รายการดอกไม้ประจำจังหวัดของไทย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการดอกไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย

ภาคเหนือ แก้

จังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ อ้างอิง
เชียงราย พวงแสด Pyrostegia venusta  
เชียงใหม่ ทองกวาว (กวาว, ก๋าว) Butea monosperma  
น่าน เสี้ยวดอกขาว (เสี้ยวขาว, เสี้ยวป่าดอกขาว) Bauhinia variegata   [1]
พะเยา สารภี Mammea siamensis  
แพร่ ยมหิน (ยมขาว) Chukrasia tabularis   [2]
แม่ฮ่องสอน บัวตอง (พอหมื่อนี่) Tithonia diversifolia   [3]
ลำปาง พุทธรักษาญี่ปุ่น (ธรรมรักษา) Heliconia psittacorum  
ลำพูน ทองกวาว (กวาว, ก๋าว) Butea monosperma   [4]
อุตรดิตถ์ ประดู่บ้าน (ดู่บ้าน, ประดู่) Pterocarpus indicus   [5]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

จังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ อ้างอิง
กาฬสินธุ์ พะยอม Shorea roxburghii   [6]
ขอนแก่น ราชพฤกษ์ (คูน) Cassia fistula   [7]
ชัยภูมิ ปทุมมา (กระเจียวบัว) Curcuma alismatifolia  
นครพนม กันเกรา (มันปลา) Fagraea fragrans   [8]
นครราชสีมา สาธร Millettia leucantha var. buteoides
บึงกาฬ สิรินธรวัลลี (สามสิบสองประดง) Phanera sirindhorniae [9]
บุรีรัมย์ สุพรรณิการ์ Cochlospermum regium   [10]
มหาสารคาม ลั่นทมขาว (จำปาขาว) Plumeria alba   [11]
มุกดาหาร ตานเหลือง (ช้างน้าว) Ochna integerrima   [12]
ยโสธร บัวแดง Nymphaea rubra   [13]
ร้อยเอ็ด อินทนิลบก (กาเสลา, กาเสา) Lagerstroemia macrocarpa  
เลย
ศรีสะเกษ ลำดวน (รันดฺล) Melodorum fruticosum   [14]
สกลนคร อินทนิล (อินทนิลน้ำ) Lagerstroemia speciosa   [15]
สุรินทร์ กันเกรา (มันปลา, ซะตราว) Fagraea fragrans   [16]
หนองคาย ชิงชัน Dalbergia oliveri
หนองบัวลำภู บัวหลวง Nelumbo nucifera   [17]
อำนาจเจริญ ทองกวาวเหลือง (จานเหลือง) Butea monosperma var. lutea   [18]
อุดรธานี ทองกวาว (จาน) Butea monosperma  
อุบลราชธานี บัว[# 1]   [19]
หมายเหตุ
 1. ไม่ระบุชนิดย่อย

ภาคกลาง แก้

จังหวัด/
เขตการปกครอง
ดอกไม้ประจำจังหวัด/
เขตการปกครอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ อ้างอิง
กรุงเทพมหานคร
กำแพงเพชร พิกุล Mimusops elengi   [20]
ชัยนาท ชัยพฤกษ์ Cassia javanica   [21]
นครนายก สุพรรณิการ์ Cochlospermum regium   [22]
นครปฐม
นครสวรรค์ เสลา (อินทรชิต) Lagerstroemia loudonii   [23]
นนทบุรี นนทรี (นนทรีบ้าน) Peltophorum pterocarpum  
ปทุมธานี บัวหลวง Nelumbo nucifera   [24]
พระนครศรีอยุธยา โสน Sesbania javanica   [25]
พิจิตร บัวหลวง Nelumbo nucifera  
พิษณุโลก นนทรี (นนทรีบ้าน) Peltophorum pterocarpum   [26]
เพชรบูรณ์ มะขาม Tamarindus indica   [27]
ลพบุรี พิกุล Mimusops elengi   [28]
สมุทรปราการ ดาวเรือง Tagetes erecta   [29]
สมุทรสงคราม จิกเล (จิกทะเล) Barringtonia asiatica  
สมุทรสาคร
สระบุรี สุพรรณิการ์ Cochlospermum regium  
สิงห์บุรี
สุโขทัย บัวหลวง Nelumbo nucifera   [30]
สุพรรณบุรี สุพรรณิการ์ Cochlospermum regium   [31]
อ่างทอง
อุทัยธานี สุพรรณิการ์ Cochlospermum regium   [32]

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ อ้างอิง
จันทบุรี เหลืองจันทบูร Dendrobium friedericksianum   [33]
ฉะเชิงเทรา นนทรี (นนทรีบ้าน) Peltophorum pterocarpum   [34]
ชลบุรี ประดู่ (ประดู่ป่า) Pterocarpus macrocarpus   [35]
ตราด กฤษณาชนิด Aquilaria subintegra Aquilaria subintegra [36]
ปราจีนบุรี ปีบ Millingtonia hortensis   [37]
ระยอง ประดู่ (ประดู่ป่า) Pterocarpus macrocarpus   [38]
สระแก้ว แก้ว Murraya paniculata   [39]

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ อ้างอิง
กาญจนบุรี กาญจนิการ์ Santisukia pagetii [40]
ตาก เสี้ยวดอกขาว (เสี้ยวขาว, เสี้ยวป่าดอกขาว) Bauhinia variegata   [41]
ประจวบคีรีขันธ์ เกด Manilkara hexandra   [42]
เพชรบุรี
ราชบุรี กัลปพฤกษ์ Cassia bakeriana   [43]

ภาคใต้ แก้

จังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ อ้างอิง
กระบี่ ทุ้งฟ้า Alstonia macrophylla  
ชุมพร พุทธรักษา Canna indica   [44]
ตรัง ศรีตรังชนิด Jacaranda obtusifolia Jacaranda obtusifolia  
นครศรีธรรมราช ราชพฤกษ์ Cassia fistula   [45]
นราธิวาส บานบุรี (บานบุรีเหลือง) Allamanda cathartica  
ปัตตานี ชบา Hibiscus rosa-sinensis   [46]
พังงา จำปูน Anaxagorea javanica  
พัทลุง พะยอม Shorea roxburghii   [47]
ภูเก็ต เฟื่องฟ้า Bougainvillea spectabilis   [48]
ยะลา พิกุล Mimusops elengi   [49]
ระนอง เอื้องเงินหลวง (โกมาซุม) Dendrobium formosum   [50]
สงขลา สะเดาเทียม (เทียม, สะเดาช้าง) Azadirachta excelsa   [51]
สตูล กาหลง Bauhinia acuminata   [52]
สุราษฎร์ธานี บัวผุด Rafflesia kerrii  

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. สำนักงานจังหวัดน่าน. "ดอกไม้ พันธุ์ไม้ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nan.go.th/webjo/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=29 เก็บถาวร 2020-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 2. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานจังหวัดแพร่. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phrae.go.th/file_econ/sattakit/phare/phare_03.html เก็บถาวร 2015-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 3. สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน. "คำขวัญและสัญลักษณ์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.maehongson.go.th/th/province-info/general-info/symbol.html เก็บถาวร 2020-04-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 4. สำนักงานจังหวัดลำพูน. "ของดีประจำอำเภอ ในจังหวัดลำพูน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.lamphun.go.th/th/advertise/199/ของดีประจำอำเภอ-ในจังหวัดลำพูน 2562. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 5. สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์. "สัญญลักษณ์และเพลงประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.uttaradit.go.th/symbol/symbols.htm เก็บถาวร 2011-05-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 6. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kalasin.go.th/t/index.php?Itemid=209&id=31&lang=th&option=com_content&view=article เก็บถาวร 2020-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 7. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น. "ข้อมูลสรุปจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/main.php?cont=kkdata [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 8. สำนักงานจังหวัดนครพนม. "ดอกไม้ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www2.nakhonphanom.go.th/content/flower เก็บถาวร 2020-02-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 9. สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ. "ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดบึงกาฬ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.buengkan.go.th/index.php/site-map/2013-06-21-06-17-12.html เก็บถาวร 2020-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 10. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.m-culture.go.th/buriram/ewt_news.php?nid=59 เก็บถาวร 2020-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2556. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 11. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม. "สัญลักษณ์จังหวัดมหาสารคาม." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/new-data/509 เก็บถาวร 2020-02-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2555. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 12. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร. "ประวัติความเป็นมา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.mukdahan.go.th/history.htm เก็บถาวร 2014-08-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 13. สำนักงานจังหวัดยโสธร. "ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.yasothon.go.th/web/provincial/provincial4.html เก็บถาวร 2020-04-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 14. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ. "ดอกลำดวน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.sisaket.go.th/Luamdoun.html เก็บถาวร 2016-06-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 15. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานจังหวัดสกลนคร. "ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/logo.html เก็บถาวร 2020-10-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 16. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.m-culture.go.th/surin/ewt_news.php?nid=64 เก็บถาวร 2020-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2556. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 17. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู. "ดอกไม้ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nongbualamphu.go.th/NEXT/index.php/2018-10-26-04-55-45/2018-10-26-09-10-21/2018-10-26-10-13-39 เก็บถาวร 2020-03-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 18. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.m-culture.go.th/amnatcharoen/ewt_news.php?nid=67 เก็บถาวร 2020-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2556. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 19. สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี. "สัญลักษณ์ และคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ubonratchathani.go.th/symbol_ubon.html เก็บถาวร 2020-02-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 20. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร. "สัญลักษณ์จังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kamphaengphet.go.th/kp/index.php/data-kpp/2015-02-12-08-35-52 เก็บถาวร 2020-06-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2558 . สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 21. สำนักงานจังหวัดชัยนาท. "คำขวัญ-สัญลักษณ์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chainat.go.th/cnt60/index.php/2017-03-16-02-22-13/2017-03-16-02-26-16[ลิงก์เสีย] 2560. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 22. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.m-culture.go.th/nakhonnayok/ewt_news.php?nid=61 เก็บถาวร 2020-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2556. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 23. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.m-culture.go.th/nakhonsawan/ewt_news.php?nid=61 เก็บถาวร 2020-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2556. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 24. สำนักงานจังหวัดปทุมธานี. "สัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pathumthani.go.th/new_web/about1pathum/index.htm เก็บถาวร 2009-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 25. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. "ข้อมูลทั่วไปจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://ww2.ayutthaya.go.th/content/about [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 26. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก. "ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://125.25.185.180:3000/flower[ลิงก์เสีย] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 27. สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์. "คำขวัญ ธงประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phetchabun.go.th/data_detail.php?content_id=2 เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 28. สำนักงานจังหวัดลพบุรี. "สัญลักษณ์จังหวัดลพบุรี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.lopburi.go.th/logolopburi.htm เก็บถาวร 2020-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 29. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ. "ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samutprakan.go.th/logo.php เก็บถาวร 2020-01-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 30. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.sukhothai.go.th/festival/data/data_01.htm เก็บถาวร 2020-02-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 31. สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี. "สัญลักษณ์จังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.suphanburi.go.th/web/suphan/provinceSymbol.php เก็บถาวร 2020-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 32. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.m-culture.go.th/uthaithani/ewt_news.php?nid=59 เก็บถาวร 2020-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2556. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 33. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี. "ดอกไม้ประจำจังหวัด" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chanthaburi.go.th/content/tree เก็บถาวร 2020-03-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 34. สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา. "คำขวัญ/สัญลักษณ์" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chachoengsao.go.th/ccoprovince/index.php/2016-02-15-05-52-31/2016-02-24-06-55-18 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 35. สำนักงานจังหวัดชลบุรี. "วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์ คำขวัญ จังหวัดชลบุรี" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chonburi.go.th/website/about_chonburi/about1 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 36. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานจังหวัดตราด. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตราด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.trat.go.th/logo เก็บถาวร 2020-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 37. สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี. "ดอกไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.prachinburi.go.th/flower.htm เก็บถาวร 2020-02-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 38. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. สำนักงานจังหวัดระยอง. "บรรยายสรุปจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://jigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/uploads/department/document/20191219_22956.pdf เก็บถาวร 2020-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 39. สำนักงานจังหวัดสระแก้ว. "ต้นไม้ประจำจังหวัด/ดอกไม้ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/content/tree[ลิงก์เสีย] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 40. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี. "ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kanchanaburi.go.th/au/tree_flower.php เก็บถาวร 2015-04-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 41. สำนักงานจังหวัดตาก. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.tak.go.th/logo.htm เก็บถาวร 2020-02-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 42. สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. "สัญลักษณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.prachuapkhirikhan.go.th/data/tra.htm เก็บถาวร 2020-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 43. สำนักงานจังหวัดราชบุรี. "ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchaburi.go.th/datass/ratchaburi.pdf เก็บถาวร 2020-10-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 44. สำนักงานจังหวัดชุมพร. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chumphon.go.th/2013/page/symbol/lang/1 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 45. สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช. "สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nakhonsithammarat.go.th/perface.php เก็บถาวร 2016-04-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 46. สำนักงานจังหวัดปัตตานี. "ธง/อักษรย่อ/ดอกไม้/ต้นไม้ ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pattani2018.pattani.go.th/content/flower [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 47. สำนักงานจังหวัดพัทลุง. "ตราสัญลักษณ์และเอกลักษณ์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phatthalung.go.th/symbol [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 48. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต. "ดอกไม้ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=introduce_flower [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 49. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. สำนักงานจังหวัดยะลา. "ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.yala.go.th/content/tree เก็บถาวร 2020-04-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 50. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง. "สัญลักษณ์ประจำจังหวัดระนอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.m-culture.go.th/ranong/ewt_news.php?nid=59 เก็บถาวร 2020-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2556. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 51. สำนักงานจังหวัดสงขลา. "ข้อมูลจังหวัดสงขลา 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://songkhla.go.th/files/com_news_operation/2019-05_791e936c342584a.pdf [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.
 52. สำนักงานจังหวัดสตูล. "ดอกไม้ประจำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.satun.go.th/91000/index.php/satun-profile/provincial-flower เก็บถาวร 2020-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2563.