อำเภอย่านตาขาว

อำเภอในจังหวัดตรัง ประเทศไทย

ย่านตาขาว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง

อำเภอย่านตาขาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Yan Ta Khao
คำขวัญ: 
สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก
น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ
แผนที่จังหวัดตรัง เน้นอำเภอย่านตาขาว
แผนที่จังหวัดตรัง เน้นอำเภอย่านตาขาว
พิกัด: 7°23′12″N 99°40′0″E / 7.38667°N 99.66667°E / 7.38667; 99.66667
ประเทศ ไทย
จังหวัดตรัง
พื้นที่
 • ทั้งหมด431.1 ตร.กม. (166.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด64,373 คน
 • ความหนาแน่น149.32 คน/ตร.กม. (386.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 92140
รหัสภูมิศาสตร์9203
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว ถนนตรัง-
ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ป่าพรุในอำเภอย่านตาขาว

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอย่านตาขาวตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอย่านตาขาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ย่านตาขาว (Yan Ta Khao) 05 หมู่บ้าน
2. หนองบ่อ (Nong Bo) 06 หมู่บ้าน
3. นาชุมเห็ด (Na Chum Het) 09 หมู่บ้าน
4. ในควน (Nai Khuan) 09 หมู่บ้าน
5. โพรงจระเข้ (Phrong Chorakhe) 07 หมู่บ้าน
6. ทุ่งกระบือ (Thung Krabue) 09 หมู่บ้าน
7. ทุ่งค่าย (Thung Khai) 10 หมู่บ้าน
8. เกาะเปียะ (Ko Pia) 10 หมู่บ้าน
  

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอย่านตาขาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลย่านตาขาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลย่านตาขาว
  • เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งกระบือทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลควนโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลย่านตาขาว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาชุมเห็ดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในควนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพรงจระเข้ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งค่ายทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเปียะทั้งตำบล