แม่น้ำป่าสัก เป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ต้นน้ำเกิดจากภูขวางในเขตอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (ตอนต้นน้ำเรียก น้ำสัก) ไหลเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านเขตอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ เข้าเขตจังหวัดลพบุรี ผ่านเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และอำเภอพัฒนานิคม เข้าเขตจังหวัดสระบุรี ผ่านเขตอำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอเสาไห้ จากนั้นไหลเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านเขตอำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง และอำเภอพระนครศรีอยุธยา ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีความยาวประมาณ 570 กิโลเมตร

แม่น้ำป่าสัก
น้ำสัก
แม่น้ำป่าสักในเขตตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
แผนที่แสดงตำแหน่งแม่น้ำป่าสัก
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
จังหวัดเลย, เพชรบูรณ์, ลพบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา
ลักษณะทางกายภาพ
ต้นน้ำภูขวาง
 • ตำแหน่งตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ปากน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
 • ตำแหน่ง
ตำบลกะมังและตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด
14°20′41.9″N 100°34′37.6″E / 14.344972°N 100.577111°E / 14.344972; 100.577111
ความยาว570 กิโลเมตร (350 ไมล์)
ลุ่มน้ำ
ระบบแม่น้ำลุ่มน้ำป่าสัก

จังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน แก้

แม่น้ำป่าสักไหลผ่าน 5 จังหวัด คือ

เขื่อนสำคัญ แก้

สะพานข้ามแม่น้ำ แก้

 • สะพานบ้านกลางพัฒนา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานบ้านอุ่มกะทาด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานป่าสักพัฒนา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานท่าอิบุญ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานบ้านบุ่ง–นาแซงน้อย ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานบ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่และตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานแก่งยาว–วังรู ร่วมใจ ตำบลห้วยไร่และตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานบ้านขวัญโยน ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานหล่มสักร่วมใจพัฒนา ตำบลตาลเดี่ยวและตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานเทศบาลหล่มสัก ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานวัดโพธิ์ศรีสองคร ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานปากห้วยขอนแก่น ตำบลปากดุกและตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพาน ต.ลานบ่า ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานสักหลงลานบ่าร่วมใจ ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานบ้านนา ตำบลดงมูลเหล็กและตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานพัฒนามั่นคงดี ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานเพชบุระ 3 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานพัฒนา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานพัฒนา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานเพชบุระ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานพัฒนา 19 ตำบลสะเดียงและตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานระวิง ตำบลระวิงและตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานบ้านหัวโตก ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานวังโบสถ์ ตำบลวังโบสถ์และตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานท่าเสา ตำบลเพชรละครและตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานวังทอง ตำบลบึงกระจับและตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานบ้านโค้งสุพรรณ ตำบลบึงกระจับและตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานพุขาม–บ่อรัง ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ และตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานเฉลิมพระเกียรติ 2 ตำบลศรีเทพและตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานท่ามะเฟือง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สะพานท่าฉาง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • สะพานนิยมชัยศิริ ตำบลท่าดินดำ ตำบลท่ามะนาว และตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • สะพานท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง และตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • สะพานหนองกรดสามัคคีร่วมใจ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 • สะพานอดิเรกสาร 3 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง และตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • สะพานบ้านวังม่วง–ท่าเสา ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก และตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • สะพานบ้านป่า–บ้านธาตุ ตำบลบ้านป่าและตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • สะพานเตาปูน–ตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยวและตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • สะพานอำนวยสงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สะพานรถไฟจักรี ตำบลท่าเจ้าสนุกและตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สะพานมนตรี พงษ์พานิช ตำบลท่าเจ้าสนุกและตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สะพานมนตรี พงษ์พานิช ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สะพานมนตรี พงษ์พานิช ท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สะพานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลกะมังและตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สะพานปรีดี–ธำรง ตำบลกะมังและตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลกะมังและตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างอิง แก้

 1. ["The Pasak Jolasit Dam project (อังกฤษ)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-09. สืบค้นเมื่อ 2014-10-31. The Pasak Jolasit Dam project (อังกฤษ)]