ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3373

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3373 (สายสามโก้ – ศรีประจันต์) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่พาดผ่าน จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 17.2 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทางตลอดสาย โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่แยกอบทม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3372 ผ่านตัวอำเภอสามโก้ ที่ตำบลอบทม และเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ไปสิ้นสุดที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ติดกับโรงพยาบาลศรีประจันต์ ในตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอ่างทอง และ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3373
สามโก้ - ศรีประจันต์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว17.2 กิโลเมตร (10.7 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ใน อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทล.340 ใน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3373 ทิศทาง: สามโก้-ศรีประจันต์
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
อ่างทอง 0+000 แยกอบทม   ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ไป สุพรรณบุรี   ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ไป อ.วิเศษชัยชาญ, อ่างทอง
2+200   ทล.3372 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195   ทล.3372 ไป บ.ห้วยราชคราม
5+250   ทล.3373 ไป อ.ศรีประจันต์ ไม่มี
ตรงไป: ถนนเทศบาล เข้า อ.สามโก้
5+950   ทางหลวงชนบท อท.4030 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195   ทล.3373 ไป อ.ศรีประจันต์
6+025   ทล.3373 ไป อ.ศรีประจันต์ ถนนเทศบาล เข้า อ.สามโก้
ตรงไป:   ทางหลวงชนบท อท.4030 ไป บ.มงคลธรรมนิมิต
8+010 อท.4006 ทางหลวงชนบท อท.4006 ไป บ.คอตัน ไม่มี
สุพรรณบุรี 17+200   ทล.340 ไป อ.ศรีประจันต์, สุพรรณบุรี   ทล.340 ไป อ.สามชุก, ชัยนาท
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้