อำเภอโพธิ์ตาก

อำเภอในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

โพธิ์ตาก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย และเป็นอำเภอที่มีพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดของจังหวัด

อำเภอโพธิ์ตาก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Pho Tak
คำขวัญ: 
ถิ่นข้าวเม่า เผ่าไทยพวน หลากล้วนประเพณี สตรีสุดสวย ร่ำรวยวัฒนธรรม
แผนที่จังหวัดหนองคาย เน้นอำเภอโพธิ์ตาก
แผนที่จังหวัดหนองคาย เน้นอำเภอโพธิ์ตาก
พิกัด: 17°52′36″N 102°24′36″E / 17.87667°N 102.41000°E / 17.87667; 102.41000
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองคาย
พื้นที่
 • ทั้งหมด102.5 ตร.กม. (39.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด15,246 คน
 • ความหนาแน่น148.74 คน/ตร.กม. (385.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 43130
รหัสภูมิศาสตร์4317
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4
ถนนกาหม-สาวแล ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอโพธิ์ตากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอโพธิ์ตากเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอศรีเชียงใหม่ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโพธิ์ตาก โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2501 แยกพื้นที่ตำบลพานพร้าว ตำบลแก้งไก่ ตำบลบ้านม่วง และตำบลโพธิ์ตาก จากอำเภอท่าบ่อ มาตั้งเป็น อำเภอศรีเชียงใหม่[3] เป็นอำเภอพิเศษที่จัดตั้งโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลโพนทอง แยกออกจากตำบลโพธิ์ตาก[4]
 • วันที่ 15 กันยายน 2532 ตั้งตำบลด่านศรีสุข แยกออกจากตำบลโพนทอง[5]
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2540 แยกพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลโพนทอง และตำบลด่านศรีสุข จากอำเภอศรีเชียงใหม่ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอศรีเชียงใหม่
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็น อำเภอโพธิ์ตาก[2]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอโพธิ์ตากแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพธิ์ตาก (Pho Tak) 7 หมู่บ้าน
2. โพนทอง (Phon Thong) 11 หมู่บ้าน
3. ด่านศรีสุข (Dan Si Suk) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอโพธิ์ตากประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ตากทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านศรีสุขทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 51 ง): 22. June 24, 1997. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2008-05-28.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-05-28.
 3. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอศรีเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (55 ง): 328–330. July 22, 1958. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-02-18. สืบค้นเมื่อ 2021-07-04.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม อำเภอบึงกาฬและกิ่งอำเภอพรเจริญ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (181 ง): 3770–3780. October 23, 1979. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-12-03. สืบค้นเมื่อ 2021-07-04.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): (ฉบับพิเศษ) 77-84. September 15, 1989.