อำเภอควนขนุน

อำเภอในจังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

ควนขนุน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพัทลุง

อำเภอควนขนุน
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอควนขนุน
คำขวัญ: 
ถิ่นพระดังเมืองคนดี ประเพณีลือเลื่อง เฟื่องฟูการศึกษา ผ้าทอแพรกหา ทะเลงามตา นกน้ำเพลินใจ
พิกัดภูมิศาสตร์: 7°44′6″N 100°0′36″E / 7.73500°N 100.01000°E / 7.73500; 100.01000
อักษรไทยอำเภอควนขนุน
อักษรโรมันAmphoe Khuan Khanun
จังหวัดพัทลุง
พื้นที่
 • ทั้งหมด453.96 ตร.กม. (175.27 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด84,247 คน
 • ความหนาแน่น185.58 คน/ตร.กม. (480.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์93110, 93150 (เฉพาะตำบลทะเลน้อย พนางตุง และมะกอกเหนือ)
รหัสภูมิศาสตร์9305
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอควนขนุน หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอควนขนุนเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

จากคำบอกเล่าของผู้รู้ในตำบล ตำบลควนขนุนเป็นตำบลเก่าแก่มาแต่ดั้งเดิม ไม่ปรากฏว่าย้ายมาจากที่ใดและไม่ปรากฏปีที่จัดตั้ง สำหรับชื่อที่เรียกตำบลควนขนุนเดิมบริเวณนี้มีต้นขนุนอยู่ 1 ต้น วันหนึ่งมีพระภิกษุเดินผ่านมาได้กลิ่นหอมของขนุนสุก แต่เมื่อมองหาผลบนต้นกลับไม่พบทั้งที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่เหมือนเดิม จึงลองช่วยกันขุดใต้ดินบริเวณต้นขนุน พบขนุนมีลักษณะผิวสีทองจึงได้ช่วยกันนำขึ้นมาและไปถวายเจ้าเมือง เจ้าเมืองประทับใจมากที่มีของแปลกประหลาดจึงได้ประทานรางวัลฆ้อง 2 ลูก เป็นฆ้องเงินและฆ้องทอง และประทานชื่อว่า "บ้านควนขนุน"

อำเภอควนขนุนเดิมเรียกว่า อำเภออุดร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2439 หรือ ร.ศ. 115 มีพระพลสงคราม (โต ศิริธร) เป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมาภายหลังเป็นพระยาศิริธรเทพสัมพันธ์ เจ้ากรมเสมียนตรา อำเภอตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน และได้ย้ายที่ตั้งอีกจำนวน 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2442 ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านมะกอกใต้ เรียกว่า อำเภอมะกอกใต้ ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ย้ายไปที่บ้านทะเลน้อย เรียก อำเภอทะเลน้อย ครั้งที่ 3 ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ย้ายไปที่บ้านพนางตุง เรียก อำเภอพนางตุง และครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2466 ย้ายกลับมาตั้งที่เดิมคือที่บ้านควนขนุน เรียกว่า อำเภอควนขนุน มาจนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอควนขนุนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 129หมู่บ้าน ได้แก่

1. ควนขนุน (Khuan Khanun) 9 หมู่บ้าน 7. โตนดด้วน (Tanot Duan) 11 หมู่บ้าน
2. ทะเลน้อย (Thale Noi) 10 หมู่บ้าน 8. ดอนทราย (Don Sai) 11 หมู่บ้าน
3. นาขยาด (Na Khayat) 12 หมู่บ้าน 9. มะกอกเหนือ (Makok Nuea) 9 หมู่บ้าน
4. พนมวังก์ (Phanom Wang) 8 หมู่บ้าน 10. พนางตุง (Phanang Tung) 13 หมู่บ้าน
5. แหลมโตนด (Laem Tanot) 9 หมู่บ้าน 11. ชะมวง (Chamuang) 16 หมู่บ้าน
6. ปันแต (Pan Tae) 13 หมู่บ้าน 12. แพรกหา (Phraek Ha) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอควนขนุนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลควนขนุน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 5, 9 ตำบลควนขนุน
 • เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ
 • เทศบาลตำบลหนองพ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนขนุน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลควนขนุน)
 • เทศบาลตำบลนาขยาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาขยาดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะกอกเหนือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ)
 • เทศบาลตำบลพนางตุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนางตุงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลทะเลน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทะเลน้อยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโตนดด้วน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโตนดด้วนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแพรกหา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพรกหาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแหลมโตนด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมโตนดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอนทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนทรายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนมวังก์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปันแตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะมวงทั้งตำบล

ภูมิอากาศแก้ไข

อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม อากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี

เศรษฐกิจแก้ไข

 • อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และผลไม้
 • อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ประมง ค้าขาย หัตถกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • ธนาคาร มี 4 แห่ง ได้แก่
 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 2. ธนาคารออมสิน
 3. ธนาคารกรุงเทพ
 4. ธนาคารกรุงไทย

การศึกษาและสังคมแก้ไข

 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
 1. โรงเรียนควนขนุน
 2. โรงเรียนปัญญาวุธ
 3. โรงเรียนอุดมวิทยายน
 4. โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
 5. โรงเรียนพนางตุง
 6. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
 • มหาวิทยาลัย
 1. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 2. พุทธมณฑลภาคใต้
 3. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลควนขนุน

ทรัพยากรธรรมชาติแก้ไข

 • ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินปนทราย
 • ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่
 1. ทะเลน้อย
 2. คลองปันแต
 3. คลองปากประ
 • ทรัพยากรป่าไม้ มีป่าไม้ประมาณ 35,744 ไร่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 5 แห่ง

การคมนาคมแก้ไข

 • ทางบก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 และ 4187 (โพธิ์ทอง-ควนขนุน)
 • ทางรถไฟ สถานีรถไฟปากคลองและสถานีรถไฟแหลมโตนด