อำเภอเมืองพัทลุง

อำเภอในจังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

เมืองพัทลุง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Phatthalung
เขาอกทะลุ เป็นเขาที่มีความสำคัญของจังหวัดพัทลุง ในฐานะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่ดุดี เจ้าแห่งเขาอกทะลุ ชาวเมืองพัทลุงเชื่อถือเปรียบเสมือนเสาหลักเมืองพัทลุง ด้วยเหตุนี้ทางราชการจึงเอาภาพเขาอกทะลุและเจดีย์บนยอดเขาทำเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง เขาอกทะลุยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัด
เขาอกทะลุ เป็นเขาที่มีความสำคัญของจังหวัดพัทลุง ในฐานะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่ดุดี เจ้าแห่งเขาอกทะลุ ชาวเมืองพัทลุงเชื่อถือเปรียบเสมือนเสาหลักเมืองพัทลุง ด้วยเหตุนี้ทางราชการจึงเอาภาพเขาอกทะลุและเจดีย์บนยอดเขาทำเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง เขาอกทะลุยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัด
คำขวัญ: 
เมืองพัทลุงน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ปลอดยาเสพติด พิชิตคอรัปชัน เป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาชาวบ้าน บริการสารสนเทศ เศรษฐกิจยั่งยืน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอเมืองพัทลุง
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอเมืองพัทลุง
พิกัด: 7°37′6″N 100°4′24″E / 7.61833°N 100.07333°E / 7.61833; 100.07333
ประเทศ ไทย
จังหวัดพัทลุง
พื้นที่
 • ทั้งหมด436.80 ตร.กม. (168.65 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด120,648 คน
 • ความหนาแน่น276.21 คน/ตร.กม. (715.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 93000
รหัสภูมิศาสตร์9301
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง เลขที่ 6 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอเมืองพัทลุงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอเมืองพัทลุงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 145 หมู่บ้าน ได้แก่

1. คูหาสวรรค์ (Khuha Sawan) - 8. ลำปำ (Lampam) 11 หมู่บ้าน
2. เขาเจียก (Khao Chiak) 11 หมู่บ้าน 9. ตำนาน (Tamnan) 15 หมู่บ้าน
3. ท่ามิหรำ (Tha Miram) 10 หมู่บ้าน 10. ควนมะพร้าว (Khuan Maphrao) 16 หมู่บ้าน
4. โคกชะงาย (Khok Cha-ngai) 9 หมู่บ้าน 11. ร่มเมือง (Rom Mueang) 9 หมู่บ้าน
5. นาท่อม (Na Thom) 8 หมู่บ้าน 12. ชัยบุรี (Chai Buri) 13 หมู่บ้าน
6. ปรางหมู่ (Prang Mu) 9 หมู่บ้าน 13. นาโหนด (Na Not) 11 หมู่บ้าน
7. ท่าแค (Tha Khae) 12 หมู่บ้าน 14. พญาขัน (Phaya Khan) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

การท้องที่อำเภอเมืองพัทลุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองพัทลุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูหาสวรรค์ทั้งตำบล รวมไปถึงพื้นที่หมู่ 11 (บางส่วน) ตำบลเขาเจียก หมู่ 2 (บางส่วน) ตำบลท่ามิหรำ หมู่ 9 (บางส่วน) ตำบลปรางหมู่ หมู่ 3 (บางส่วน), 4 (บางส่วน), 6 (บางส่วน), 7 (บางส่วน), 9 (บางส่วน) ตำบลลำปำ หมู่ 10 (บางส่วน) ตำบลตำนาน และหมู่ 3 (บางส่วน) ตำบลควนมะพร้าว
 • เทศบาลตำบลโคกชะงาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกชะงายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเขาเจียก ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–10, 11 (บางส่วน) ตำบลเขาเจียก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • เทศบาลตำบลท่ามิหรำ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1, 2 (บางส่วน), 3–10 ตำบลท่ามิหรำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • เทศบาลตำบลนาท่อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาท่อมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปรางหมู่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–8, 9 (บางส่วน) ตำบลปรางหมู่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • เทศบาลตำบลร่มเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่มเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลพญาขัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพญาขันทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาโหนด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโหนดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าแคทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตำนาน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–9, 10 (บางส่วน), 11–15 ตำบลตำนาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–2, 3 (บางส่วน), 4 (บางส่วน), 5, 6 (บางส่วน), 7 (บางส่วน), 8, 9 (บางส่วน), 10–11 ตำบลลำปำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–2, 3 (บางส่วน), 4–16 ตำบลควนมะพร้าว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยบุรีทั้งตำบล