เปิดเมนูหลัก

นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
18 มกราคม พ.ศ. 2555 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า ต่อพงษ์ ไชยสาส์น
ถัดไป ชลน่าน ศรีแก้ว
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 18 มกราคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
องอาจ คล้ามไพบูลย์
ถัดไป วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2492 (70 ปี)
ชัยภูมิ
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส ปานทิพย์ คนสมบูรณ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 9 สมัย (2535/1,2535/2,2538,2539,2544,2548,2550,2554,2562)อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 25)จังหวัดชัยภูมิ เขต 7 สังกัดพรรคเพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2492[1] เป็นบุตรของนายทองพูน กับนางเข็มทอง คนสมบูรณ์ สมรสกับนางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ (สกุลเดิม บุญโยประภาชัยกุล) มีบุตร 3 คน คือ นายจารุเดช คนสมบูรณ์ ดร.ภวรัตน์ คนสมบูรณ์ และนายธนวัฒน์ คนสมบูรณ์[2]

การศึกษาแก้ไข

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จการศึกษาอนุมัติบัตรผู้มีความรู้หรือความชำนาญ สาขาจักษุวิทยา จากแพทยสภา และปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ F.I.CS, DCEH (London)[3]

การทำงาน[4]แก้ไข

นายแพทย์สุรวิทย์ รับราชการเป็นจักษุแพทย์ ประจำโรงพยาบาลชัยภูมิ กระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 8 โรงพยาบาลชัยภูมิ และเป็นนายแพทย์ชนบทดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2525

งานการเมืองแก้ไข

สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 (มีนาคม) สังกัดพรรคความหวังใหม่ และได้รับการเลือกตั้งต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 (กันยายน) การเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 ต่อมาได้ย้ายมาเข้าร่วมงานกับพรรคเสรีธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 และได้ย้ายมาเข้าร่วมงานกับพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ต่อจากนั้นได้ลาออกจากพรรคไทยรักไทยหลังเกิดการปฏิวัติ พ.ศ. 2549 แต่ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้เข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชาชน จนกระทั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 7 สังกัดพรรคเพื่อไทย

เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแก้ไข

นายแพทย์สุรวิทย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ครม.ชุดที่ 60)[5][6] ทำหน้าที่กำกับดูแล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค[7] ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข[8] แต่จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยสำนักเอแบคโพล เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เขาเป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก เป็นลำดับที่ 9[9] จนกระทั่งในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน จึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ซึ่งมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวแทน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย
  2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินของรัฐมนตรี
  3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  4. ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  5. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 2
  6. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว! คณะรัฐมนตรี “ปู1″
  7. ครม.แบ่งงานรองนายก"เฉลิมดูยธ.-กฤษฎีกา-สตช. /กิตติรัตน์คุมศก./ยงยุทธ งานปกครอง
  8. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
  9. เปิดชื่อ 10 อันดับรัฐมนตรีที่ปชช.พอใจและ 10 อันดับรมต. โลกลืม
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)