อำเภอโพธิ์ทอง

อำเภอในจังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

อำเภอโพธิ์ทอง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง

อำเภอโพธิ์ทอง
แผนที่จังหวัดอ่างทอง เน้นอำเภอโพธิ์ทอง
คำขวัญ: หลวงพ่อขุนอินท์อันศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศเครื่องจักสาน
โบราณสถานตึกคำหยาด ปลาดื่นดาษหน้าวัดข่อย
เจดีย์สูงลอยวัดจุฬามณี
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°40′0″N 100°24′29″E / 14.66667°N 100.40806°E / 14.66667; 100.40806
อักษรไทยอำเภอโพธิ์ทอง
อักษรโรมันAmphoe Pho Thong
จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด219.4 ตร.กม. (84.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด53,227
 • ความหนาแน่น242.60 คน/ตร.กม. (628.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์14120
รหัสภูมิศาสตร์1504
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7
ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ประวัติแก้ไข

อำเภอโพธิ์ทองได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปีพ.ศ. 2439 มีชื่อว่าอำเภอห้วยลิง ตามชื่อตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ ได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลคลองสาหร่าย ฝั่งซ้ายของแม่น้ำน้อย พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อำเภอโพธิ์ทอง แต่ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกลับมาตั้งยังที่เดิม คือที่ตำบลห้วยลิง หรืออ่างแก้วในปัจจุบัน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากพระเทพสังวรญาณ เจ้าอาวาสวัดศีลขันธาราม ซึ่งได้ซิ้อที่ดินจำนวนกว่า 15 ไร่ มอบให้แก่ทางราชการสำหรับใช้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโพธิ์ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 110 หมู่บ้าน

1. อ่างแก้ว (Ang Kaeo) 9. โคกพุทรา (Khok Phutsa)
2. อินทประมูล (Inthapramun) 10. ยางช้าย (Yang Chai)
3. บางพลับ (Bang Phlap) 11. บ่อแร่ (Bo Rae)
4. หนองแม่ไก่ (Nong Mae Kai) 12. ทางพระ (Thang Phra)
5. รำมะสัก (Ram Ma Sak) 13. สามง่าม (Sam Ngam)
6. บางระกำ (Bang Rakam) 14. บางเจ้าฉ่า (Bang Chao Cha)
7. โพธิ์รังนก (Pho Rang Nok) 15. คำหยาด (Kham Yat)
8. องครักษ์ (Ongkharak)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโพธิ์ทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่างแก้ว บางส่วนของตำบลอินทประมูล และบางส่วนของตำบลบางพลับ
 • เทศบาลตำบลรำมะสัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรำมะสัก
 • เทศบาลตำบลโคกพุทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกพุทราทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลทางพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทางพระทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลม่วงคัน[1] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรำมะสัก (นอกเขตเทศบาลตำบลรำมะสัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างแก้ว (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง) ตำบลบ่อแร่ทั้งตำบล และตำบลสามง่ามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทประมูล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพลับ (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง) และตำบลโพธิ์รังนกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแม่ไก่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระกำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลองครักษ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางช้ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำหยาดทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ 19 ต.ค. 2552