เปิดเมนูหลัก

อำเภอนายูง

อำเภอในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

อำเภอนายูง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี

อำเภอนายูง
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอนายูง
คำขวัญ: ทิวทัศน์สวย กล้วยผลดก น้ำตกยูงทอง ธรรมะใฝ่ปอง ถิ่นทองนายูง
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°53′48″N 102°9′0″E / 17.89667°N 102.15000°E / 17.89667; 102.15000
อักษรไทยอำเภอนายูง
อักษรโรมันAmphoe Na Yung
จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด524.0 ตร.กม. (202.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด28,692
 • ความหนาแน่น54.75 คน/ตร.กม. (141.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์41380
รหัสภูมิศาสตร์4122
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนายูง เลขที่ 171
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนายูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

อำเภอนายูงเดิมเคยเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของอำเภอน้ำโสม ต่อมาได้แยกตัวออกจากอำเภอน้ำโสม วันที่ 1 มกราคม 2531 ได้แยกพื้นที่ของอำเภอน้ำโสม ไปจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนายูง ตำบลนาแค และตำบลโนนทอง จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนายูง


การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนายูงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นายูง (Na Yung) 10 หมู่บ้าน
2. บ้านก้อง (Ban Kong) 11 หมู่บ้าน
3. นาแค (Na Khae) 8 หมู่บ้าน
4. โนนทอง (Non Thong) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนายูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโนนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนทองทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลนายูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายูงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านก้องทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแคทั้งตำบล