อำเภอเมืองพัทลุง

อำเภอในจังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

อำเภอเมืองพัทลุง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอเมืองพัทลุง
คำขวัญ: เมืองพัทลุงน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ปลอดยาเสพติด พิชิตคอรัปชัน เป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาชาวบ้าน บริการสารสนเทศ เศรษฐกิจยั่งยืน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
พิกัดภูมิศาสตร์: 7°37′6″N 100°4′24″E / 7.61833°N 100.07333°E / 7.61833; 100.07333
อักษรไทยอำเภอเมืองพัทลุง
อักษรโรมันAmphoe Mueang Phatthalung
จังหวัดพัทลุง
พื้นที่
 • ทั้งหมด436.80 ตร.กม. (168.65 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด121,303 คน
 • ความหนาแน่น277.70 คน/ตร.กม. (719.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์93000
รหัสภูมิศาสตร์9301
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง เลขที่ 6 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองพัทลุงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองพัทลุงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 145 หมู่บ้าน ได้แก่

1. คูหาสวรรค์ (Khuha Sawan) - 8. ลำปำ (Lampam) 11 หมู่บ้าน
2. เขาเจียก (Khao Chiak) 11 หมู่บ้าน 9. ตำนาน (Tamnan) 15 หมู่บ้าน
3. ท่ามิหรำ (Tha Miram) 10 หมู่บ้าน 10. ควนมะพร้าว (Khuan Maphrao) 16 หมู่บ้าน
4. โคกชะงาย (Khok Cha-ngai) 9 หมู่บ้าน 11. ร่มเมือง (Rom Mueang) 9 หมู่บ้าน
5. นาท่อม (Na Thom) 8 หมู่บ้าน 12. ชัยบุรี (Chai Buri) 13 หมู่บ้าน
6. ปรางหมู่ (Prang Mu) 9 หมู่บ้าน 13. นาโหนด (Na Not) 11 หมู่บ้าน
7. ท่าแค (Tha Khae) 12 หมู่บ้าน 14. พญาขัน (Phaya Khan) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองพัทลุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองพัทลุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูหาสวรรค์ทั้งตำบล และยังครอบคลุมบางส่วนของตำบลเขาเจียก ตำบลท่ามิหรำ ตำบลปรางหมู่ ตำบลลำปำ ตำบลตำนาน และตำบลควนมะพร้าว
 • เทศบาลตำบลโคกชะงาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกชะงายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเขาเจียก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาเจียก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • เทศบาลตำบลท่ามิหรำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ามิหรำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • เทศบาลตำบลนาท่อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาท่อมทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปรางหมู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปรางหมู่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • เทศบาลตำบลร่มเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่มเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลพญาขัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพญาขันทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาโหนด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโหนดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าแคทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตำนาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตำนาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำปำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนมะพร้าว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยบุรีทั้งตำบล

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข