ถนนเพชรเกษม

ถนนเพชรเกษม (อักษรโรมัน: Thanon Phet Kasem) ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร–จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานของประเทศไทย ที่มีเส้นทางมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย มีระยะทาง 1310.554 กิโลเมตร นับเป็นทางหลวงหรือถนนสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย[1][2] ถนนเพชรเกษมมีเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บริเวณเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เชื่อมต่อกับทางด่วนเหนือ–ใต้ สายเหนือ ที่เมืองบูกิตกายูฮีตัม รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย บางช่วงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 123

Thai Highway-4.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ถนนเพชรเกษม, ถนนกาญจนวณิชย์
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:1,310.554 กิโลเมตร (814.341 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2493 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ:
 
ปลายทิศใต้:Mes-e1.png ทางด่วนเหนือ–ใต้ สายเหนือ จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ใน อ.สะเดา จ. สงขลา
ระบบทางหลวง

ชื่อถนนแก้ไข

ถนนเพชรเกษมตั้งชื่อตามชื่อหลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์ (แถม เพชรเกษม) อธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 7 หลวงเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์เป็นนักเรียนทุนของกรมรถไฟหลวง เมื่อพ.ศ. 2464 ไปศึกษาวิชาวิศวกรรมโยธาที่สหราชอาณาจักร และกลับมารับราชการที่กรมรถไฟหลวง ตำแหน่งนายช่างผู้ช่วย กองแบบแผน กรมรถไฟหลวง ต่อมาย้ายไปสังกัดกรมทาง เมื่อถนนเพชรเกษมสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2493 จึงได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ปีเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ให้ตั้งชื่อถนนตามชื่อนายช่างใหญ่ผู้ควบคุมการก่อสร้างหรือการบังคับบัญชารับผิดชอบ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ยังมีชื่ออื่นในช่วงเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

 • ช่วงทางแยกโค้งปลาลังถึงทางแยกเข้าเมืองกระบี่ เรียกว่า "ถนนศรีพังงา"
 • ช่วงเข้าสู่ทางหลวงเอเชีย เรียกว่า "ถนนสายเอเชียพัทลุง-หาดใหญ่" จนถึงทางแยกคลองหวะ
 • ช่วงตั้งแต่ทางแยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ ถึงอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของ "ถนนกาญจนวนิช" ซึ่งรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งชื่อนี้ให้กับทางหลวงสายสงขลา-สะเดา เพื่อเป็นเกียรติแก่พระยาประกิตย์กลศาสตร์ (ประกิต รณชิต กาญจนวณิชย์) อดีตนายช่างด้านสงขลา ในช่วงแรกถนนกาญจนวณิชย์ถือเป็นทางหลวงคนละสายกับถนนเพชรเกษมซึ่งในขณะนั้นเป็นทางหลวงสายกรุงเทพมหานคร-หาดใหญ่ ต่อมาเมื่อมีการตั้งชื่อทางหลวงโดยใช้ระบบหมายเลข ถนนกาญจนวนิช ช่วงหาดใหญ่ถึงสะเดาได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ส่วนช่วงสงขลาถึงหาดใหญ่ (ภายหลังเพิ่มระยะทางไปถึงคลองหวะ) ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร 10.6 17.1
จังหวัดสมุทรสาคร 3.2 5.1
จังหวัดนครปฐม 25.6 41.2
จังหวัดราชบุรี 36.1 58.1
จังหวัดเพชรบุรี 56.2 90.5
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 132.4 213
จังหวัดชุมพร 54.9 88.4
จังหวัดระนอง 113.1 182
จังหวัดพังงา 138.6 223
จังหวัดกระบี่ 78.3 126
จังหวัดตรัง 58.4 94.0
จังหวัดพัทลุง 53.0 85.3
จังหวัดสงขลา 57.4 92.3
รวม 817.8 1,316.0

ถนนเพชรเกษมเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่) ผ่านเขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร แล้วผ่านลงไปยังจังหวัดทางภาคตะวันตกและภาคใต้ โดยผ่านจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร แล้วตัดเข้าจังหวัดระนอง (ไม่ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช) แล้วผ่านจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เชื่อมต่อกับเมืองบูกิตกายูฮีตัม รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย

ระยะทางส่วนใหญ่ของถนนเพชรเกษมมีฐานะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 โดยมีบางช่วงที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 (ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางแค กรุงเทพมหานคร ถึงทางแยกต่างระดับปฐมพร จังหวัดชุมพร และตั้งแต่ทางแยกเอเชีย จังหวัดพัทลุง ถึงจุดผ่านแดนถาวรสะเดา จังหวัดสงขลา) และทางหลวงเอเชียสาย 123 (ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถึงทางแยกหนองตะแคง จังหวัดราชบุรี) อนึ่ง เมื่อถนนเพชรเกษมผ่านเข้าไปในท้องถิ่นบางแห่ง เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาลเมืองพังงา เทศบาลนครตรัง จะมีฐานะเป็นทางหลวงท้องถิ่น มิใช่ทางหลวงแผ่นดิน เนื่องจากกรมทางหลวงได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นแล้ว

ช่วงกรุงเทพมหานครถึงอำเภอปากท่อแก้ไข

ถนนเพชรเกษมช่วงต้นสาย ตั้งแต่แยกท่าพระถึงทางต่างระดับบางแค มีเส้นทาง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซ้อนทับเหนือถนน โดยถนนเพชรเกษมในเขตกรุงเทพมหานคร จะเป็นถนนคอนกรีตสลับกับถนนลาดยาง ขนาด 6 ช่องจราจร แบ่งทิศทางการจราจรโดยเกาะกลางถนน และ 8 ช่องจราจรในช่วงแยกบางแคถึงคลองทวีวัฒนา เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลนครอ้อมน้อย ถนนจะมีขนาด 8 ช่องจราจร แล้วเบนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปบรรจบถนนบรมราชชนนีที่อำเภอนครชัยศรี เมื่อเลยทางเข้าอำเภอนครชัยศรี เส้นทางจะเลี้ยวไปทางตะวันตกไปจนถึงอำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งถนนในช่วงนี้จะมีขนาด 8 ช่องจราจร และขยายเป็น 12 ช่องจราจรในช่วงเลี่ยงเมืองนครปฐม เมื่อพ้นเขตเทศบาลนครนครปฐม ถนนจะเหลือ 4 ช่องจราจรและแบ่งทิศทางการจราจรด้วยคูน้ำ เมื่อพ้นทางต่างระดับหนองตะแคง ซึ่งแยกไปอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางจะเลี้ยวไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอปากท่อ

ช่วงอำเภอปากท่อถึงจังหวัดชุมพรแก้ไข

เมื่อพ้นเขตเมืองของอำเภอปากท่อจากนั้นตัดกับถนนพระรามที่ 2ที่ทางแยกต่างระดับวังมะนาว และเส้นทางจะขยายเป็น 7 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นขาล่อง 3 ช่องจราจร และขาขึ้น 4 ช่องจราจร ซึ่งช่องจราจรขาขึ้นคือแนวถนนเดิมสมัยที่ยังเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร เข้าเขตจังหวัดเพชรบุรี ผ่านอำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด และเส้นทางจะลดเหลือ 6 ช่องจราจร ผ่านอำเภอท่ายาง และแยกไปทางซ้ายเลียบชายฝั่งทะเลที่ทางแยกต่างระดับชะอำ (ถ้าตรงไปจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37) ซึ่งถนนจะมีขนาด 4 ช่องจราจรตั้งแต่ทางต่างระดับชะอำถึงทางรถไฟสายใต้ เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองชะอำ ถนนจะมีขนาด 6 ช่องจราจรอีกครั้ง และเส้นทางจะเลี้ยวลงไปทิศใต้ ลอดใต้ทางวิ่งท่าอากาศยานหัวหิน เข้าสู่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน และถนนจะลดขนาดเหลือ 4 ช่องจราจรเมื่อพ้นวังไกลกังวล เมื่อพ้นตัวเมืองหัวหินจะข้ามทางรถไฟสายใต้อีกครั้งและถนนจะเหลือ 2 ช่องจราจรเมื่อพ้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 ซึ่งนี้อยู่ในระหว่างการขยายเป็น 4 ช่องจราจร จากนั้นถนนจะผ่านอำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จากนั้นเข้าสู่เขตจังหวัดชุมพรโดยผ่านอำเภอปะทิว ในช่วงสั้น ๆ และผ่านอำเภอท่าแซะ จากนั้นเลี้ยวขวาที่ทางแยกต่างระดับปฐมพรที่อำเภอเมืองชุมพร ซึ่งถ้าตรงไปจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

ช่วงจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดพัทลุงแก้ไข

 
ถนนเพชรเกษมในตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เส้นทางจากนี้จะเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยในช่วงอำเภอเมืองชุมพรถึงอำเภอเมืองระนองเดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ ซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายเป็น 4 ช่องจราจรไป-กลับ ตลอดเแนว จากนั้นถนนจะขยายเป็น 4-6 ช่องจราจรเมื่อผ่านเขตเทศบาลเมืองระนองถึงบ้านทุ่งหงาว จากนั้นถนนจะมีขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย ยกเว้นเขตเทศบาลและทางแยก ผ่านอำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ เข้าเขตจังหวัดพังงาที่อำเภอคุระบุรี บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ที่อำเภอตะกั่วป่า จากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า แล้วลงไปทางใต้อีกครั้งผ่านเทศบาลตำบลคึกคัก เขาหลัก เข้าสู่อำเภอท้ายเหมือง เลี้ยวซ้ายที่บ้านโคกกลอย ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 แยกไปจังหวัดภูเก็ต จากนั้นถนนจะมีขนาด 4 ช่องจราจรผ่านอำเภอตะกั่วทุ่ง เข้าสู่อำเภอเมืองพังงา เมื่อพ้นตัวเมือง ถนนจะเหลือ 2 ช่องจราจรและขึ้นเขานางหงษ์ เมื่อลงเขามาจะเป็นตัวเมืองทับปุด ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4311 (เลี่ยงเมืองพังงา) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 (ไปบ้านตาขุน) ตั้งแต่ตัวเมืองทับปุด ถนนจะขยายขนาดเป็น 4 ช่องจราจรอีกครั้ง และมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วเบนไปยังทิศใต้ เข้าเขตจังหวัดกระบี่ ผ่านอำเภออ่าวลึก แล้วเลี้ยวซ้ายที่ตัวเมืองกระบี่ จากนี้ไปถนนจะมีเกาะกลางกั้น เส้นทางจะผ่านอำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม เข้าเขตจังหวัดตรัง ผ่านอำเภอวังวิเศษ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ที่แยกห้วยยอด จากนั้นเส้นทางจะเข้าสู่ตัวเมืองห้วยยอด เส้นทางจะมุ่งลงไปทางใต้เข้าเขตอำเภอเมืองตรัง โดยช่วงห้วยยอด-ตรัง จะไม่มีเกาะกลางถนนกั้น เมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลนครตรัง ถนนจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านอำเภอนาโยง ข้ามเขาพับผ้า เข้าสู่เขตจังหวัดพัทลุงที่อำเภอศรีนครินทร์ และมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองพัทลุง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41

ช่วงจังหวัดพัทลุงถึงด่านพรมแดนสะเดาแก้ไข

จากนั้นเส้นทางจะมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ (แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41) ผ่านอำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าบอน เข้าสู่จังหวัดสงขลาที่อำเภอรัตภูมิ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ที่แยกคูหา เข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 แยกไปทางซ้ายไปอำเภอเมืองสงขลา ตัดกับถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287) เข้าเมืองหาดใหญ่และไปจังหวัดสตูลที่แยกควนลัง ผ่านทางหลวงหมายเลข 4135 ไปท่าอากาศยานหาดใหญ่ ข้ามทางรถไฟสายใต้ (ปาดังเบซาร์) แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนกาญจนวณิชย์ (มาจากอำเภอเมืองสงขลา) ซึ่งถ้าตรงไปจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ไปปัตตานี

แนวเส้นทางจะตัดกับทางรถไฟสายใต้ (ปาดังเบซาร์) หลายครั้ง จากนั้นจะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 แยกไปอำเภอนาทวีและจังหวัดปัตตานี เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองสะเดา จะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4054 แยกทางขวาไปยังตำบลปาดังเบซาร์ จากนั้นเส้นทางจะสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนสะเดา เชื่อมต่อกับทางด่วนหมายเลข 1 ของประเทศมาเลเซีย

การนับหลักกิโลเมตรแก้ไข

เนื่องจากถนนเพชรเกษมในแต่ละช่วงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นหลักกิโลเมตรจึงมีวิธีการนับและจุดเริ่มต้นการนับที่ต่างกัน ได้แก่

ส่วนที่ไม่ได้เป็นทางหลวงแผ่นดินแก้ไข

ช่วงเขตกรุงเทพมหานคร เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงซึ่งเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร มาทางถนนดินสอ ถนนตีทอง ถนนตรีเพชร ถนนสะพานพุทธ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนนประชาธิปก และถนนอินทรพิทักษ์ ด้วยวิธีนับเช่นนี้ สะพานเนาวจำเนียรจะอยู่ที่กิโลเมตรที่ 4+400 และเส้นแบ่งเขตหนองแขมกับอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จะอยู่ที่กิโลเมตรที่ 21+375 ต่อมากรมทางหลวงได้โอนถนนเพชรเกษมในช่วงนี้ให้แก่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนมานับกิโลเมตรที่ 0+000 จากวงเวียนใหญ่ จนถึงสะพานเนาวจำเนียร เขตบางกอกใหญ่ (จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของถนนเพชรเกษม) ไปจนสุดเขตหนองแขมที่กิโลเมตรที่ 16+975

ช่วงเขตจังหวัดสมุทรสาคร เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ปัจจุบันได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบให้แก่เทศบาลนครอ้อมน้อย จึงเปลี่ยนฐานะมาเป็นทางหลวงท้องถิ่น แต่ยังคงนับกิโลเมตรที่ 0+000 จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นเดิม ด้วยวิธีนับเช่นนี้ เส้นแบ่งเขตหนองแขมกับอำเภอกระทุ่มแบนจะตรงกับกิโลเมตรที่ 21+375 และเส้นแบ่งเขตอำเภอกระทุ่มแบนกับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จะตรงกับกิโลเมตรที่ 26+420

ส่วนที่เป็นทางหลวงแผ่นดินแก้ไข

 
ป้ายบอกทางหลวงหมายเลข 4 ที่จังหวัดราชบุรี

ช่วงเขตจังหวัดนครปฐมเป็นต้นไป มีฐานะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 รับผิดชอบดูแลโดยกรมทางหลวง โดยเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีนับเช่นนี้ ตรงเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐมจะถือเป็นกิโลเมตรที่ 26+420 และจุดสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ณ จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะถือเป็นกิโลเมตรที่ 1310+554

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน จำนวนกิโลเมตรที่ปรากฏบนหลักกิโลเมตรของทางหลวงหมายเลข 4 ยังคงลักลั่นอยู่เป็นบางช่วง อันเป็นผลมาจากวิธีการนับกิโลเมตรที่แตกต่างกันตามรายละเอียดดังนี้

 • ตั้งแต่เขตจังหวัดนครปฐม จนถึงทางแยกเข้าชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี (กิโลเมตรที่ 26+420 - กิโลเมตรที่ 162+217)

เริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปตามถนนดินสอ ถนนตีทอง ถนนตรีเพชร ถนนสะพานพุทธ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนนประชาธิปก ถนนอินทรพิทักษ์ มาถึงสะพานเนาวจำเนียร จากนั้นจะไปตามแนวสายทางหลวงหมายเลข 4 ที่ปรากฏในปัจจุบัน ไม่ผ่านเข้าตัวจังหวัดหรือชุมชนใด ๆ เมื่อมาถึงจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 3528 ด้านใต้ บริเวณหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 สายเดิม แยกเข้าชุมชนต้นมะม่วง) อำเภอเมืองเพชรบุรี จะได้ระยะทาง 162.217 กิโลเมตร

 • ช่วงตั้งแต่ทางแยกเข้าชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี จนถึงจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (กิโลเมตรที่ 156+399 - กิโลเมตรที่ 1310+554)

ในอดีต เป็นการนับกิโลเมตรแบบเดิม โดยเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปตามถนนดินสอ ถนนตีทอง ถนนตรีเพชร ถนนสะพานพุทธ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ถนนประชาธิปก ถนนอินทรพิทักษ์ มาถึงสะพานเนาวจำเนียร จากนั้นไปตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 โดยผ่านสายเก่า (เข้าตัวจังหวัดนครปฐม ตัวอำเภอบ้านโป่ง ตัวอำเภอโพธาราม ชุมชนเจ็ดเสมียน ตัวจังหวัดราชบุรี ตัวจังหวัดเพชรบุรี และชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี) เมื่อมาถึงทางแยกเข้าชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จะได้ระยะทาง 170.717 กิโลเมตร ต่อจากจุดนี้ก็จะนับเลขกิโลเมตรต่อไปตามวิธีนี้จนสิ้นสุดที่ทางแยกโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ณ กิโลเมตรที่ 776+660 ส่วนตั้งแต่ทางแยกโคกเคียนเป็นต้นไป จะเป็นการนับแบบวัดระยะทางระหว่างอำเภอถึงอำเภอหรือจังหวัดถึงจังหวัดต่าง ๆ ในปัจจุบันการนับแบบวิธีนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

ปัจจุบัน เป็นการนับกิโลเมตรแบบใหม่ โดยเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 จากสี่แยกท่าพระ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แนวปัจจุบัน โดยเริ่มที่ กม.156+399 และนับเลขกิโลเมตรต่อไปตามวิธีนี้จนสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 4 ที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ณ กิโลเมตรที่ 1310+554 จึงทำให้เลขหลักกิโลเมตรช่วงตั้งแต่ทางแยกเข้าชุมชนต้นมะม่วงหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี จนถึงทางแยกโคกเคียน จะมีจำนวนกิโลเมตรจากการนับแบบใหม่และแบบเก่าต่างกันประมาณ 14 กิโลเมตร ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ทยอยปรับปรุงตัวเลขไปมากแล้ว

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน ถนนเพชรเกษม ทิศทาง: กรุงเทพมหานคร–จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนเพชรเกษม (เขตกรุงเทพมหานคร)
กรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อจาก:   ถนนอินทรพิทักษ์ จากวงเวียนใหญ่
สะพานเนาวจำเนียร ข้ามคลองบางกอกใหญ่
แยกท่าพระ   ถนนรัชดาภิเษก ไปท่าพระ   ถนนจรัญสนิทวงศ์ ไปบางพลัด
ต่างระดับเพชรเกษม   ถนนราชพฤกษ์ ไปถนนรัชดาภิเษก   ถนนราชพฤกษ์ ไป   ถนนบรมราชชนนี
แยกเพชรเกษม-พุทธมณฑล สาย 1 ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ไป   ถนนบรมราชชนนี
แยกบางแค   ถนนบางแค ไปถนนกัลปพฤกษ์,   ถนนเอกชัย ไม่มี
ต่างระดับบางแค     ถนนกาญจนาภิเษก ไปบางขุนเทียน     ถนนกาญจนาภิเษก ไปบางบัวทอง
แยกเพชรเกษม-พุทธมณฑล สาย 2 ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ไป   ถนนบรมราชชนนี
แยกหมู่บ้านเศรษฐกิจ ไม่มี ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
แยกเพชรเกษม 69 ซอยเพชรเกษม 69 ไป   ถนนเอกชัย ไม่มี
แยกเพชรเกษม 104 ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ไป   ถนนบรมราชชนนี
แยกเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ (ซอยเพชรเกษม 81) ไป   ถนนเอกชัย ไม่มี
  ถนนเพชรเกษม (เขตเทศบาลนครอ้อมน้อย)
สมุทรสาคร 21+375 เชื่อมต่อจาก:   ถนนเพชรเกษม จาก กรุงเทพมหานคร
21+578 แยกสาครเกษม   ถนนพุทธสาคร ไปกระทุ่มแบน, เข้าเมืองสมุทรสาคร   ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ไปพุทธมณฑล, มหาวิทยาลัยมหิดล
25+025 แยกอ้อมน้อย   ถนนเศรษฐกิจ 1 ไปเข้าเมืองสมุทรสาคร ไม่มี
25+153 แยกอ้อมน้อย ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ไป   ถนนบรมราชชนนี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ถนนเพชรเกษม
นครปฐม 32+998 แยกวัดไร่ขิง ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 6 ไปวัดไร่ขิง, ถนนบรมราชชนนี
33+945 สะพานโพธิ์แก้ว ข้ามแม่น้ำท่าจีน
34+168 ไม่มี   ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ไป   ถนนบรมราชชนนี
35+928 แยกสามพราน ทางแยกเข้าสามพราน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3098 เดิม) ไม่มี
40+000 ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ท่าตำหนัก)   ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 (โครงการ) ไปชะอำ, นครปฐม ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (ส่วนต่อขยาย) (โครงการ) ไปศาลายา, ตลิ่งชัน, พระปิ่นเกล้า
ไม่มี       ถนนบรมราชชนนี ไปศาลายา, ตลิ่งชัน, พระปิ่นเกล้า
43+760 ทางแยกต่างระดับท่านา ไม่มี   ทล.3094 เข้าเมืองนครชัยศรี
48+369 แยกบ่อตะกั่ว   ทล.3234 ไปวัดบ่อตะกั่ว, วัดปรีดาราม ไม่มี
52+276 ทางแยกต่างระดับพระประโทน   ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ไปบ้านแพ้ว,   ถนนพระรามที่ 2 ไม่มี
53+000 ทางแยกต่างระดับนครปฐม ไม่มี ถนนเทศา เข้าเมืองนครปฐม
แยกทุ่งพระเมรุ ถนนทวารวดีใต้ ไปบ้านห้วยจระเข้ ถนนทวารวดี เข้าเมืองนครปฐม, พระปฐมเจดีย์
57+810 แยกหนองขาหยั่ง นฐ.1021 ถนนยิงเป้าใต้ ไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ถนนยิงเป้า ไปเข้าเมืองนครปฐม, พระราชวังสนามจันทร์
59+130 แยกลาดปลาเค้า ไม่มี   ถนนทรงพล เข้าเมืองนครปฐม, บรรจบ   ถนนมาลัยแมน มุ่งสู่กำแพงแสน, สุพรรณบุรี
ราชบุรี 67+727 ทางแยกต่างระดับหนองตะแคง ไม่มี     ถนนแสงชูโต ไปบ้านโป่ง, กาญจนบุรี
75+229 แยกหนองโพ ไม่มี   ทล.3525 ไปบรรจบ   ถนนแสงชูโต
79+747 แยกบางแพ   ทล.325 ไปบางแพ, ดำเนินสะดวก, สมุทรสงคราม   ทล.3090 ไปโพธาราม, จอมบึง, สวนผึ้ง
84+107   ทล.3335 ไปบ้านบางกะโด ซอยบ้านสาลี
85+835 แยกโพธาราม ไม่มี   ทล.3526 ไปโพธาราม
89+441 แยกเจ็ดเสมียน ไม่มี   ทล.3238 ไปสถานีรถไฟเจ็ดเสมียน
98+100 ทางแยกต่างระดับเลี่ยงเมืองราชบุรี     ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี ไปปากท่อ, เพชรบุรี ไม่มี
99+079 แยกโคกหม้อ (2) ไม่มี   ทล.3238 ไปบ้านเจ็ดเสมียน
99+100 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
99+147 แยกโคกหม้อ (1)   ทล.330 เข้าเมืองราชบุรี ไม่มี
99+631 สะพานสิริลักขณ์ ข้ามแม่น้ำแม่กลอง
แยกเมืองราช รบ.ถ 2-0002 ถนนเพชรเกษม เข้าเมืองราชบุรี ไม่มี
100+594 แยกเขางู ถนนเขางู เข้าเมืองราชบุรี   ทล.3087 ไปจอมบึง
101+838 แยกเจดีย์หัก ถนนเจดีย์หัก เข้าเมืองราชบุรี   ทล.3291 ไปบ้านโป่ง
103+905 แยกห้วยไผ่ ถนนประชาเศรษฐกิจ เข้าเมืองราชบุรี   ทล.3208 ไปสวนผึ้ง
ทางแยกแขวงการทาง ถนนเพชรเกษมสายเก่า เข้าเมืองราชบุรี ไม่มี
106+240 ทางแยกต่างระดับนิรันดร์     ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี ไปอำเภอโพธาราม ไม่มี
111+926 ทางแยกห้วยชินสีห์   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3339 ไปตำบลคูบัว   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3337 ไปอำเภอบ้านคา
122+198 ทางแยกปากท่อ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 ไปอำเภอปากท่อและจังหวัดสมุทรสงคราม   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3206 ไปอำเภอบ้านคา
125+200 ทางแยกต่างระดับวังมะนาว   ถนนพระรามที่ 2 ไปจังหวัดสมุทรสงคราม, กรุงเทพมหานคร -
เพชรบุรี 136+900 พบ.1015 พบ.1015 ไปสถานีรถไฟเขาย้อย พบ.1015 พบ.1015 ไปอำเภอหนองหญ้าปล้อง
148+247 -   ไปอำเภอหนองหญ้าปล้อง
153+612 พบ.1039 พบ.1039 ไปบ้านบางหอ   ไปอำเภอแก่งกระจาน
157+312 ทางแยกต่างระดับเพชรบุรี ตรงไป:   เข้าเมืองเพชรบุรี   ถนนเพชรเกษม
158+781 ทางแยกต่างระดับบันไดอิฐ ถนนบันไดอิฐ เข้าเมืองเพชรบุรี   ไปอำเภอแก่งกระจาน
160+708 ทางแยกต่างระดับบ้านลาด (ไร่พะเนียด) ถนนราชดำเนิน เข้าเมืองเพชรบุรี   ไปอำเภอบ้านลาด
161+000 สะพาน ข้ามแม่น้ำเพชรบุรี
162+217 -   เข้าเมืองเพชรบุรี -
แยกท่ายาง - ทางเข้าอำเภอท่ายาง
169+012 -   ไปหาดเจ้าสำราญ   ไปเขื่อนเพชร
179+504 ทางแยกต่างระดับหนองเผาถ่าน   ไปบ้านหนองศาลา ทางเข้าวัดหนองเผาถ่าน
187+607 แยกหุบกะพง -   ไปบ้านหุบกะพง
187+682 ทางแยกต่างระดับชะอำ   ถนนเพชรเกษม ไปหัวหิน ตรงไป:   ไปอำเภอปราณบุรี, , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
191+050 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
192+420 - ถนนนราธิป ไปหาดชะอำ ถนนนราธิป ไปสถานีรถไฟชะอำ
209+250 อุโมงค์บ่อฝ้าย ลอดทางวิ่งเครื่องบินท่าอากาศยานหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์ 214+920 - ซอยหัวหิน 35 ไปโรงเรียนวังไกลกังวล -
217+110 - ซอยหัวหิน 55 ไปหาดหัวหิน ซอยหัวหิน 70 ไปวัดห้วยมงคล
217+790 - ซอยหัวหิน 61 ไปหาดหัวหิน ซอยหัวหิน 76 ไปสถานีรถไฟหัวหิน
221+000 - ตรงไป: ถนนหนองแก-ตะเกียบ ไปเขาตะเกียบ   ถนนเพชรเกษม
221+200 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายใต้
221+700 - - ซอยหัวหิน 112 ไปตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม และ วัดห้วยมงคล
237+009 ทางแยกต่างระดับวังยาว -   ไปจังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
241+970 แยกปราณบุรี   ถนนรัฐบำรุง ไปปากแม่น้ำปราณบุรี ถนนพลายงาม ไปเขื่อนปราณบุรี
244+100 แยกเขื่อนปราณบุรี - ปข.1037 ปข.1037 ไปเขื่อนปราณบุรี
249+330 - ปข.1021 ปข.1021 ไปบ้านห้วยขวาง ปข.1021 ปข.1021 ไปวัดหนองหญ้าปล้อง
272+600 แยกบ้านเขาแดง ปข.1026 ปข.1026 ไปถ้ำพระยานคร ปข.1026 ปข.1026 ไปบ้านไร่บน
276+122 แยกบ้านยางชุม -   ไปเขื่อนยางชุม และ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
279+102 แยกกุยบุรี ถนนกุยบุรีสามัคคี เข้าเมืองกุยบุรี ไปสถานีรถไฟกุยบุรี ทางเข้าวัดกุยบุรี
279+500 - ปข.1003 ปข.1003 ไปบ้านโพธิ์เรียง -
280+315 แยกบ้านบน ถนนเพชรเกษม-ท่าข้าม ไปบ้านท่าข้าม ปข.1002 ปข.1002 ไปบ้านยางชุม
283+180 - - ปข.1026 ปข.1026 ไปบ้านหนองกระทิง
286+010 แยกบ้านบ่อนอก ปข.4020 ปข.4020 ไปอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ปข.1042 ปข.1042 ไปบ้านหนองปุหลก
296+125 - ปข.1047 ปข.1047 ไปบ้านทุ่งมะเม่า ปข.1012 ปข.1012 ไปบ้านวังมะเดื่อ
300+092 - ปข.1034 ปข.1034 ไปเขาตาม่องล่าย -
300+209 - - 3463 ไปนิคมกม.5
303+589 แยกบ้านบึง ไปบ้านบึง ถนนบ้านบึง-เกตุเอน ไปนิคมกม.5
305+722 - - ปข. ปข. ไปแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์
309+062 แยกประจวบคีรีขันธ์   ถนนประจวบคีรีขันธ์ เข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนหนองเสือ ไปบ้านหนองเสือ
312+000 แยกเกาะหลัก ถนนเกาะหลัก เข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนเพชรเกษม-หนองต้นนุ่น ไปเกาะหลัก
313+100 แยกบ้านหนองบัว ถนนหนองบัว เข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปข.1025 ปข.1025 ไปเขาหินเทินและด่านสิงขร
315+716 แยกบ้านนาทอง ถนนคลองวาฬ-นาทอง ไปบ้านคลองวาฬ -
317+400 แยกบ้านหนองหิน ไปสถานีรถไฟหนองหิน 4373 ไปด่านสิงขร
321+071 แยกบ้านหว้าโทน ปข.1041 ปข.1041 ไปบ้านหว้ากอ -
335+187 - ซอยชุมชน ปข.1044 ปข.1044 ไปบ้านวังมะเดื่อและบ้านหนองขนาน
336+612 แยกบ้านห้วยยาง ไปสถานีรถไฟห้วยยาง ไปน้ำตกห้วยยาง
349+959 แยกทับสะแก ปข.1048 ปข.1048 เข้าเมืองทับสะแก ไปสถานีรถไฟทับสะแก ปข.1033 ปข.1033 ไปบ้านเหมืองแร่
358+651 แยกบ้านอ่างทอง ปข.1029 ปข.1029 ไปวัดทางสาย -
368+537 แยกบ้านกรูด   ไปหาดบ้านกรูด ปข.1017 ปข.1017 ไปห้วยตะเคียน
385+291 แยกบางสะพาน    เข้าเมืองบางสะพาน -
408+253 แยกบ้านช้างแรก   เข้าเมืองบางสะพานน้อย -
ชุมพร 429+850 แยกมาบอำมฤต   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3253 ไปบ้านมาบอำมฤต -
464+379 แยกปะทิว   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3201 ไปอำเภอปะทิว, ท่าอากาศยานชุมพร -
465+113 แยกท่าแซะ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3180 ไปบ้านสะพลี, หาดทุ่งวัวแล่น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3181 เข้าอำเภอท่าแซะ
4xx+xxx แยกชุมพรตัดใหม่   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 360 เข้าตัวเมืองชุมพร -
4xx+xxx - ชพ.1007 ชพ.1007 ไปศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร -
4xx+xxx - ชพ.1001 ชพ.1001 ไปบ้านบางลึก, เข้าตัวเมืองชุมพร -
4xx+xxx - ชพ.1013 ชพ.1013 ไป  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 360 -
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
ชุมพร
ระนอง
พังงา

จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านเป็นระยะทางยาวที่สุดถึง 222.562 กิโลเมตร

(กิโลเมตรที่ 692+931 - กิโลเมตรที่ 915+493)

กระบี่
ตรัง
พัทลุง
สงขลา

เส้นทางสายเก่าแก้ไข

 • บางช่วงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เคยได้รับการกำหนดให้เป็นสนามบินฉุกเฉินโดยใช้ผิวจราจรเป็นทางขึ้น-ลงเครื่องบิน ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปหมดแล้ว
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นเส้นทางที่มีช่วงทางหลวงสายเก่าอยู่หลายช่วง ดังนี้
  1. ทางเข้าตัวเมืองนครปฐม (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3524)
  2. ทางแยกกระจับถึงทางแยกหนองโพ จังหวัดราชบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3525)
  3. ทางเข้าอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3526)
  4. ทางเข้าบ้านเจ็ดเสมียน (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3238)
  5. ทางเข้าตัวเมืองราชบุรี (ทางแยกเมืองราชถึงทางแยกแขวงการทาง)
  6. ทางเข้าตัวเมืองเพชรบุรีบริเวณเขาวัง (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3528 ด้านเหนือ)
  7. ทางเข้าตัวเมืองเพชรบุรีบริเวณหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3528 ด้านใต้)
  8. ทางเข้าบ้านทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4282)
  9. ทางเข้าบ้านกะไหล จังหวัดพังงา (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4283)
  10. ทางเข้าบ้านกะโสม จังหวัดพังงา (ปัจจุบันเป็น   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4284)
  11. ถนนช่วงทางแยกโคกกอก ถึงทางแยกท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง (ปัจจุบันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4285)
  12. ถนนช่วงตัวอำเภอรัตภูมิถึงทางแยกสนามบินนอก (ต่อเขตเทศบาลนครหาดใหญ่) (ปัจจุบันเป็น 4287 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287)
  13. ถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ถนนเพชรเกษมและถนนกาญจนวณิชย์ช่วงทางแยกคอหงส์ถึงต่อเขตแขวงการทางสงขลา)
  14. ถนนกาญจนวณิชย์ช่วงต่อเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ถึงทางแยกคลองหวะ (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407)

ซึ่งถ้าหากนับระยะทางโดยยึดเส้นทางสายเก่าเป็นหลัก จะมีระยะทางทั้งสิ้น 1,351.60 กิโลเมตร

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 10°11′17″N 99°22′01″E / 10.188002°N 99.366984°E / 10.188002; 99.366984