เทศบาลตำบลสามโก้

เทศบาลตำบลในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

เทศบาลตำบลสามโก้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลสามโก้ ตำบลราษฎรพัฒนา และตำบลมงคลธรรมนิมิต อยู่ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 24 กิโลเมตร เป็นเทศบาลที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่าง ๆ และเป็นศูนย์กลางความเจริญของอำเภอสามโก้

เทศบาลตำบลสามโก้
ทต.สามโก้ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทอง
ทต.สามโก้
ทต.สามโก้
พิกัด: 14°36′02.8″N 100°15′35.3″E / 14.600778°N 100.259806°E / 14.600778; 100.259806
ประเทศ ไทย
จังหวัดอ่างทอง
อำเภอสามโก้
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542 (ทต.สามโก้)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีบุญชู ชูวงษ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด57.850 ตร.กม. (22.336 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด10,750 คน
 • ความหนาแน่น185.82 คน/ตร.กม. (481.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05150701
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160
โทรศัพท์0 3569 7688
เว็บไซต์www.samko.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อ

แก้

"สามโก้" ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งผลิตเม็ดข้าวส่งพระนครเลี้ยงชาวกรุง ตำบลสามโก้เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำทำการเกษตรทั้งปี และมีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาแต่สมัยโบราณ ในช่วงตั้งอำเภอเป็นที่ดินของนายจอง นายแขม เดิมเป็นที่รัก และเดิมชื่อบ้านสามตะโก และต่อมาเรียกเป็นสามโก้ จนถึงปัจจุบันนี้[2]

ประวัติ

แก้

เทศบาลตำบลสามโก้ แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2512 โดยจัดตั้งท้องถิ่นตำบลสามโก้ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสามโก้ ขึ้นเป็น สุขาภิบาลสามโก้[3] อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ปีเดียวกัน โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามโก้ทั้งตำบล

ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แบ่งแยกพื้นที่ตำบลสามโก้ จัดตั้งเป็นตำบลราษฎรพัฒนา[4] จึงทำให้เขตสุขาภิบาลสามโก้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราษฎรพัฒนาด้วย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2519 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาทางราชการได้แบ่งพื้นที่ตำบลราษฎรพัฒนาออกมาตั้งเป็นตำบลมงคลธรรมนิมิต[5] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ปีเดียวกัน ทำให้เขตสุขาภิบาลสามโก้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามโก้ ตำบลราษฎรพัฒนา และตำบลมงคลธรรมนิมิตเต็มพื้นที่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสามโก้จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลสามโก้[6] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

แก้

เขตเทศบาลตำบลสามโก้มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การทำนา ทำสวน ทำไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การปกครอง

แก้

เทศบาลตำบลสามโก้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลสามโก้ ตำบลราษฎรพัฒนา และตำบลมงคลธรรมนิมิต ได้แก่

 • ตำบลสามโก้ มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่
  • หมู่ที่ 1 บ้านหัวกระบัง, หมู่ที่ 2 บ้านหน้าวัดโบสถ์, หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตะเพียน, หมู่ที่ 4 บ้านเก่า, หมู่ที่ 5 บ้านคอตัน, หมู่ที่ 6 บ้านลำสนุ่น, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกร้อ, หมู่ที่ 8 บ้านดอนกระเบื้อง, หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งตะเพียน และหมู่ที่ 10 บ้านห้วยกร้อ
 • ตำบลราษฎรพัฒนา มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่
  • หมู่ที่ 1 บ้านไผ่แหลม, หมู่ที่ 2 บ้านกะเร้นเล็ก, หมู่ที่ 3 บ้านหนองผักตบ, หมู่ที่ 4 บ้านหนองกร่าง, หมู่ที่ 5 บ้านกะเร้นใหญ่ และหมู่ที่ 6 บ้านไผ่นกนอน
 • ตำบลมงคลธรรมนิมิต มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่
  • หมู่ที่ 1 บ้านหนองถ้ำ, หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ที่ 3 บ้านทองคลึม, หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักเขียว, หมู่ที่ 5 บ้านหนองไก่ร้าน, หมู่ที่ 6 บ้านบ่อกลางเมือง, หมู่ที่ 7 บ้านดอนรัก และหมู่ที่ 8 บ้านหนองผักเขียว

ประชากร

แก้

ในเขตเทศบาลตำบลสามโก้ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 10,750 คน

อ้างอิง

แก้
 1. ประชากรในเทศบาลตำบลสามโก้ พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ข้อมูลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ อ่างทอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-14. สืบค้นเมื่อ 2020-07-12.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (89 ง): 3050–3051. 28 ตุลาคม 2512.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแสวงหาและอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (107 ง): 2264–2270. 31 สิงหาคม 2519.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (133 ง): 2841–2844. 16 สิงหาคม 2526.
 6. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-07-12.