อำเภอธวัชบุรี

อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

ธวัชบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นสถานที่ตั้งของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 13 กิโลเมตร ในอดีตมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัจจุบันพื้นที่อำเภอธวัชบุรีถูกแบ่งออกไปตั้งเป็น อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง และบางส่วนของอำเภอโพนทอง[1]

อำเภอธวัชบุรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Thawat Buri
คำขวัญ: 
ธวัชบุรีถิ่นไม้ยางนา ผ้าไหมชั้นดี
ลำชีไหลผ่าน ปรางค์กู่คู่บ้าน
ธัญญาหารมากมี สตรีโสภา
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอธวัชบุรี
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เน้นอำเภอธวัชบุรี
พิกัด: 16°02′23″N 103°44′49″E / 16.03972°N 103.74694°E / 16.03972; 103.74694
ประเทศ ไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่
 • ทั้งหมด374.0 ตร.กม. (144.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด67,151 คน
 • ความหนาแน่น179.55 คน/ตร.กม. (465.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 45170
รหัสภูมิศาสตร์4505
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ปรางค์กู่ (ปราสาทหนองกู่) สร้างด้วยศิลาแลง ปรางค์ประธาน มีกำแพงล้อมรอบ ที่มีซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระอยู่ด้านหน้า มีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือบรรณาลัย มีสระน้ำ กรุด้วยศิลาแลง เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาปวน ในลัทธิไศวนิกาย รูปแบบของอาคารอโรคยาศาล สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างในพุทธศตวรรษที่ 18
บั้งไฟลายศรีภูมิ ตัวบั้งไฟ โดย อาจารย์เลียบ แจ้งสนาม ภูมิลำเนา บ้านเล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ปัจจุบัน พำนักใน อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) เครื่องเอ้ โดย ทีมงาน ช่าง บ้านก้างปลา ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอธวัชบุรีตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

  อำเภอธวัชบุรี เป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยก่อนมีพื้นที่อำเภอ 2 อำเภอ คือ อำเภอดินแดง และอำเภออุไทยร้อยเอ็ด ซึ่งที่ตั้งของเมืองธวัชบุรีนั้น เดิมอยู่ที่บ้านธวัชดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอธวัชบุรี (ตำบลธงธานีในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2456 อำเภออุไทยร้อยเอ็ด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอแซงบาดาล โดยยกชื่อมาจากตำบลหมูม้น อำเภอสหัสขันธ์

ส่วนอำเภอธวัชบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอดินแดง ในปี พ.ศ. 2460 ก่อนที่ต่อมาทางกระทรวงมหาดไทยจะประกาศยุบอำเภอดินแดง รวมเข้ากับอำเภอแซงบาดาล[1] และโอนพื้นที่ตำบลในอำเภอดินแดง 1 ตำบล ไปรวมกับพื้นที่ตำบลที่แบ่งจาก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ อำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจัดตั้งเป็นอำเภอโพนทอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 สมัยนายวาสนา วงศ์สุวรรณ มาเป็นนายอำเภอแซงบาดาล ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอแซงบาดาล ให้เป็นชื่ออำเภอธวัชบุรี[2] โดยถือนิมิตมงคลจากอำเภอธวัชบุรีเก่าที่ได้สูญชื่อไปได้ 22 ปี ส่วนบ้านดินแดงนั้นก็เปลี่ยนนามใหม่ให้ชื่อว่า “บ้านธวัชบุรี” ตามชื่อเดิม จนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 19 ตุลาคม 2456 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภออุไทยร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลร้อยเอ็ด เป็น อำเภอแซงบาดาล[3]
 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลร้อยเอ็ด เป็น อำเภอดินแดง[4]
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2462 ยุบอำเภอดินแดง และโอนพื้นที่ 3 ตำบล รวมเข้ากับอำเภอแซงบาดาล และนำตำบลท่าม่วง อำเภอดินแดง ไปรวมกับตำบลโพนทอง ตำบลกุดนาแซง จากอำเภอเสลภูมิ, ตำบลขามเปี้ย ตำบลเชียงใหม่ จากอำเภอกมลาไสย และตำบลกกโพธิ์ ตำบลชุมพร จากอำเภอกุฉินารายณ์ มาตั้งเป็น อำเภอโพนทอง ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ด[1]
 • วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น อำเภอธวัชบุรี[2]
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2491 โอนพื้นที่หมู่ 19 (ในขณะนั้น) ของตำบลเหล่า ไปตั้งเป็นหมู่ 18 ของตำบลหนองไผ่ และโอนพื้นที่หมู่ 3 (ในขณะนั้น) ของตำบลมะบ้า ไปตั้งเป็นหมู่ 16 ของตำบลธวัชบุรี[5]
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2496 ตั้งตำบลเขวาทุ่ง แยกออกจากตำบลหนองไผ่ และตำบลเหล่า[6]
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านนิเวศน์ ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองไผ่ และตำบลมะอึ (ในขณะนั้น)[7]
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2506 โอนพื้นที่หมู่ 9 (ในขณะนั้น) ของตำบลอุ่มเม้า ไปตั้งเป็นหมู่ 23 ของตำบลมะอึ[8]
 • วันที่ 11 เมษายน 2510 ตั้งตำบลพระธาตุ แยกออกจากตำบลหมูม้น และตำบลมะอึ[9]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2512 ตั้งตำบลธงธานี แยกออกจากตำบลธวัชบุรี และตั้งตำบลบึงงาม แยกออกจากตำบลมะบ้า[10]
 • วันที่ 7 กันยายน 2514 ตั้งตำบลนิเวศน์ แยกออกจากตำบลมะอึ ตำบลหนองไผ่ และตำบลอุ่มเม้า[11]
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2522 ตั้งตำบลบ้านเขือง แยกออกจากตำบลหมูม้น[12]
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2524 ตั้งตำบลพระเจ้า แยกออกจากตำบลพระธาตุ[13]
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2525 ตั้งตำบลไพศาล แยกออกจากตำบลอุ่มเม้า[14]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2528 ตั้งตำบลเทอดไทย แยกออกจากตำบลเหล่า[15]
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2529 ตั้งตำบลเมืองน้อย แยกออกจากตำบลเขวาทุ่ง[16]
 • วันที่ 15 กันยายน 2532 ตั้งตำบลเชียงขวัญ แยกออกจากตำบลบ้านเขือง และตั้งตำบลบึงนคร แยกออกจากตำบลธงธานี[17]
 • วันที่ 7 กันยายน 2533 ตั้งตำบลพลับพลา แยกออกจากตำบลธวัชบุรี[18]
 • วันที่ 30 กันยายน 2535 จัดตั้งสุขาภิบาลธงธานี ในท้องที่บางส่วนของตำบลธงธานี และตำบลบึงนคร[19]
 • วันที่ 17 กันยายน 2536 ตั้งตำบลราชธานี แยกออกจากตำบลหนองไผ่ และตั้งตำบลทุ่งเขาหลวง แยกออกจากตำบลมะบ้า[20]
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 แยกพื้นที่ตำบลเชียงขวัญ ตำบลพลับพลา ตำบลพระธาตุ ตำบลพระเจ้า ตำบลหมูม้น และตำบลบ้านเขือง อำเภอธวัชบุรี มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเชียงขวัญ[21] ขึ้นกับอำเภอธวัชบุรี
 • วันที่ 12 กันยายน 2538 ตั้งตำบลหนองพอก แยกออกจากตำบลมะอึ[22]
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2540 แยกพื้นที่ตำบลทุ่งเขาหลวง ตำบลเทอดไทย ตำบลบึงงาม ตำบลมะบ้า และตำบลเหล่า อำเภอธวัชบุรี มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง[23] ขึ้นกับอำเภอธวัชบุรี
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านนิเวศน์ และสุขาภิบาลธงธานี เป็นเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ และเทศบาลตำบลธงธานี[24] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 15 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลธงธานี รวมกับเทศบาลตำบลธงธานี[25]
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเชียงขวัญ และกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอธวัชบุรี เป็น อำเภอเชียงขวัญ และ อำเภอทุ่งเขาหลวง[26] ตามลำดับ
 • วันที่ 9 มกราคม 2563 เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่ที่ 5 บ้านหนองส้วม ตำบลเขวาทุ่ง เป็น หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว[27]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอธวัชบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 147 หมู่บ้าน ได้แก่

 
ตำบลของอำเภอธวัชบุรี
ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด

(พ.ศ. 2562)

ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น

(พ.ศ. 2562)

1. นิเวศน์ Niwet 17 9,395 2,591

6,733

71

(ทต.บ้านนิเวศน์)
(ทต.นิเวศน์)
(**ทะเบียนบ้านกลาง)
2. ธงธานี Thong Thani 10 6,003 6,003 (ทต.ธงธานี)
3. หนองไผ่ Nong Phai 18 7,632 7,632 (อบต.หนองไผ่)
4. ธวัชบุรี Thawat Buri 12 4,726 4,726 (อบต.ธวัชบุรี)
5. อุ่มเม้า Um Mao 15 7,389 7,389 (ทต.อุ่มเม้า)
6. มะอึ Ma-ue 10 5,402 5,402 (ทต.มะอึ)
7. เขวาทุ่ง Khwao Thung 10 4,486 4,486 (อบต.เขวาทุ่ง)
8. ไพศาล Phaisan 9 3,906 3,906 (อบต.ไพศาล)
9. เมืองน้อย Mueang Noi 13 5,122 5,122 (อบต.เมืองน้อย)
10. บึงนคร Bueng Nakhon 13 6,119 1,850

4,269

(ทต.ธงธานี)
(อบต.บึงนคร)
11. ราชธานี Ratchathani 11 3,673 3,673 (อบต.ราชธานี)
12. หนองพอก Nong Phok 9 4,016 3,456 (อบต.หนองพอก)
รวม 147 67,869 29,968 (เทศบาล)

37,830 (อบต.)

71 (ทะเบียนบ้านกลาง)

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอธวัชบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนิเวศน์ (สุขาภิบาลบ้านนิเวศน์เดิม)
 • เทศบาลตำบลธงธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธงธานีทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลบึงนคร
 • เทศบาลตำบลอุ่มเม้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุ่มเม้าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนิเวศน์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิเวศน์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์)
 • เทศบาลตำบลมะอึ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะอึทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธวัชบุรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขวาทุ่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพศาลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงนคร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลธงธานี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราชธานีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองพอกทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 "ประกาศ เรื่อง ยุบอำเภอดินแดง จังหวัดร้อยเอ็ด กับ "ตั้งอำเภอโพนทอง" ขึ้นใหม่ ในจังหวัดเดียวกัน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 36 (0 ก): 172–173. November 23, 1919. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2019-11-16.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). Royal Gazette. 56 (0 ก): 354–364. April 17, 1939. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-19. สืบค้นเมื่อ 2013-10-11.
 3. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนนามอำเภอ" (PDF). Royal Gazette. 30 (0 ง): 1619–1620. October 19, 1913. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-10. สืบค้นเมื่อ 2013-10-11.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ เก็บถาวร 2011-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 34 หน้า 65 วันที่ 29 เมษายน 2460
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 65 (47 ง): 2412–2413. August 17, 1948.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอธวัชบุรี และอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 70 (69 ง): 4388–4392. November 3, 1953.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านนิเวสน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (99 ง): (ฉบับพิเศษ) 59-60. November 28, 1956.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอธวัชบุรี และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (117 ง): 2659–2662. December 3, 1963.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพนทอง อำเภอธวัชบุรี อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอพนมไพร และกิ่งอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (31 ง): 1157–1178. April 11, 1967.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (53 ง): 1917–1921. June 10, 1969.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (97 ง): 2433–2443. September 7, 1971.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (188 ง): 4077–4079. November 9, 1979.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (96 ง): 1803–1816. June 16, 1981.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอธวัชบุรี อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (82 ง): 2223–2229. June 15, 1982.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ และอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (152 ง): (ฉบับพิเศษ) 41-67. October 21, 1985.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอธวัชบุรี และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (218 ง): 6094–6102. December 11, 1986.
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอธวัชบุรี กิ่งอำเภอจังหาร และกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): (ฉบับพิเศษ) 187-204. September 15, 1989.
 18. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพธิ์ชัย กิ่งอำเภอจังหาร และกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (168 ง): (ฉบับพิเศษ) 22-52. September 7, 1990.
 19. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (126 ง): (ฉบับพิเศษ) 30-33. September 30, 1992.
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (139 ง): (ฉบับพิเศษ) 27-35. September 17, 1993.
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเชียงขวัญ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ก): 11. May 26, 1994. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2019-11-16.
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพนทอง อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพร และกิ่งอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (73 ง): 63–86. September 12, 1995.
 23. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 51 ง): 17. June 25, 1997. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-12. สืบค้นเมื่อ 2019-11-16.
 24. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-10-17.
 25. [1] เก็บถาวร 2019-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล
 26. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2019-11-16.
 27. "ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในท้องที่อำเภอธวัชบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (3 ง): 63. January 9, 2020.