อำเภอค่ายบางระจัน

อำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี ประเทศไทย

ค่ายบางระจัน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี

อำเภอค่ายบางระจัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Khai Bang Rachan
คำขวัญ: 
น้ำตาลสดรสหวาน ถิ่นฐานเกษตรวิถีไทย
แดนวิไลพุทธศาสน์ ถิ่นนักรบชาติวีรชน
แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี เน้นอำเภอค่ายบางระจัน
แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี เน้นอำเภอค่ายบางระจัน
พิกัด: 14°48′1″N 100°18′39″E / 14.80028°N 100.31083°E / 14.80028; 100.31083
ประเทศ ไทย
จังหวัดสิงห์บุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด88.4 ตร.กม. (34.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด27,466 คน
 • ความหนาแน่น310.70 คน/ตร.กม. (804.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 16150
รหัสภูมิศาสตร์1703
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน หมู่ที่ 9 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

อำเภอค่ายบางระจันเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบางระจัน กำเนิดขึ้นมาเนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าการบูรณะค่ายบางระจันอันเป็นสถานที่ชาวบ้านบางระจันได้สร้างวีรกรรมปรากฏ จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2308 เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นวีรกรรม ซึ่งแสดงถึงความสามัคคี กล้าหาญ อดทน เสียสละ และเหนือสิ่งอื่นใด คือความรักชาติอันยิ่งใหญ่สมควรเป็นตัวอย่างอันดีงาม แก่อนุชนไทยรุ่นหลังที่จะจดจำไปชั่วกัลปวสาน จึงมอบให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันพิจารณาฟื้นฟูบูรณะค่ายบางระจัน ซึ่งขณะนั้นคงมีเหลือแต่ซากเจดีย์ และวิหารเล็ก ๆ ที่ปรักหักพังกับเนินดินที่ใช้เป็น แนวกำบังต่อสู้พม่าเหลืออยู่เป็นบางตอนเท่านั้น

ผลการประชุมของคณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะค่ายบางระจัน ครั้งที่ 1/2509 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2509 มีข้อหนึ่งว่า “การบูรณะท้องที่ให้เจริญก็เช่นเดียวกัน มอบให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดทำ เรื่องเสนอกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้ง กิ่งอำเภอค่ายบางระจันขึ้นที่ตำบลบางระจัน เพื่อให้ท้องที่นี้เกิดความเจริญเป็นปึกแผ่นด้วย” ในที่สุดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2515 แบ่งท้องที่อำเภอบางระจันตั้งเป็น กิ่งอำเภอค่ายบางระจัน ให้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2515 เป็นต้นไป และต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2519


ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอค่ายบางระจันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอค่ายบางระจันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[1]
1. โพทะเล Pho Thale
4,592
2. บางระจัน Bang Rachan
7,142
3. โพสังโฆ Pho Sangkho
6,435
4. ท่าข้าม Tha Kham
4,420
5. คอทราย Kho Sai
2,539
6. หนองกระทุ่ม Nong Krathum
2,473

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอค่ายบางระจันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโพสังโฆ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพสังโฆ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพทะเลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระจันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพสังโฆ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพสังโฆ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าข้ามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอทรายทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มทั้งตำบล
  1. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.