เปิดเมนูหลัก

อำเภอระโนด

อำเภอในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ระโนด เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา

อำเภอระโนด
แผนที่จังหวัดสงขลา เน้นอำเภอระโนด
ทุ่งรวงทอง นองลูกตาล
ตำนานแห่งเจดีย์ พื้นที่แหล่งนากุ้ง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอระโนด
อักษรโรมันAmphoe Ranot
จังหวัดสงขลา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่783.8 ตร.กม.
ประชากร65,906 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น84.08 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์9007
รหัสไปรษณีย์90140
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอระโนด หมู่ที่ 4
ถนนสุคนธาภิรมย์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
พิกัด7°46′6″N 100°19′24″E / 7.76833°N 100.32333°E / 7.76833; 100.32333
โทรศัพท์0 7439 1010
โทรสาร0 7439 1010
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอระโนดตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอระโนดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 73 หมู่บ้าน

1. ระโนด (Ranot) 7 หมู่บ้าน 7. ปากแตระ (Pak Trae) 6 หมู่บ้าน
2. คลองแดน (Khlong Daen) 5 หมู่บ้าน 8. พังยาง (Phang Yang) 4 หมู่บ้าน
3. ตะเครียะ (Takhria) 5 หมู่บ้าน 9. ระวะ (Rawa) 7 หมู่บ้าน
4. ท่าบอน (Tha Bon) 10 หมู่บ้าน 10. วัดสน (Wat Son) 4 หมู่บ้าน
5. บ้านใหม่ (Ban Mai) 9 หมู่บ้าน 11. บ้านขาว (Ban Khao) 6 หมู่บ้าน
6. บ่อตรุ (Bo Tru) 5 หมู่บ้าน 12. แดนสงวน (Daen Sa-nguan) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอระโนดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ่อตรุ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ่อตรุ บางส่วนของตำบลระวะ และบางส่วนของตำบลวัดสน
 • เทศบาลตำบลระโนด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลระโนด
 • เทศบาลตำบลปากแตระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแตระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระโนด (นอกเขตเทศบาลตำบลระโนด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองแดนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเครียะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าบอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระวะ (นอกเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อตรุและตำบลวัดสน (นอกเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแดนสงวนทั้งตำบล