กบฏ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กบฏ, ขบถ หรือ กระบถ อาจหมายถึง