ISO 3166-2:TH เป็นรายการรหัสสำหรับประเทศไทย ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1

ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทย ISO 3166-2 มีความหมายถึง 1 เขตปกครองพิเศษ 1 เมืองพิเศษ และ 76 จังหวัด โดยเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีสถานะพิเศษเทียบเท่าจังหวัด และเมืองพัทยาเป็นนครบริหารตนเอง ในจังหวัดชลบุรี

รหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ TH ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของประเทศไทย และส่วนที่สองเป็นตัวเลข เว้นแต่เมืองพัทยาที่ใช้ตัวอักษร

ISO 3166-2:TH นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1099 ของประเทศไทย ซึ่งใช้รหัสที่ถูกกำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย

รหัสในปัจจุบัน แก้

รหัส ชื่อเขตปกครอง ประเภทเขตการปกครอง
TH-10   กรุงเทพมหานคร เขตปกครองพิเศษ
TH-11   สมุทรปราการ จังหวัด
TH-12   นนทบุรี จังหวัด
TH-13   ปทุมธานี จังหวัด
TH-14   พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
TH-15   อ่างทอง จังหวัด
TH-16   ลพบุรี จังหวัด
TH-17   สิงห์บุรี จังหวัด
TH-18   ชัยนาท จังหวัด
TH-19   สระบุรี จังหวัด
TH-20   ชลบุรี จังหวัด
TH-21   ระยอง จังหวัด
TH-22   จันทบุรี จังหวัด
TH-23   ตราด จังหวัด
TH-24   ฉะเชิงเทรา จังหวัด
TH-25   ปราจีนบุรี จังหวัด
TH-26   นครนายก จังหวัด
TH-27   สระแก้ว จังหวัด
TH-30   นครราชสีมา จังหวัด
TH-31   บุรีรัมย์ จังหวัด
TH-32   สุรินทร์ จังหวัด
TH-33   ศรีสะเกษ จังหวัด
TH-34   อุบลราชธานี จังหวัด
TH-35   ยโสธร จังหวัด
TH-36   ชัยภูมิ จังหวัด
TH-37   อำนาจเจริญ จังหวัด
TH-38   บึงกาฬ จังหวัด
TH-39   หนองบัวลำภู จังหวัด
TH-40   ขอนแก่น จังหวัด
TH-41   อุดรธานี จังหวัด
TH-42   เลย จังหวัด
TH-43   หนองคาย จังหวัด
TH-44   มหาสารคาม จังหวัด
TH-45   ร้อยเอ็ด จังหวัด
TH-46   กาฬสินธุ์ จังหวัด
TH-47   สกลนคร จังหวัด
TH-48   นครพนม จังหวัด
TH-49   มุกดาหาร จังหวัด
TH-50   เชียงใหม่ จังหวัด
TH-51   ลำพูน จังหวัด
TH-52   ลำปาง จังหวัด
TH-53   อุตรดิตถ์ จังหวัด
TH-54   แพร่ จังหวัด
TH-55   น่าน จังหวัด
TH-56   พะเยา จังหวัด
TH-57 เชียงราย จังหวัด
TH-58   แม่ฮ่องสอน จังหวัด
TH-60   นครสวรรค์ จังหวัด
TH-61   อุทัยธานี จังหวัด
TH-62   กำแพงเพชร จังหวัด
TH-63   ตาก จังหวัด
TH-64   สุโขทัย จังหวัด
TH-65   พิษณุโลก จังหวัด
TH-66   พิจิตร จังหวัด
TH-67   เพชรบูรณ์ จังหวัด
TH-70   ราชบุรี จังหวัด
TH-71   กาญจนบุรี จังหวัด
TH-72   สุพรรณบุรี จังหวัด
TH-73   นครปฐม จังหวัด
TH-74   สมุทรสาคร จังหวัด
TH-75   สมุทรสงคราม จังหวัด
TH-76   เพชรบุรี จังหวัด
TH-77   ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
TH-80   นครศรีธรรมราช จังหวัด
TH-81   กระบี่ จังหวัด
TH-82   พังงา จังหวัด
TH-83   ภูเก็ต จังหวัด
TH-84   สุราษฎร์ธานี จังหวัด
TH-85   ระนอง จังหวัด
TH-86   ชุมพร จังหวัด
TH-90   สงขลา จังหวัด
TH-91   สตูล จังหวัด
TH-92   ตรัง จังหวัด
TH-93   พัทลุง จังหวัด
TH-94   ปัตตานี จังหวัด
TH-95   ยะลา จังหวัด
TH-96   นราธิวาส จังหวัด
TH-S   พัทยา เขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ดูเพิ่ม แก้