อำเภออุทัย

อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

อำเภออุทัย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภออุไทยใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1]

อำเภออุทัย
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภออุทัย
คำขวัญ: หลวงปู่ดู่คู่บ้าน อนุสรณ์สถาน
พระเจ้าตากสิน ทั่วถิ่นคนใจธรรมะ
โรจนะแหล่งอุตสาหกรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°21′43″N 100°40′13″E / 14.36194°N 100.67028°E / 14.36194; 100.67028
อักษรไทยอำเภออุทัย
อักษรโรมันAmphoe Uthai
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด186.8 ตร.กม. (72.1 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด52,672 คน
 • ความหนาแน่น281.97 คน/ตร.กม. (730.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์13210, 13000 (เฉพาะหมู่ที่ 1, เลขที่ 1-29 หมู่ที่ 2 ตำบลธนู และหมู่ที่ 2 ตำบลข้าวเม่า)
รหัสภูมิศาสตร์1414
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภออุทัย เลขที่ 1
หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภออุทัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภออุทัยแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 11 ตำบล 107 หมู่บ้าน

1. คานหาม (Khan Ham) 9 หมู่บ้าน 7. เสนา (Sena) 6 หมู่บ้าน
2. บ้านช้าง (Ban Chang) 7 หมู่บ้าน 8. หนองน้ำส้ม (Nong Nam Som) 7 หมู่บ้าน
3. สามบัณฑิต (Sam Bandit) 10 หมู่บ้าน 9. โพสาวหาญ (Pho Sao Han) 8 หมู่บ้าน
4. บ้านหีบ (Ban Hip) 12 หมู่บ้าน 10. ธนู (Thanu) 12 หมู่บ้าน
5. หนองไม้ซุง (Nong Mai Sung) 9 หมู่บ้าน 11. ข้าวเม่า (Khao Mao) 14 หมู่บ้าน
6. อุทัย (Uthai) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภออุทัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลอุทัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอุทัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคานหามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามบัณฑิตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหีบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้ซุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุทัย (นอกเขตเทศบาลตำบลอุทัย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำส้มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพสาวหาญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธนู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธนูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลข้าวเม่าทั้งตำบล

เศรษฐกิจแก้ไข

อำเภออุทัย เป็นเขตที่มีเศรษกิจภาคอุตสาหกรรมมีสวนอุตสาหกรรมอยู่ 2 แห่งคือ

 • สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1
 • สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2

การคมนาคมแก้ไข

อำเภออุทัย เป็นอำเภอหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน มีสถานีสำคัญคือ สถานีรถไฟมาบพระจันทร์

 
สถานีรถไฟมาบพระจันทร์

การศึกษาแก้ไข

 • วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันอาชีวศึกษาเปิดสอนในระดับปวส. ประเภทช่างอุตสาหกรรม
 • โรงเรียนอุทัย สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เป็นโรงเรียนประจำอำเภออุทัย
 • โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กในอำเภออุทัย

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 ตอนที่ ๐ก วันที่ 29 เมษายน 2460

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข