อำเภอป่าพะยอม

อำเภอในจังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

อำเภอป่าพะยอม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

อำเภอป่าพะยอม
แผนที่จังหวัดพัทลุง เน้นอำเภอป่าพะยอม
คำขวัญ: 
แหล่งความรู้ คู่คุณธรรม
ก้าวนำพัฒนา ปวงประชาป่าพะยอม
พิกัดภูมิศาสตร์: 7°50′24″N 99°55′6″E / 7.84000°N 99.91833°E / 7.84000; 99.91833
อักษรไทยอำเภอป่าพะยอม
อักษรโรมันAmphoe Pa Phayom
จังหวัดพัทลุง
พื้นที่
 • ทั้งหมด248.43 ตร.กม. (95.92 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด35,986 คน
 • ความหนาแน่น144.85 คน/ตร.กม. (375.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์93210
รหัสภูมิศาสตร์9310
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม หมู่ที่ 3 ถนนป่าพะยอม-ควนดินสอ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอป่าพะยอมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอป่าพะยอมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ป่าพะยอม (Pa Phayom) 7 หมู่บ้าน
2. ลานข่อย (Lan Khoi) 9 หมู่บ้าน
3. เกาะเต่า (Ko Tao) 13 หมู่บ้าน
4. บ้านพร้าว (Ban Phrao) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอป่าพะยอมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลลานข่อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลานข่อยทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพร้าวทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าพะยอมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเต่าทั้งตำบล

การศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว ปัจจุบันจัดการศึกษาในคณะ