ตราผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัด

ตราผ้าผูกคอลูกเสือ เป็นตราที่ใช้ในผ้าผูกคอลูกเสือของลูกเสือในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ลักษณะของตราแต่ละดวงนั้น เป็นการดัดแปลงจากภาพตราประจำจังหวัดของไทยโดยตรงให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การแบ่งจังหวัดตามสีผ้าผูกคอลูกเสือตามเขตของกิจการลูกเสือ

ส่วนสีของผ้าผูกคอลูกเสือในไทย ได้ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามเขตของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในอดีต เป็น 12 เขต ได้แก่[1][2]

 •   เขตที่ 1 - สีเหลือง
 •   เขตที่ 2 - สีเขียว
 •   เขตที่ 3 - สีตองอ่อน
 •   เขตที่ 4 - สีฟ้า
 •   เขตที่ 5 - สีน้ำเงิน
 •   เขตที่ 6 - สีแดง
 •   เขตที่ 7 - สีม่วง
 •   เขตที่ 8 - สีบานเย็น
 •   เขตที่ 9 - สีเลือดหมู
 •   เขตที่ 10 - สีชมพู
 •   เขตที่ 11 - สีแสด
 •   เขตที่ 12 - สีไพล

ตราผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัด แก้

เขตที่ 1 แก้

เขตที่ 2 แก้

เขตที่ 3 แก้

เขตที่ 4 แก้

เขตที่ 5 แก้

เขตที่ 6 แก้

เขตที่ 7 แก้

เขตที่ 8 แก้

เขตที่ 9 แก้

เขตที่ 10 แก้

เขตที่ 11 แก้

เขตที่ 12 แก้

ตราผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัดในอดีต แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. Natchaphon B. (2022-02-09). "ของเพื่อนๆ สีอะไร? เฉลยความลับ สีผ้าพันคอลูกเสือ ทำไมแต่ละที่มีสีต่างกัน". สนุก.คอม.
 2. "พระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกเป็นเขต พ.ศ. 2516" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 28 พฤษภาคม 2516.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้