ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195 สายสุพรรณบุรี–ป่างิ้ว เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่รู้จักกันทั่วไปว่า ถนนโพธิ์พระยา–ท่าเรือ เป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 33.357 กิโลเมตร เริ่มกิโลเมตรที่ 0 บริเวณทางแยกโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งหน้าไปทางตะวันออก เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ผ่านอำเภอสามโก้ ผ่านตัวอำเภอวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ (ทางเข้าด้านทิศเหนือ) ผ่านจุดตัดทางแยกวิเศษชัยชาญ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 จากนั้นมุ่งขึ้นไปทางทิศตะวันออก ผ่านวัดนางในธัมมิการาม ข้ามแม่น้ำน้อย ที่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง ผ่านทางเข้าวัดม่วง ตำบลหัวตะพาน เข้าเขตอำเภอเมืองอ่างทอง และสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 ที่ทางแยกป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว เป็นเส้นทางควบคุมของแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 และ แขวงทางหลวงอ่างทอง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195
ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว33.357 กิโลเมตร (20.727 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทล.340 ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทล.3064 ใน อ.เมือง จ.อ่างทอง
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195 ทิศทาง: สุพรรณบุรี–ป่างิ้ว
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
สุพรรณบุรี 0+000 เชื่อมต่อจาก:   ทล.340 สายเก่า ไป สุพรรณบุรี
  ทล.340 สายเก่า ไป บ.โพธิ์พระยา ไม่มี
0+300 แยกโพธิ์พระยา   ทล.340 ไป ชัยนาท   ทล.340 ไป สุพรรณบุรี
4+100   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป ชัยนาท   ถ.วงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ไป อ.ป่าโมก
8+000 แยกลาดตาล ไม่มี   ทล.3451 ไป บ.ไผ่ขวาง
อ่างทอง 12+900   ทางหลวงชนบท อท.4030 ไป อ.สามโก้ ไม่มี
15+150   ทล.3372 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3373   ทล.3372 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33
18+600 แยกอบทม   ทล.3373 ไป อ.สามโก้, อ.ศรีประจันต์ ไม่มี
21+150   ทางหลวงชนบท อท.5021 ไป บ.ม่วงเตี้ย   ทางหลวงชนบท อท.5021 ไป บ.อบทม
25+300 แยกวิเศษชัยชาญ   ทล.3454 ไป อ.โพธิ์ทอง   ทล.3454 ไป อ.ผักไห่
26+150 สะพาน ข้ามแม่น้ำน้อย
26+950   ทางหลวงชนบท อท.4008 ไป อ.โพธิ์ทอง   ทางหลวงชนบท อท.4007 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33
30+350   ทางหลวงชนบท อท.4017 ไป อ.โพธิ์ทอง   ทางหลวงชนบท อท.4017 ไป บ.แปดแก้ว
33+357 แยกป่างิ้ว   ทล.3064 ไป อ.โพธิ์ทอง   ทล.3064 ไป อ่างทอง
ตรงไป: 377 ทล.377 ไปอำเภอไชโย, สิงห์บุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้