ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 สายชะอำ–ปราณบุรี เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ ถนนสายนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37
ทางเลี่ยงเมืองชะอำ, หัวหิน
Bypass Hua Hin - Cha-am - panoramio.jpg
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว47.468 กิโลเมตร (29.495 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถ.เพชรเกษม ใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
ปลายทางทิศใต้ ถ.เพชรเกษม ใน ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 สายชะอำ–ปราณบุรี เป็นถนนเลี่ยงเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเลี่ยงเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับชะอำ บริเวณกิโลเมตรที่ 187+682 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ในตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีเส้นทางลงไปทางทิศใต้ ไปสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับวังยาว บริเวณกิโลเมตรที่ 237+009 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ในตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 47.468 กิโลเมตร

เส้นทางสายนี้เดิมกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และในอดีตรหัสทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เคยใช้กำหนดเป็นหมายเลขของถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) ซึ่งภายหลังได้รับพระบรมราชนุญาตให้ชื่อว่า "ถนนกาญจนาภิเษก" และกำหนดรหัสทางเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ซึ่งทำให้รหัสทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 ว่างลง จนกระทั่งได้นำมาใช้กำหนดในทางเลี่ยงเมืองช่วงชะอำ–ปราณบุรี ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 ทิศทาง: ชะอำ–ปราณบุรี
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ชะอำ–ปราณบุรี
เพชรบุรี ชะอำ 0+000 ทางแยกต่างระดับชะอำ เชื่อมต่อจาก:   ถนนเพชรเกษม
  ถนนเพชรเกษม ไป อำเภอชะอำ ไม่มี
2+111.476 ทางแยกคลองชลประทาน ถนนเลียบคลองชลประทาน ไป ถนนเลียบคลองชลประทาน ไป
10+530.384 ทางแยกห้วยตะแปด พบ.1001 ทางหลวงชนบท พบ.1001 ไป ถนนเพชรเกษม พบ.1001 ทางหลวงชนบท พบ.1001 ไป โครงการชั่งหัวมันฯ
ไม่มี พบ.1001 ทางหลวงชนบท พบ.1001 ไป บ.พุหวาย
16+838.098 ทางแยกช้างแทงกระจาด พบ.1010 ทางหลวงชนบท พบ.1010 ไป ถนนเพชรเกษม พบ.1010 ทางหลวงชนบท พบ.1010 ไป โครงการชั่งหัวมันฯ
ไม่มี พบ.1001 ทางหลวงชนบท พบ.1010 ไป บ.ช้างแทงกระจาด
19+450.755 ทางแยกมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่มี ไม่มี
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 28+752.303 ทางแยกต่างระดับห้วยมงคล   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3218 ไป หัวหิน ไม่มี
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3218 ไป บ.ห้วยมงคล ไม่มี
35+500 ทางแยกต่างระดับที่ว่าการอำเภอหัวหิน ปข.2052 ทางหลวงชนบท ปข.2052 ไป หัวหิน ปข.2057 ทางหลวงชนบท ปข.2057 ไป วัดห้วยมงคล
39+173.753 ทางแยกหนองไผ่ ปข.4030 ทางหลวงชนบท ปข.4030 ไป บ้านทับใต้ ปข.2030 ทางหลวงชนบท ปข.2030 ไป วัดหนองไผ่
ปราณบุรี 47+348.260 ทางแยกต่างระดับวังยาว   ถนนเพชรเกษม ไป อำเภอหัวหิน   ถนนเพชรเกษม ไป อำเภอปราณบุรี
ตรงไป: ถนนเลี่ยงเมืองปราณบุรี (โครงการ)
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้