ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032 (สายบุ้งกี๋ – นางบวช) เป็นทางหลวงแผ่นดิน ที่พาดผ่านจังหวัดสิงห์บุรี และ จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 42.977 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่แยกบุ้งกี๋ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่าน วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ข้ามแม่น้ำน้อย และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 ที่แยกท่าข้าม ตำบลท่าข้าม และผ่านตัวอำเภอค่ายบางระจัน และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 ที่แยกทองเลื่อน ที่ตำบลบางระจัน แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกหนองลี ตัดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3303 ในตำบลโพทะเล และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3372 แล้วเข้าสู่เขต จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตำบลเขาดิน แล้วไปสิ้นสุดที่แยกนางบวช ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ที่ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสิงห์บุรี และ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032
บุ้งกี๋ - นางบวช
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว42.977 กิโลเมตร (26.705 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทล.309 ใน อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทล.340 ใน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032 ทิศทาง: บุ้งกี๋-นางบวช
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
สิงห์บุรี 0+000 แยกบุ้งกี๋   ทล.309 ไป อ่างทอง   ทล.309 ไป ชัยนาท
0+800 แยกสาธารณสุข   ทางหลวงชนบท สห.3026 ไป ลพบุรี   ทางหลวงชนบท สห.3026 ไป อ.อินทร์บุรี
2+350 สห.4002 ทางหลวงชนบท สห.4002 ไป บ.จักรสีห์ สห.4002 ทางหลวงชนบท สห.4002 ไป อ.บางระจัน
4+710 ไม่มี สห.4036 ทางหลวงชนบท สห.4036 ไป อ.บางระจัน
7+690 แยกวัดพิกุลทอง สห.3008 ทางหลวงชนบท สห.3008 ไป วัดพิกุลทองพระอารามหลวง ไม่มี
9+365 สะพานค่ายบางระจัน ข้ามแม่น้ำน้อย
9+925 แยกท่าข้าม   ทล.3454 ไป อ.ท่าช้าง   ทล.3454 ไป อ.บางระจัน
16+350 แยกวัดประดับ ทางหลวงท้องถิ่น ไป วัดประดับ สห.4004 ทางหลวงชนบท สห.4004 ไป บ.จ่า
20+100 แยกทองเลื่อน   ทล.3064 ไป อ.แสวงหา ไม่มี
30+750 แยกหนองลี   ทล.3032 ไป สุพรรณบุรี   ทล.3303 ไป อ.บางระจัน
31+200 ไม่มี สห.4038 ทางหลวงชนบท สห.4038 ไป บ.ชันสูตร
32+250   ทล.3372 ไป บ.ห้วงมะระ ไม่มี
สุพรรณบุรี 37+650 สพ.4056 ทางหลวงชนบท สพ.4056 ไป บ.ทุ่งแฝก ไม่มี
42+977 แยกนางบวช   ทล.340 ไป สุพรรณบุรี   ทล.340 ไป ชัยนาท
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้