รายชื่อวัดในจังหวัดตรัง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดตรัง

พระอารามหลวงในจังหวัดตรัง

แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในจังหวัดตรัง

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอกันตัง

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอหาดสำราญ

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอนาโยง

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอปะเหลียน

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองตรัง

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอย่านตาขาว

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอรัษฎา

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอวังวิเศษ

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอสิเกา

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอห้วยยอด

แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย

แก้

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้