ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 สายวังน้อย–สิงห์บุรี เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางรวม 96.968 กิโลเมตร โดยลักษณะเส้นทางเป็นถนนขนาด 2-12 ช่องจราจร บางช่วงขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นถนนสายเก่าที่เป็นเส้นทางคมนาคมจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดภาคกลางทั้งสามจังหวัด ก่อนที่จะมีถนนสายเอเชีย ในเวลาต่อมา โดยเป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอยุธยา, แขวงทางหลวงอ่างทอง และ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309
ถนนโรจนะ, ถนนปรีดีพนมยงค์, ถนนป่าโทน, ถนนคลองท่อ
แผนที่
Sing Buri market-ตลาดเมืองสิงห์บุรี - panoramio.jpg
ปลายทางทิศเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ภายในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว96.968 กิโลเมตร (60.253 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อก่อน พ.ศ. 2506–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.พหลโยธิน ใน อ.วังน้อย จ.อยุธยา
 
ปลายทางทิศเหนือ ทล.311 / ทล.369 ใน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ชื่อถนน

แก้

ช่วงแยกถนนพหลโยธินถึงถนนศรีสรรเพชญ์เรียก ถนนโรจนะ และ ถนนปรีดีพนมยงค์ ช่วงแยกจากถนนอู่ทองถึงจังหวัดอ่างทองเรียก ถนนอยุธยา-อ่างทอง และช่วงจังหวัดอ่างทองถึงจังหวัดสิงห์บุรีเรียก ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี

สำหรับทางหลวงแผ่นดินสายวังน้อย-อยุธยา ได้รับการตั้งชื่อว่า "ถนนโรจนะ" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิธี โรจนะ นายช่างกำกับแขวงการทางหินกอง[1]

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงต้นแยกจากบริเวณกิโลเมตรที่ 65 ของถนนพหลโยธิน ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 ผ่านนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จากนั้นตัดกับถนนสายเอเชียที่ทางแยกต่างระดับอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ผ่านวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ผ่านสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ ข้ามทางรถไฟและแม่น้ำป่าสัก (ในอดีตสัญจรผ่านสะพานปรีดี-ธำรง แต่ในปัจจุบันใช้สะพานดังกล่าวโดยมีลักษณะขนานกับสะพานเดิม) เรียกชื่อถนนในช่วงตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสะพานนี้ว่า ถนนโรจนะ เมื่อเข้าสู่เกาะอยุธยา จะเรียกว่า ถนนปรีดีพนมยงค์ ก่อนจะบรรจบกับถนนศรีสรรเพชญ์ ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เส้นทางจะไปตามถนนศรีสรรเพชญ์ ถนนป่าโทน ถนนคลองท่อ และถนนอู่ทอง ในช่วงนี้จะเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจรตั้งแต่อำเภอวังน้อยถึงแยกโรจนะ จากนั้นจะเป็นถนนขนาด 8 - 12 ช่องจราจรจนถึงสะพานสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ (สะพานละ 2 ช่องจราจร) และ สะพานปรีดี-ธำรง ในช่วงเกาะเมือง เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจรในช่วงถนนปรีดีพนมยงค์ และ 2 ช่องจราจรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

จากนั้นได้เริ่มต้น ช่วงอยุธยา–อ่างทอง เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร แยกจากถนนอู่ทอง บริเวณทิศเหนือของเกาะอยุธยา ผ่านสะพานข้ามคลองสระบัว (คูเมือง) มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เส้นทางจะขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยถนนอยู่ฝั่งตะวันออก ผ่านอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ที่แยกทุ่งมะขามหย่อง จากนั้นจะลดเหลือ 2 ช่องจราจร เมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดอ่างทอง ถนนจะมีขนาด 4 ช่องจราจรอีกครั้ง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ที่อำเภอป่าโมก ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 368 หรือถนนเลี่ยงเมืองอ่างทอง ก่อนจะไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 ที่แยกบ้านรอ แล้วข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง

ช่วงอ่างทอง–สิงห์บุรี เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร และได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจรในบางช่วง เริ่มต้นจากสี่แยกอ่างทอง บริเวณสถานีขนส่งอ่างทอง เส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยถนนอยู่ทางฝั่งตะวันตก ก่อนจะขนานไปกับคลองชลประทาน ผ่านอำเภอไชโย เข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรี ที่อำเภอพรหมบุรี ก่อนจะแยกห่างจากคลองชลประทาน เส้นทางจะเลี้ยวขวาที่ทางแยกกระทุ่มโพรง แล้วขนานไปกับคลองชลประทานอีกครั้งหนึ่ง ผ่านทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตัดกับทางหลวงชนบท สห.3026 เข้าสู่เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3030 (ถนนสิงห์บุรี–บางระจัน) สิ้นสุดที่สี่แยกศาลหลักเมือง โดยตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 369 หรือทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ทิศทาง: วังน้อย–ทางแยกศาลหลักเมือง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  วังน้อย–อยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 0+000 แยกวังน้อย     ถนนพหลโยธิน จาก กรุงเทพ, อ.บางปะอิน, อ.วังน้อย     ถนนพหลโยธิน จาก สระบุรี
1+015 ไม่มี   ถนนธัญบุรี-วังน้อย ไป อ.วังน้อย, อ.ธัญบุรี
4+100 ทางแยกต่างระดับวังน้อย   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ไป อ.บางปะอิน   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ไป นครราชสีมา
5+749 แยกสี่ขวา อย.3046 ทางหลวงชนบท อย.3046 ไป บ.ตลิ่งชัน อย.3010 ทางหลวงชนบท อย.3010 ไป บ.ดอนพุทรา
11+861 แยกโรจนะ   ทล.3056 ไป อ.บางปะอิน, กรุงเทพ   ทล.3056 ไป อ.อุทัย, สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
16+400 ทางแยกต่างระดับอยุธยา       ทล.32 ไป อ.บางปะอิน, อ.บางบัวทอง, กรุงเทพ       ทล.32 ไป อ่างทอง, สิงห์บุรี, นครสวรรค์
18+476 แยกเตาอิฐ   ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 5 ไปบรรจบ   ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 1   ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 2 ไป วัดพระญาติการาม
19+455 แยกวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม   ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 1 ไป บางปะอิน   ถนนเทศบาลเมืองอโยธยา 4 ไป วัดดุสิดาราม
20+468 สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ ข้ามทางรถไฟ
สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ ข้าม
  ถนนวัดพนัญเชิง-วัดป่าโค ซ้าย: ไปวัดพนัญเชิง ขวา: ไปบรรจบ   ถ.สายเอเชีย
สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ ข้ามแม่น้ำป่าสัก
20+850 ตรงไป:   ถนนปรีดีพนมยงค์ ไป เข้าเมืองพระนครศรีอยุธยา
  อยุธยา–อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา 24+637 แยกประตูชัย   ถนนอู่ทอง จากเมืองอยุธยา (เจดีย์ศรีสุริโยทัย)   ถนนอู่ทอง จากเมืองอยุธยา (เพนียดคล้องช้าง)
29+914 แยกทุ่งมะขามหย่อง   ถนนปทุมธานี-บางปะหัน ไป ปทุมธานี   ถนนปทุมธานี-บางปะหัน ไป อ.บางปะหัน
จุดขึ้น-ลงพุทเลา   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53 (โครงการในอนาคต) ไป แจ้งวัฒนะ, ดินแดง, พระราม 9   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 53 (โครงการในอนาคต) ไป อ.บางปะหัน
อ่างทอง 44+234 แยกป่าโมก   ถนนสุพรรณบุรี-หินกอง ไป สุพรรณบุรี   ถนนสุพรรณบุรี-หินกอง ไป อ.บางปะหัน
54+115 แยกที่ดิน   ถนนเลี่ยงเมืองอ่างทอง ไป สุพรรณบุรี   ถนนเลี่ยงเมืองอ่างทอง ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 334 (แยกบ้านอิฐ)
แยกบ้านรอ   ทล.309 ไป เข้าเมืองอ่างทอง   ทล.334 ไป กรุงเทพ, นครสวรรค์
55+733 สะพานอ่างทอง ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
56+271 ตรงไป:   ถนนเทศบาล 1 เข้าเมืองอ่างทอง (แยกอ่างทอง)
  อ่างทอง–ทางแยกศาลหลักเมือง
อ่างทอง 56+756 แยกอ่างทอง เชื่อมต่อจาก:   ถนนเทศบาล 2 จากเมืองอ่างทอง
  ถนนเทศบาล 1 จาก อยุธยา, กรุงเทพ (เชื่อมจาก   ถนนเลี่ยงเมืองอ่างทอง)   ถนนเทศบาล 1 จาก อยุธยา, กรุงเทพ (เชื่อมจาก   ทล.309)
64+300 อท.3003 ทางหลวงชนบท อท.3003 ไป บ.บางพลับ, อ.โพธิ์ทอง ไม่มี
72+394 แยกวัดไชโย อท.4002 ทางหลวงชนบท อท.4002 ไป อ.โพธิ์ทอง, บรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 อท.4002 ทางหลวงชนบท อท.4002 ไป บ.มหานาม, บรรจบ   ถนนสายเอเชีย
สิงห์บุรี 78+000 แยกกระทุ่มโพรง สห.3008 ทางหลวงชนบท สห.3008 ไป บ.กระทุ่มโพรง, บ.ท่าข้าม   ทล.309 ไป สิงห์บุรี
80+753 แยกหลวงพ่อแพ สห.3027 ทางหลวงชนบท สห.3027 ไป วัดพิกุลทอง, อ.ท่าช้าง ไม่มี
81+100 สห.3007 ทางหลวงชนบท สห.3007 ไป บ.พิกุลทอง, อ.ท่าช้าง ไม่มี
82+750 แยกพรหมบุรี ไม่มี   สะพานพรหมบุรี ไป บ.พรวน, อ.พรหมบุรี
93+900 แยกวัดสว่างอารมณ์   ทางหลวงชนบท สห.3026 ไป อ.ค่ายบางระจัน   ทางหลวงชนบท สห.3026 ไป อ.ท่าวุ้ง, บรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311
94+674 แยกบุ้งกี๋   ทล.3032 ไป อ.ค่ายบางระจัน, สุพรรณบุรี ไม่มี
96+149 แยกดงมะขามเทศ   ทล.3030 ไป อ.บางระจัน   ถนนนายจันทร์หนวดเขี้ยว เข้าเมืองสิงห์บุรี
96+968 แยกศาลหลักเมือง   ถนนเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี ไป อ.บางระจัน   ทล.311 ไป ลพบุรี
ตรงไป:   ทล.311 ไป อ.อินทร์บุรี, ชัยนาท
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้