เทศบาลเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองในจังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับเขตการปกครองประเภทเทศบาลเมือง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อ่างทอง (แก้ความกำกวม)

อ่างทอง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งและแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทอง เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัด ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ครอบคลุมหลายตำบลในอำเภอเมืองอ่างทอง ได้แก่ ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้ว และบางส่วนของตำบลศาลาแดง ตำบลบ้านแห ตำบลบ้านอิฐ ตำบลโพสะ และตำบลย่านซื่อ โดยในปี พ.ศ. 2561 เมืองอ่างทองมีประชากรจำนวน 12,803 คน

อ่างทอง
ภาพถ่ายดาวเทียมเทศบาลเมืองอ่างทอง
ภาพถ่ายดาวเทียมเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่างทอง is located in Thailand Ang Thong
อ่างทอง
อ่างทอง
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่างทอง is located in ประเทศไทย
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง (ประเทศไทย)
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°35′33″N 100°27′26″E / 14.59250°N 100.45722°E / 14.59250; 100.45722พิกัดภูมิศาสตร์: 14°35′33″N 100°27′26″E / 14.59250°N 100.45722°E / 14.59250; 100.45722
จังหวัดอ่างทอง
อำเภอเมืองอ่างทอง
ตำบล
  • ตลาดหลวง (ทั้งตำบล)
  • บางแก้ว (ทั้งตำบล)
  • ศาลาแดง (บางส่วน)
  • บ้านแห (บางส่วน)
  • บ้านอิฐ (บางส่วน)
  • โพสะ (บางส่วน)
  • ย่านซื่อ (บางส่วน)
จัดตั้ง29 พฤศจิกายน 2479
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายชัย สุวพันธุ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด6.1930 ตร.กม. (2.3911 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด12,803 คน
 • ความหนาแน่น2,067.33 คน/ตร.กม. (5,354.4 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เลขที่ 10 ซอยเทศบาล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
เว็บไซต์www.angthongcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อ่างทอง เป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้วทั้งตำบล และยังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลาแดง ตำบลโพสะ ตำบลศาลาแดง ตำบลย่านซื่อ ตำบลบ้านอิฐ และตำบลบ้านแห ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ท้องที่บริเวณชุมนุมชนอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ยังขาดการบำรุงรักษา ทางราชการจึงได้จัดตั้ง "เทศบาลเมืองอ่างทอง" ขึ้น เพื่อบำรุงความสุขและความสะดวกของประชาชนให้ยิ่งขึ้น และนับว่าเป็นเทศบาลเมืองแห่งแรกของจังหวัดอ่างทอง[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2479 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน มีพื้นที่รับผิดชอบ 3.730 ตารางกิโลเมตร

ต่อมาได้มีการขยายเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง[3] เนื่องจากการขยายตัวและความเจริญของชุมชนมีมากขึ้น และเพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารงาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ปีเดียวกัน จึงมีมีพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น 6.1930 ตารางกิโลเมตร

อ้างอิงแก้ไข

  1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอ่างทอง". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2562.
  2. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0 ก): 842–846. 29 พฤศจิกายน 2479.
  3. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (41 ก): 12–14. 20 กันยายน 2537.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข