อำเภอโพนทอง

อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

โพนทอง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์[1] ตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2462

อำเภอโพนทอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phon Thong
คำขวัญ: 
โพนทองเมืองงาม เรืองนามปู่กุดเป่ง เคร่งวัฒนธรรม หัตถกรรมเสื่อกก
มรดกแหลมพยอม ข้าวหอมองุ่นหวาน
สืบสานพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอโพนทอง
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอโพนทอง
พิกัด: 16°18′0″N 103°58′41″E / 16.30000°N 103.97806°E / 16.30000; 103.97806
ประเทศ ไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่
 • ทั้งหมด719.2 ตร.กม. (277.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด107,944 คน
 • ความหนาแน่น150.09 คน/ตร.กม. (388.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 45110
รหัสภูมิศาสตร์4507
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโพนทอง หมู่ที่ 1
ถนนนิคมดำริห์ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

พื้นที่อำเภอโพนทอง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[1] โดยยุบอำเภอดินแดง ไปรวมกับอำเภอแซงบาดาล (อำเภอธวัชบุรี) แล้วยกตำบล 1 ตำบลจากอำเภอแซงบาดาล กับอีก 2 ตำบลจากอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ตำบลอีก 2 ตำบลจากอำเภอกมลาไสย กับพื้นที่ 2 ตำบลจากอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งหมด 7 ตำบล รวมขึ้นเป็นอำเภอใหม่ และตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านแวง เรียกว่า "อำเภอโพนทอง" ตามชื่อบ้านโพนทอง ที่ตั้งอยู่ติดต่อกัน และขึ้นตรงกับจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลทั้ง 7 ตำบลในอำเภอโพนทองตั้งแต่แรกเริ่มตั้งอำเภอ ปรากฏหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา ปี 2464 ประกอบด้วยตำบลโพนทอง ตำบลท่าม่วง ตำบลขามเปี้ย ตำบลกกโพธิ์ ตำบลกุดนาแซง ตำบลเชียงใหม่ และตำบลชุมพร[2] ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ในท้องที่มณฑลร้อยเอ็ด

พื้นที่อำเภอโพนทองนั้นสังกัดจังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลร้อยเอ็ด ได้ 5 ปี ในปี พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก รัชกาลที่ 7 ได้ประกาศให้ยกเลิกมณฑลร้อยเอ็ด และมณฑลอุบลราชธานี[3] ยกจังหวัดร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, อุบลราชธานี, ขุขันธ์, สุรินทร์ รวม 6 จังหวัดมารวมกับจังหวัดนครราชสีมา, ไชยภูมิ และบุรีรัมย์ เรียกว่า "มณฑลนครราชสีมา" อำเภอโพนทองจึงได้ย้ายมาสังกัดกับมณฑลนครราชสีมา ก่อนที่จะมีการยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลในเวลาต่อมา

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2462 ยุบอำเภอดินแดง และโอนพื้นที่ 3 ตำบล รวมเข้ากับอำเภอแซงบาดาล และนำตำบลที่เหลืออีก 1 ตำบล ไปรวมกับอีก 2 ตำบลจากอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2 ตำบลจากอำเภอกมลาไสย และ 2 ตำบลจากอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งเป็น อำเภอโพนทอง ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ด[1]
 • วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลโพนทอง เป็นตำบลแวง และเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอโพนทอง เป็น อำเภอแวง[4]
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2492 ตั้งตำบลโนนชัยศรี แยกออกจากตำบลแวง และตำบลเชียงใหม่ ตั้งตำบลหนองใหญ่ แยกออกจากตำบลแวง ตั้งตำบลสว่าง แยกออกจากตำบลกกโพธิ์[5]
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2492 โอนพื้นที่หมู่ 42 บ้านดอนหวาย (ในขณะนั้น) ของตำบลแวง ไปตั้งเป็นหมู่ 17 ของตำบลโนนชัยศรี[6]
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2495 ตั้งตำบลอุ่มเม่า แยกออกจากตำบลแวง ตำบลขามเปี้ย และตำบลเชียงใหม่ ตั้งตำบลบึงงาม แยกออกจากตำบลชุมพร[7]
 • วันที่ 14 เมษายน 2496 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอแวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น อำเภอโพนทอง[8]
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลแวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลแวง[9]
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลสะอาด แยกออกจากตำบลเชียงใหม่[10]
 • วันที่ 23 มีนาคม 2508 ตั้งตำบลเมยวดี แยกออกจากตำบลชุมพร[11]
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2508 แยกพื้นที่ตำบลกกโพธิ์ และตำบลบึงงาม อำเภอโพนทอง ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองพอก[12] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอโพนทอง
 • วันที่ 11 เมษายน 2510 ตั้งตำบลโพธิ์ศรีสว่าง แยกออกจากตำบลโนนชัยศรี ตั้งตำบลหนองพอก แยกออกจากตำบลกกโพธิ์ และตำบลบึงงาม ตั้งตำบลโคกสว่าง แยกออกจากตำบลกกโพธิ์ และตำบลบึงงาม[13]
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2510 ยุบพื้นที่ตำบลบึงงาม กิ่งอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง[14] เนื่องจากโอนหมู่ที่ 11 ตำบลบึงงาม ไปขึ้นกับตำบลหนองพอกที่ตั้งขึ้นใหม่ ผู้ที่มีตำแหน่งเป็นกำนันตำบลบึงงาม มีฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่โอนไปด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้กำนันตำบลบึงงาม กิ่งอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง หมดสภาพการเป็นกำนัน เพื่อจะได้ทำการเลือกตั้งขึ้นใหม่ และตั้งตำบลบึงงาม แยกออกจากตำบลบึงงาม (เดิม)[15]
 • วันที่ 30 มกราคม 2511 ตั้งตำบลโพธิ์ทอง แยกออกจากตำบลแวง[16]
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2511 โอนพื้นที่หมู่ 10 (ในตอนนั้น) จากตำบลกกโพธิ์ กิ่งอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง ไปตั้งเป็นหมู่ 20 ของตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง และโอนพื้นที่หมู่ 4,8 (ในขณะนั้น) ของตำบลชุมพร อำเภอโพนทอง ไปตั้งเป็นหมู่ 10,11 ของตำบลกกโพธิ์ กิ่งอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง[17]
 • วันที่ 1 กันยายน 2513 ตั้งตำบลคำพอุง แยกออกจากตำบลขามเปี้ย ตั้งตำบลโคกกกม่วง แยกออกจากตำบลสว่าง ตั้งตำบลหนองขุ่นใหญ่ แยกออกจากตำบลกกโพธิ์ และตำบลโคกสว่าง ตั้งตำบลภูเขาทอง แยกออกจากตำบลบึงงาม[18]
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2516 ยกฐานะกิ่งอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง เป็น อำเภอหนองพอก[19]
 • วันที่ 14 สิงหาคม 2516 ตั้งตำบลนาอุดม แยกออกจากตำบลอุ่มเม่า และตำบลคำพอุง[20]
 • วันที่ 2 เมษายน 2517 แยกพื้นที่ตำบลเชียงใหม่ ตำบลขามเปี้ย ตำบลสะอาด และตำบลคำพอุง อำเภอโพนทอง ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอโพธิ์ชัย[21] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอโพนทอง
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2518 โอนพื้นที่หมู่ 15 บ้านท่าสี (ในตอนนั้น) จากตำบลเชียงใหม่ กิ่งอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง ไปขึ้นกับตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ[22]
 • วันที่ 21 กันยายน 2519 ตั้งตำบลอัคคะคำ แยกออกจากตำบลขามเปี้ย[23]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2519 ตั้งตำบลคำนาดี แยกออกจากตำบลหนองใหญ่[24]
 • วันที่ 18 เมษายน 2521 แยกพื้นที่ตำบลเมยวดี และตำบลชุมพร อำเภอโพนทอง ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอเมยวดี[25] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอโพนทอง
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2521 ตั้งตำบลบัวคำ แยกออกจากตำบลเชียงใหม่[26]
 • วันที่ 25 มีนาคม 2522 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง เป็น อำเภอโพธิ์ชัย[27]
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลพรมสวรรค์ แยกออกจากตำบลโคกกกม่วง[28]
 • วันที่ 17 มีนาคม 2524 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลแวง[29] เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2524 ตั้งตำบลสระนกแก้ว แยกออกจากตำบลแวง[30]
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2525 ตั้งตำบลบุ่งเลิศ แยกออกจากตำบลเมยวดี[31]
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลวังสามัคคี แยกออกจากตำบลสว่าง ตั้งตำบลชมสะอาด แยกออกจากตำบลเมยวดี และตำบลชุมพร[32]
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเมยวดี อำเภอโพนทอง เป็น อำเภอเมยวดี[33]
 • วันที่ 12 กันยายน 2538 ตั้งตำบลโคกสูง แยกออกจากตำบลโพธิ์ศรีสว่าง[34]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลแวง เป็นเทศบาลตำบลแวง[35] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง เป็น เทศบาลตำบลโพนทอง[36]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอโพนทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอโพนทองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 196 หมู่บ้าน

 
ตำบลของอำเภอโพนทอง
ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน หมู่บ้าน ประชากร [a] [37]
1 แวง Waeng 12 10,635
2 โคกกกม่วง Khok Kok Muang 12 5,814
3 นาอุดม Na Udom 17 6,682
4 สว่าง Sawang 12 7,561
5 หนองใหญ่ Nong Yai 15 11,336
6 โพธิ์ทอง Pho Thong 17 10,062
7 โนนชัยศรี Non Chai Si 18 9,237
8 โพธิ์ศรีสว่าง Pho Si Sawang 13 5,302
9 อุ่มเม่า Um Mao 12 5,440
10 คำนาดี Kham Na Di 13 9,284
11 พรมสวรรค์ Phrom Sawan 11 5,408
12 สระนกแก้ว Sa Nok Kaeo 16 8,428
13 วังสามัคคี Wang Samakkhi 11 7,452
14 โคกสูง Khok Sung 13 5,720
รวม 196 108,361
 1. ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอโพนทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแวงและบางส่วนของตำบลสระนกแก้ว
 • เทศบาลตำบลโคกสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสูงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโคกกกม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกกม่วงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโนนชัยศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนชัยศรีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพนทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาอุดมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสว่างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีสว่างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุ่มเม่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำนาดีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรมสวรรค์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระนกแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพนทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสามัคคีทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 "ประกาศ เรื่อง ยุบอำเภอดินแดง จังหวัดร้อยเอ็ด กับ "ตั้งอำเภอโพนทอง" ขึ้นใหม่ ในจังหวัดเดียวกัน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 36 (0 ก): 172–173. 23 พฤศจิกายน 2462. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ [ในท้องที่มณฑลร้อยเอ็ด]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 38 (0 ก): 511–518. 25 ธันวาคม 2464.
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่องยุบและรวมการปกครองมณฑลต่างๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 42 (0 ก): 423–425. 31 มีนาคม 2468. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-27. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 4. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ก): 354–363. 17 เมษายน 2482. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-19. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 66 (30 ง): 2331–2337. 31 พฤษภาคม 2492.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแวง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 66 (65 ง): 5298–5299. 29 พฤศจิกายน 2492.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอแวง และอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 69 (67 ง): 4045–4053. 11 พฤศจิกายน 2495.
 8. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๔๙๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 70 (25 ก): 492–496. 14 เมษายน 2496. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-24. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (60 ง): (ฉบับพิเศษ) 58-59. 3 สิงหาคม 2499.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงคำ และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กิ่งอำเภอคลองใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง และอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (98 ง): 2964–2977. 25 พฤศจิกายน 2501.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง และอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (25 ง): 941–955. 23 มีนาคม 2508.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (47 ง): 1616–1617. 15 มิถุนายน 2508. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพนทอง อำเภอธวัชบุรี อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอพนมไพร และกิ่งอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (31 ง): 1157–1178. 11 เมษายน 2510.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบตำบลในท้องที่อำเภอสุวรรณภูมิ และกิ่งอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (73 ง): 2136. 8 สิงหาคม 2510.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสุวรรณภูมิ และกิ่งอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (73 ง): 2137–2140. 8 สิงหาคม 2510.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพนทอง และอำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (10 ง): 236–244. 30 มกราคม 2511.
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง และอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (118 ง): 3542–3548. 17 ธันวาคม 2511.
 18. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอโพนทอง และกิ่งอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (83 ง): 2464–2477. 1 กันยายน 2513.
 19. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาพนม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแม่อาย อำเภอขามสะแกแสง อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอหนองพอก อำเภอละอุ่น อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอศรีธาตุ พ.ศ. ๒๕๑๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (75 ก): (ฉบับพิเศษ) 32-36. 28 มิถุนายน 2516. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (103 ง): 2383–2387. 14 สิงหาคม 2516.
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพธิ์ชัย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (58 ง): 801. 2 เมษายน 2517. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-27. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 22. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง กับอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๑๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (146 ก): (ฉบับพิเศษ) 4-6. 1 สิงหาคม 2518.
 23. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (112 ง): 2522–2525. 21 กันยายน 2519.
 24. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (141 ง): 3220–3222. 9 พฤศจิกายน 2519.
 25. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมยวดี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (42 ง): 1124. 18 เมษายน 2521. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-27. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 26. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (117 ง): 3575–3579. 24 ตุลาคม 2521.
 27. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก): (ฉบับพิเศษ) 19-23. 25 มีนาคม 2522. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 28. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพนทอง อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (171 ง): 3388–3399. 2 ตุลาคม 2522.
 29. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (42 ง): 748–750. 17 มีนาคม 2524.
 30. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (96 ง): 1803–1816. 16 มิถุนายน 2524.
 31. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (64 ง): 2441–2443. 4 พฤษภาคม 2525.
 32. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพนทอง อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเสลภูมิ กิ่งอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (142 ง): 3668–3680. 9 ตุลาคม 2527.
 33. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลำทับ อำเภอร่องคำ อำเภอเวียงแหง อำเภอนาโยง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านหลวง อำเภอกะพ้อ อำเภอศรีบรรพต อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองสูง อำเภอสบเมย อำเภอเมยวดี อำเภอโคกเจริญ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอผาขาว อำเภอวังหิน อำเภอดอนพุด อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอห้วยคต พ.ศ. ๒๕๓๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (179 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-3. 3 พฤศจิกายน 2536. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 34. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพนทอง อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพร และกิ่งอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (73 ง): 63–86. 12 กันยายน 2538.
 35. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 36. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (ตอนพิเศษ 17 ง): 38. 2 กุมภาพันธ์ 2553.
 37. กระทรวงสาธารณสุข (1 มกราคม 2562). "จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ย้อนหลัง 3 ปี". hdcservice.moph.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-05-08. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)