อำเภอนาโยง

อำเภอในจังหวัดตรัง ประเทศไทย

นาโยง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง เมื่อก่อนอำเภอนาโยงเป็นที่นาแปลงใหญ่ เรียกว่า "นาหลวง" หรือ "นาสามบึ้ง" และได้ตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาโยง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533 ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536[1]

อำเภอนาโยง
แผนที่จังหวัดตรัง เน้นอำเภอนาโยง
คำขวัญ: นาโยงเมืองคนดี
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 7°33′42″N 99°41′42″E / 7.56167°N 99.69500°E / 7.56167; 99.69500
อักษรไทยอำเภอนาโยง
อักษรโรมันAmphoe Na Yong
จังหวัดตรัง
พื้นที่
 • ทั้งหมด165.1 ตร.กม. (63.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด44,533
 • ความหนาแน่น269.73 คน/ตร.กม. (698.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์92170
รหัสภูมิศาสตร์9208
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนาโยง เลขที่ 65 ถนนเทศบาล 11 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เขาช้างให้ อำเภอนาโยง

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาโยงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาโยงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาโยงเหนือ (Na Yong Nuea) 07 หมู่บ้าน
2. ช่อง (Chong) 07 หมู่บ้าน
3. ละมอ (Lamo) 10 หมู่บ้าน
4. โคกสะบ้า (Khok Saba) 11 หมู่บ้าน
5. นาหมื่นศรี (Na Muen Si) 08 หมู่บ้าน
6. นาข้าวเสีย (Na Khao Sia) 10 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาโยงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาโยงเหนือ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโยงเหนือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละมอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสะบ้าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาข้าวเสียทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข