อำเภอสามโก้

อำเภอในจังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

สามโก้ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2508

อำเภอสามโก้
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Samko
คำขวัญ: 
เส้นทางประวัติศาสตร์ ตลาดรวมผลไม้
ทำนาได้ตลอดปี สืบสานประเพณีเพลงพื้นบ้าน
แผนที่จังหวัดอ่างทอง เน้นอำเภอสามโก้
แผนที่จังหวัดอ่างทอง เน้นอำเภอสามโก้
พิกัด: 14°36′20″N 100°14′41″E / 14.60556°N 100.24472°E / 14.60556; 100.24472
ประเทศ ไทย
จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด86.9 ตร.กม. (33.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด18,759 คน
 • ความหนาแน่น215.87 คน/ตร.กม. (559.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 14160
รหัสภูมิศาสตร์1507
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสามโก้ หมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

"สามโก้" เดิมเป็นชื่อของหมู่บ้านบ้านสามโก้ ในอดีตขึ้นกับเมืองวิเศษไชยชาญและเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอวิเศษชัยชาญ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากอยู่ในเส้นทางการเดินทัพสมัยก่อน

กล่าวคือหากพม่าจะยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาผ่านทางด่านเจดีย์สามองค์จะต้องเดินทัพผ่านบ้านสามโก้เสมอ และเมื่อกองทัพไทยยกไปตีพม่าก็มักจะผ่านบ้านสามโก้เช่นกัน ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารราว พ.ศ. 2091 เมื่อคราวที่สมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอช้าง และหนังสือเรื่องไทยรบพม่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2135 เมื่อคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนช้าง พระองค์ก็เสด็จยกกองทัพหลวงผ่านบ้านสามโก้เพื่อไปตั้งรับทัพพระมหาอุปราชาที่สุพรรณบุรี[1]

 • วันที่ 2 ตุลาคม 2505 แยกพื้นที่ตำบลอบทม และตำบลสามโก้ อำเภอวิเศษไชยชาญ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสามโก้[2] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอวิเศษไชยชาญ
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2506 โอนพื้นที่หมู่ 1,2 (ในขณะนั้น) ของตำบลอบทม กิ่งอำเภอสามโก้ ไปขึ้นกับตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษไชยชาญ[3]
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ยกฐานะกิ่งอำเภอสามโก้ อำเภอวิเศษไชยชาญ เป็น อำเภอสามโก้[4]
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2512 จัดตั้งสุขาภิบาลสามโก้ ในท้องที่ทั้งหมดของตำบลสามโก้[5]
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2519 ตั้งตำบลราษฎรพัฒนา แยกออกจากตำบลสามโก้[6] และรับท้องที่สุขาภิบาลสามโก้มาทั้งตำบล
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2520 ตั้งตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ แยกออกจากตำบลอบทม[7]
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลมงคลธรรมนิมิต แยกออกจากตำบลราษฎรพัฒนา[8] และรับท้องที่สุขาภิบาลสามโก้มาทั้งตำบล
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลสามโก้ เป็นเทศบาลตำบลสามโก้[9] ด้วยผลของกฎหมาย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอสามโก้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195 ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอสามโก้แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[10]
1. สามโก้ Samko
10
4,972
2. ราษฎรพัฒนา Ratsadon Phatthana
6
2,464
3. อบทม Op Thom
6
4,063
4. โพธิ์ม่วงพันธ์ Pho Muang Phan
7
4,287
5. มงคลธรรมนิมิต Mongkhon Tham Nimit
8
3,118

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอสามโก้ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสามโก้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามโก้ ตำบลราษฎรพัฒนา และตำบลมงคลธรรมนิมิตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอบทมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ทั้งตำบล

การคมนาคม

แก้

ถนนสายสำคัญของอำเภอ ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195 (แยกทางหลวงหมายเลข 340 (โพธิ์พระยา) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 3064 (ป่างิ้ว))
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3373 (แยกทางหลวงหมายเลข 3195 (สามโก้) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 340 (ศรีประจันต์))

อ้างอิง

แก้
 1. "ประวัติความเป็นมา อำเภอสามโก้ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-17. สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (90 ง): 2097–2098. 2 ตุลาคม 2505. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-04. สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (49 ง): 1400–1402. 21 พฤษภาคม 2506.
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (59 ก): 565–569. 27 กรกฎาคม 2508. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-10-01. สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (89 ง): 3050–3051. 14 ตุลาคม 2512.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแสวหาและอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (107 ง): 2264–2270. 31 สิงหาคม 2519.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (52 ง): 2417–2420. 14 มิถุนายน 2520.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (133 ง): 2841–2844. 16 สิงหาคม 2526.
 9. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
 10. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.