ตำบลโนนทอง (อำเภอนายูง)

ตำบลในอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ตำบลโนนทอง เป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำโสมและตำบลนายูง

ตำบลโนนทอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Non Thong
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอนายูง
พื้นที่
 • ทั้งหมด117 ตร.กม. (45 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด8,275 [1] คน
 • ความหนาแน่น70.72 คน/ตร.กม. (183.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41380
รหัสภูมิศาสตร์412204
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2496 ตั้งตำบลนายูง แยกออกจากตำบลน้ำโสม (อำเภอบ้านผือ)[2]
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2512 แยกพื้นที่ตำบลน้ำโสม ตำบลหนองแวง และตำบลนายูง อำเภอบ้านผือ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำโสม[3][4] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านผือ
 • วันที่ 7 มกราคม 2531 แยกพื้นที่ตำบลนายูง ตำบลบ้านก้อง ตำบลนาแค และตำบลโนนทอง อำเภอน้ำโสม มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนายูง[5] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอน้ำโสม
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2538 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม เป็น อำเภอนายูง[6]

อาณาเขต(ตำบล) แก้

การปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

ตำบลโนนทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านวังเลา
 • หมู่ที่ 2 บ้านโสมสวรรค์
 • หมู่ที่ 3 บ้านเชียงดี
 • หมู่ที่ 4 บ้านกุดเซือม
 • หมู่ที่ 5 บ้านท่าโปงทอง
 • หมู่ที่ 6 บ้านปากเจียง
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนทอง
 • หมู่ที่ 8 บ้านสมประสงค์
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง
 • หมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง
 • หมู่ที่ 11 บ้านนาเมืองทอง

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่ตำบลโนนทอง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโนนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนทองทั้งตำบล

สถานศึกษา แก้

 • โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
 • โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม
 • โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง
 • โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง
 • โรงเรียนบ้านสมประสงค์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง

อ้างอิง แก้

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 70 (13 ง): 563–564. February 10, 1953.
 3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :1
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนายูง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (5 ง): 108. January 7, 1988. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2021-07-16.
 6. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอแก่งหางแมว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่วาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอบ่อเกลือ อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอห้วยราช อำเภอแม่ลาน อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอยางสีสุราช อำเภอจังหาร อำเภอบ้านธิ อำเภอภูสิงห์ อำเภอบางกล่ำ อำเภอวังม่วง และอำเภอนายูง พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (32 ก): 1–3. August 8, 1995. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2021-07-16.