สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (เกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2502) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร[1][2] กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง 4 สมัย นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย รองประธานสหพันธ์กีฬาปีนหน้าผาแห่งเอเซีย ประธานมูลนิธิสร้างโลกให้สมบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันตังพิทยากร

สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2502 (61 ปี)
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล

ประวัติแก้ไข

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2502[3] เป็นบุตรคนที่ 4 ในพี่น้อง 5 คน ของ นายหุ้ย(อุทัย) กับ นางเวียน มโนภิรมย์ ที่บ้านหัวหิน ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต และ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงการเมืองการปกครอง (ปปร.9) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรพัฒนาการเมืองระดับสูง (พตส.2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายสมบูรณ์ สมรสกับ ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล (สกุลเดิม : เข็มทอง) มีบุตรและธิดารวม 3 คน คือ

ว่าที่ ร.ต.กีรติชาติ อุทัยเวียนกุล, น.ส.เหมือนฝัน อุทัยเวียนกุล และ น.ส.นภัสนันท์ อุทัยเวียนกุล

การทำงานแก้ไข

หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สมบูรณ์ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่ จากนั้นได้ย้ายมาเป็นอาจารย์และผู้บริหารที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ตามลำดับ ก่อนที่จะลาออกจากราชการ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบัน

 • เป็นเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย)
 • เป็นนายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย
 • เป็นรองประธานสหพันธ์กีฬาปีนหน้าผาแห่งเอเซีย
 • เป็นประธานมูลนิธิสร้างโลกให้สมบูรณ์
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันตังพิทยากร
 • จัดรายการวิทยุ รายการ”คุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอด”ทุกวันเสาร์เวลา10.10-11.00น.ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง(สวท.ตรัง)91.25MHz
 • จัดรายการวิทยุ รายการ"สร้างตรังสร้างโลกให้สมบูรณ์" ทุกวันอาทิตย์เวลา10.10-11.00น.ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง(สวท.ตรัง) 91.25MHz(ปัจจุบันยกเลิกการจัดรายการนี้แล้ว(2มกราคม2564))
 • จัดรายการโทรทัศน์ รายการ"คิดเช่น Gen D" ทุกวันพุธเวลา19.00-20.00น.ทางสถานีโทรทัศน์ช่องฟ้าวันใหม่(ปัจจุบันยกเลิกการจัดรายการนี้แล้ว(2มกราคม2564))

งานการเมืองแก้ไข

สมบูรณ์เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งติดต่อกันรวม 4 สมัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร(พ.ศ.2557)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข