ตำบลคำด้วง

ตำบลในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ตำบลคำด้วง เป็นตำบลหนึ่งในสิบสามตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2529 โดยแยกออกจากตำบลกลางใหญ่[2] ทั้งพื้นที่ของตำบลคำด้วงบริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

ตำบลคำด้วง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Kham Duang
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอบ้านผือ
พื้นที่
 • ทั้งหมด101.36 ตร.กม. (39.14 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (พ.ศ. 2562)[1]
 • ทั้งหมด6,922 คน
 • ความหนาแน่น68.29 คน/ตร.กม. (176.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41160
รหัสภูมิศาสตร์411709
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต แก้

หมู่บ้าน แก้

ตำบลกลางใหญ่แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านคำด้วง
 • หมู่ที่ 2 บ้านคำด้วง
 • หมู่ที่ 3 บ้านนาสระพัฒนา
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง
 • หมู่ที่ 5 บ้านห้วยศิลาผาสุข
 • หมู่ที่ 6 บ้านลาดหอคำ
 • หมู่ที่ 7 บ้านคำเจริญ
 • หมู่ที่ 8 บ้านตาดน้ำพุ
 • หมู่ที่ 9 บ้านนางิ้ว
 • หมู่ที่ 10 บ้านคำด้วง

สถานที่สำคัญ แก้

โรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านคำด้วง
วัด
 • วัดตาดน้ำพุ บ้านตาดน้ำพุ ม.8
 • วัดถ้ำพระนาหลวง บ้านนาหลวง ม.4
 • วัดโพนงาม บ้านคำด้วง ม.1

การคมนาคม แก้

 •   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2266

อ้างอิง แก้

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 22 เมษายน 2563.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีธาตุ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอวังสามหมอ อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ และอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี