สาทิตย์ วงศ์หนองเตย

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังหลายสมัย

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
สาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2552
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้าสุขุมพงศ์ โง่นคำ
สุพล ฟองงาม
ถัดไปสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
กฤษณา สีหลักษณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 เมษายน พ.ศ. 2504 (62 ปี)
จังหวัดตรัง ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2538-2566)
คู่สมรสสุพร วงศ์หนองเตย

ประวัติ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เกิดวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2504 ที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีชื่อเล่นว่า "ตาล" เป็นบุตรของประสิทธิ์ กับสมปอง วงศ์หนองเตย โดยเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกาหรือแคะ โดยบรรพบุรุษมาจากเมืองหลินชวน มณฑลเจียงซี[1] จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ, ระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ร่วมรุ่นกับ พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล) เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2525 และระดับปริญญาโท จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) เมื่อปี พ.ศ. 2535 มีน้องชายชื่อ นายสาวุฒิ วงศ์หนองเตย เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9 (ฝ่ายนายจ้าง)[2] และนายสาทร วงศ์หนองเตย

การทำงาน

ข้าราชการการเมือง

นายสาทิตย์ เคยดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ในสมัยรัฐบาลชวน 2 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543) ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[3] รับผิดชอบดูแลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

ในปี พ.ศ. 2552 สื่อมวลชนประจำทำเนียบได้ตั้งฉายาให้รัฐบาลและรัฐมนตรี โดยนายสาทิตย์ ได้รับฉายาว่า "กริ๊ง...สิงสื่อ" อันเนื่องมาจากการโทรศัพท์ถึงสื่อมวลชนเพื่อชี้นำทิศทางการนำเสนอข่าวหลายครั้ง[4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายสาทิตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังหลายสมัย ในปี พ.ศ. 2538, 2539, 2544, 2548, 2550, 2554 และ 2562

กรรมการพรรคการเมือง

นายสาทิตย์ เคยดำรงตำแหน่ง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ช่วง ปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544 และในปี พ.ศ. 2554 ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์[5] ต่อมาเขาได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556[6] เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่ม กปปส.

ตำแหน่งอื่น

นายสาทิตย์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (ประธานวิปฝ่ายค้าน) ปี พ.ศ. 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549 ต่อมาภายหลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และมีการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงา[7]

วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557

ในวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 นายสาทิตย์เป็นหนึ่งใน 9 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรค และเข้าเป็นหนึ่งในแกนนำ กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข) โดยมีบทบาทเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการชุมนุมและการบริหารเวทีปราศรัยทั้งหมด จนถูกเรียกขานว่าเป็น "ผู้ใหญ่บ้านราชดำเนิน" หรือ "ผู้ใหญ่สาทิตย์" เช่นเดียวกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งถูกเรียกขานว่า "กำนันสุเทพ" หรือ "ลุงกำนัน" อีกทั้งเมื่อมีการเคลื่อนไหวผู้ชุมนุมไปตามที่ต่าง ๆ นายสาทิตย์ไม่เคยไปเลยซึ่งต่างจากแกนนำคนอื่น ๆ เนื่องจากต้องดูแลสถานที่ชุมนุมหลัก[8]

ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จากการชุมนุมในครั้งนี้ ศาลอาญาอนุมัติหมายจับแกนนำ กปปส. รวม 43 คน ผู้ต้องหาคดีกบฏ และความผิดอื่น รวม 8 ข้อหา เพื่อติดตามตัวมาดำเนินกระบวนการตามกฎหมาย โดยนายสาทิตย์เป็นผู้ต้องหาหมายเลขที่ 2[9][10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. "Big Picture คิดต่างระหว่างบรรทัด 30 11 60 เบรก 1". ฟ้าวันใหม่. 2017-11-30. สืบค้นเมื่อ 2017-12-01.
 2. เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 4. ฉายานักการเมืองปี 53
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (จำนวน ๑๙ คน), เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕๑ง หน้า ๕๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (จำนวน ๑๙ ราย), เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑ง หน้า ๑๗๗ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
 7. "เว็บไซต์ ครม.เงา พรรคประชาธิปัตย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-25. สืบค้นเมื่อ 2021-08-30.
 8. หน้า 064-065, เวทีชีวิต'ผู้ใหญ่สาทิตย์'แห่งราชดำเนิน. นิตยสาร ฅ คน Magazine ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (97): มกราคม 2557
 9. "ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ 30 แกนนำ กปปส. ที่เหลือยกคำร้อง". Thairath.co.th. 14 May 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-17. สืบค้นเมื่อ 17 May 2014.
 10. "ศาลอนุมัติออกหมายจับแกนนำ กปปส. 30 ราย-ยกคำร้อง 13". Posttoday.com. 14 May 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-15. สืบค้นเมื่อ 17 May 2014.
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๒, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ถัดไป
สุขุมพงศ์ โง่นคำ
สุพล ฟองงาม
   
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม. 59)
(20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
  สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
กฤษณา สีหลักษณ์