วัดจุฬามุนี (จังหวัดอ่างทอง)

วัดจุฬามุนี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วัดจุฬามุนี
แผนที่
ชื่อสามัญวัดจุฬามุนี, วัดจุฬามณีศรีองครักษ์ราษฎร์บำรุง
ที่ตั้งตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดจุฬามุนี เดิมชื่อ วัดจุฬามณีศรีองครักษ์ราษฎร์บำรุง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2375 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่สันนิษฐานว่าสร้างภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310 ชาวบ้านรวมทั้งพระถูกพม่ากวาดต้อนไป ภายหลังพระภิกษุรูปหนึ่งหนีกลับมาได้จึงมาสร้างวัดนี้[1]

วัดมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยา โดยเฉพาะวิหารมีฐานโค้งสำเภา มีการเจาะช่องโค้งแหลม ส่วนเจดีย์อาจสร้างยุคหลัง ซึ่งได้รับอิทธิพลตะวันตกและจีนแล้ว เจดีย์สูง 38 เมตร เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองอ่างทอง[2] เจดีย์มีฐานมี 2 ชั้น ฐานชั้นบนมีบันไดทางขึ้น และมีใต้ถุนเดินได้ มีซุ้มประตูทางเข้าถึงเจดีย์

ศาลาการเปรียญสร้างด้วยไม้ทรงจัตุรมุข สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างเป็นแบบหลังคาลดระดับ ไม่มีการตกฝ้าเพดาน วัดมีพระพุทธรูปทองคำได้มาจากลำพูน เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ใช้รักแดงพอกไว้ พอขูดรักแดงออก ก็พบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันพระพุทธรูปทองคำองค์นี้อยู่ที่กุฎิเจ้าอาวาส และศาลาท่าน้ำสาระสำคัญ เข้าใจว่าสร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อปริก พ.ศ. 2472 มีความสวยงามและเก่าแก่ที่หน้าบันมีรูปพระพิฆเนศวร ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดจุฬามณี". กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-27. สืบค้นเมื่อ 2021-05-27.
  2. "วัดจุฬามุณี". สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง.
  3. "วัดจุฬามณี". เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-27. สืบค้นเมื่อ 2021-05-27.