เปิดเมนูหลัก

จังหวัดตรัง

จังหวัดในภาคใต้ในประเทศไทย
สำหรับตรัง ในความหมายอื่น ดูที่ ตรัง (แก้ความกำกวม)

ตรัง เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้

จังหวัดตรัง
ตราประจำจังหวัดตรัง
ตราประจำจังหวัด
ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยตรัง
อักษรโรมันTrang
ชื่อไทยอื่น ๆเมืองทับเที่ยง
ผู้ว่าราชการลือชัย เจริญทรัพย์
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2561)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่4,917.519 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 43)
ประชากร643,072 คน[2] (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 39)
ความหนาแน่น130.77 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 34)
ISO 3166-2TH-92
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ต้นไม้ศรีตรังชนิด Jacaranda obtusifolia
ดอกไม้ศรีตรังชนิด Jacaranda obtusifolia
สัตว์น้ำพะยูน
ศาลากลางจังหวัด
ที่ตั้งถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์0 7521 8516
โทรสาร0 7521 8516
เว็บไซต์จังหวัดตรัง
แผนที่
ประเทศมาเลเซียประเทศพม่าประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนที่ประเทศไทย จังหวัดตรังเน้นสีแดง
เกี่ยวกับภาพนี้
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซีย และในตรังยังมีต้นยางพาราต้นแรกอีกด้วย

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป เช่น โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก อำเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว  เครื่องประดับ ตามถ้ำต่าง ๆ เช่น เขาสามบาตร ถ้ำเขาไม้แก้ว ถ้ำเขาเทียมป่า ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ำตรา ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับอาณาจักรโบราณทางภาคใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามลำดับ

ทำเนียบเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไข

เหมือนหล่อ(คอซิมบี้ ณ ระนอง) 2. พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (ถนอม บุญยเกตุ) 3. พระสกลสถานพิทักษ์ (คอยู่เกียด ณ ระนอง) 4. พระยาอุตรกิจพิจารณ์ (สุด) 5. พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (เข็ม วสันตสิงห์) 6. พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สิน เทพหัสดินทร์) 7. พระยาตรังค์ภูมาภิบาล (เจิม ปันยารชุน) 8. พระยาสุรพลพิพิธ (เป้า สุมนดิษฐ์) 9. พระยาอาณาจักรบริบาล (สมบุญ สวรรคทัต) 10. พระสาครบุราณุรักษ์ (ปลิก สุวรรณานนท์) 11. พระนรากรบริรักษ์ (เอิบ บินฑรุจิ) 12. พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม กนิษฐายน) 13. หลวงวุฒิราษฎร์รักษา (วุฒิ ศรสงคราม) 14. หลวงอรรควิภาคไพศาลย์ (กระจ่าง สินธุรงค์) 15. นายศักดิ์ ไทยวัฒน์ 16. นายอุดม บุณยประสพ 17. นายผาด นาคพิณ 18. นายพุก ฤกษืเกษม 19. พ.ต.อ.บุญณรงค์ วัฒฑนายน 20. นายสมอาจ กุยยกานนท 21. นายเวียง สาครสินธุ์ 22. ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์ 23. นายจรัส สิทธิพงศ์ 24. ร.ต.ต.กร บุญยงค์ 25. นายศักดิ์ โกไศยกานนท์ 26. นายเติมศักดิ์ สมันตรัฐ 27. นายประสิทธิ์ โกมลมาลย์ 28. นายพีระพัชร สัตยพันธ์ 29. นายบุญช่วย หุตะชาติ

อาณาเขตและการการปกครองแก้ไข

ประชากรแก้ไข

ประชากรในจังหวัดตรังส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นชาวมุสลิมร้อยละ 18.5 และศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.5 มีวัด 129 แห่ง สำนักสงฆ์ 65 แห่ง มัสยิด 87 แห่ง โบสถ์คริสต์ 10 แห่ง ศาลเจ้า และโรงเจ 19 แห่ง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดแก้ไข

  • ตราประจำจังหวัด: ภาพกระโจมไฟและภาพลูกคลื่น ภาพกระโจมไฟหมายถึง จังหวัดตรังเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ ภาพลูกคลื่นหมายถึง ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรัง เป็นเนินเล็ก ๆ สูง ๆ ต่ำ ๆ คล้ายลูกคลื่น
  • ต้นไม้ประจำจังหวัด: ต้นศรีตรังชนิด Jacaranda filicifolia
  • ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกศรีตรังชนิด Jacaranda obtusifolia
  • คำขวัญประจำจังหวัด: ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี
  • คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว: เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 
หอนาฬิกาจังหวัดตรัง

สภาพอากาศแก้ไข

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ก.ค. มิ.ย. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C
(°F)
32
(91)
34
(94)
35
(96)
34
(94)
32
(91)
31
(89)
31
(88)
31
(88)
31
(88)
31
(88)
30
(87)
31
(88)
32
(90)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C
(°F)
21
(70)
21
(71)
22
(72)
23
(74)
23
(75)
23
(74)
23
(74)
25
(77)
23
(74)
22
(73)
22
(72)
21
(71)
22
(73)
ปริมาณน้ำฝน เซนติเมตร
(นิ้ว)
5
(2.1)
2
(1.0)
6
(2.6)
19
(7.5)
24
(9.7)
24
(9.8)
25
(10.2)
29
(11.6)
32
(12.8)
32
(12.7)
24
(9.5)
11
(4.4)
238
(93.9)

แหล่งข้อมูล: Weatherbase

การศึกษาแก้ไข

ระดับอุดมศึกษา

โรงเรียน

ศาสนสถานแก้ไข

ก.วัด

วัดพระพุทธสิหิงค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมืองตรัง

ข.มัสยิด ในจังหวัดตรัง มีมัสยิด 152 แห่งอยู่ทั่วทั้งจังหวัด อาทิ

มัสยิดบ้านคลองลุ คลองลุ

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

ชาวจังหวัดตรังที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2560. สืบค้น 29 มีนาคม 2561.
  3. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1449804899

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°34′N 99°37′E / 7.56°N 99.61°E / 7.56; 99.61