เปิดเมนูหลัก

อำเภอเมืองอ่างทอง

อำเภอในจังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

อำเภอเมืองอ่างทอง เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ และการศึกษาของจังหวัดอ่างทอง

อำเภอเมืองอ่างทอง
แผนที่จังหวัดอ่างทอง เน้นอำเภอเมืองอ่างทอง
พระศรีเมืองทองคุ้มบ้าน หลวงพ่อสดโอฬาร
ถิ่นฐานเกษตรกรรม ธรรมะครองใจ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเมืองอ่างทอง
อักษรโรมันAmphoe Mueang Ang Thong
จังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่104.161 ตร.กม.
ประชากร56,543 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น542.84 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์1501
รหัสไปรษณีย์14000
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง
ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
พิกัด14°35′19″N 100°27′12″E / 14.58861°N 100.45333°E / 14.58861; 100.45333
โทรศัพท์0 3561 1663
โทรสาร0 3561 1663, 0 3562 0658
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองอ่างทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอเมืองอ่างทองเดิมเรียกว่า อำเภอเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดไชยสงคราม (วัดกะเขา) ตำบลบ้านแห ต่อมาในปี พ.ศ. 2356 ทางราชการได้ย้ายเมืองอ่างทองไปตั้งที่บริเวณใต้ปากคลองบางแก้ว ตำบลบางแก้ว ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองจึงย้ายตามไปด้วย ในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบางแก้ว ตามตำบลที่ตั้ง และเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอเมืองอ่างทอง เมื่อปี พ.ศ. 2481

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองอ่างทองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 81 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตลาดหลวง (Talat Luang) 8. บ้านอิฐ (Ban It)
2. บางแก้ว (Bang Kaeo) 9. หัวไผ่ (Hua Phai)
3. ศาลาแดง (Sala Daeng) 10. จำปาหล่อ (Champa Lo)
4. ป่างิ้ว (Pa Ngio) 11. โพสะ (Phosa)
5. บ้านแห (Ban Hae) 12. บ้านรี (Ban Ri)
6. ตลาดกรวด (Talat Kruat) 13. คลองวัว (Khlong Wua)
7. มหาดไทย (Mahatthai) 14. ย่านซื่อ (Yan Sue)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองอ่างทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดหลวงและตำบลบางแก้วทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลศาลาแดง ตำบลบ้านแห ตำบลบ้านอิฐ ตำบลโพสะ และตำบลย่านซื่อ
 • เทศบาลตำบลศาลาแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง)
 • เทศบาลตำบลโพสะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพสะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่างิ้วและตำบลมหาดไทยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแห (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดกรวดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านอิฐ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง) และตำบลบ้านรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวไผ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจำปาหล่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองวัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลย่านซื่อ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง)

ทรัพยากรธรรมชาติแก้ไข

 • ทรัพยากรดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการเกษตร
 • ทรัพยากรน้ำ อำเภอเมืองอ่างทองมีแหล่งน้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางแก้วที่แยกตัวจากแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งมีคลองชลประทานครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดปี

เศรษฐกิจแก้ไข

สถานศึกษาแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

โรงงานอุตสาหกรรมสำคัญแก้ไข

 • บริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ตำบลโพสะ
 • บริษัทสุภัทร์ธนากรเปเปอร์มิ้ล จำกัด ตำบลโพสะ
 • บริษัทซูการ์เทอร์มินัล จำกัด ตำบลโพสะ
 • บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตำบลโพสะ

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข