
 • วันที่ 1 มีนาคม 2510 จัดตั้งสุขาภิบาลสามง่าม ในท้องที่ตำบลสามง่าม[2]
 • วันที่ 1 มีนาคม 2512 ยกฐานะเป็น อำเภอดอนตูม[3]
 • วันที่ 15 เมษายน 2525 ตั้งตำบลลำลูกบัว แยกออกจากตำบลสามง่าม[4]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลสามง่ามเป็นเทศบาลตำบลสามง่าม

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอดอนตูมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[5]
1. สามง่าม Sam Ngam
12
10,830
2. ห้วยพระ Huai Phra
9
8,159
3. ลำเหย Lam Hoei
15
9,751
4. ดอนพุทรา Don Phutsa
10
5,103
5. บ้านหลวง Ban Luang
5
4,539
6. ดอนรวก Don Ruak
5
4,043
7. ห้วยด้วน Huai Duan
7
3,763
8. ลำลูกบัว Lam Luk Bua
6
3,002

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอดอนตูมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสามง่าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามง่ามและตำบลลำลูกบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยพระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำเหยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนพุทราทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนรวกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยด้วนทั้งตำบล

วัด

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 83 (1 ง): (ฉบับพิเศษ) 9. 1 มกราคม 2509.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสามง่าม กิ่งอำเภอดอนตูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (25 ง): 919–920. 14 มีนาคม 2510.
 3. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอสมเด็จ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองบัวแดง อำเภอบ้านแท่น อำเภอดอนตูม อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอป่าติ้ว พ.ศ. ๒๕๑๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (10 ก): 225–228. 25 กุมภาพันธ์ 2512. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2013-08-19.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (69 ง): 1666–1670. 18 พฤษภาคม 2525.
 5. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.