ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 (สายแยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์–เสนา) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีแนวเส้นทางขนานไปกับแม่น้ำน้อย ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดเส้นทางมีจำนวนสองช่องการจราจร ช่วงตำบลเชิงกลัด จังหวัดสิงห์บุรี มีสี่ช่องจราจรในระยะ 1 กิโลเมตร และ ช่วงตัวอำเภอผักไห่ มีสี่ช่องจราจร ประมาณ 2 กิโลเมตร ในปีพ.ศ. 2565 ช่วงสี่แยกวิเศษชัยชาญไปทางกำลังขยายช่องทางจราจรเป็นสี่ช่อง ระยะทางตลอดทั้งสาย 111.572 กิโลเมตร

Thai Highway-3454.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454
แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ – เสนา
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:111.572 กิโลเมตร (69.328 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:ไม่ระบุ – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-340.svg ทล.340 ใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
 
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-3111.svg Thai Highway-3263.svg ทล.3111 / ทล.3263 ใน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงสายนี้มีเส้นทางแยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ขนานไปกับแม่น้ำน้อย ผ่านโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จากนั้นเข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านอำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอท่าช้าง จากนั้นเข้าจังหวัดอ่างทอง ผ่านอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านอำเภอผักไห่ และเข้าอำเภอเสนา โดยผ่านสะพานข้ามแม่น้ำน้อย ก่อนที่จะสิ้นสุดบริเวณสี่แยกบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 ที่ตำบลบางนมโค และเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 สามารถเดินทางไปยังจังหวัดปทุมธานีได้

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 ทิศทาง: แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-เสนา
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ชัยนาท 0+000   ทล.340 ไป ชัยนาท   ทล.340 ไป สุพรรณบุรี
1+100   ทล.3465 ไป อ.สรรคบุรี   ทล.3465 ไป สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี 21+256 แยกชันสูตร   ทล.3251 ไป บ.ชันสูตร   ทล.3251 ไป อ.สรรคบุรี
27+900 แยกไหสีหู   ทล.3303 ไป สิงห์บุรี   ทล.3303 ไป บ.นางบวช
40+400 แยกท่าข้าม   ทล.3032 ไป สิงห์บุรี   ทล.3032 ไป อ.ค่ายบางระจัน
47+600 แยกท่าช้าง สห.3008 ทางหลวงชนบท สห.3008 ไป วัดพิกุลทอง   ทล.3509 ไป อ.แสวงหา
อ่างทอง 62+100 แยกโพธิ์ทอง   ทล.3064 ไป อ่างทอง   ทล.3064 ไป อ.แสวงหา
74+609 แยกวิเศษชัยชาญ   ทล.3195 ไป อ่างทอง   ทล.3195 ไป สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา 86+309   ทล.33 ไป อ.ป่าโมก   ทล.33 ไป สุพรรณบุรี
92+250   ทล.3412 ไป อ.บางบาล ไม่มี
111+609 แยกเสนา   ทล.3263 ไป อยุธยา   ทล.3263 ไป สุพรรณบุรี
ตรงไป:   ทล.3111 ไป ปทุมธานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข